Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuczne sieci neuronowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuczne sieci neuronowe"— Zapis prezentacji:

1 Sztuczne sieci neuronowe
Wykład 5 dr inż. Piotr Gołąbek

2 Reguła gradientowa W nadzorowanym trybie uczenia, w którym znana jest poprawna wartość wyjścia dla każdego przetwarzanego przykładu ze zbioru uczącego, stosowana jest zwykle metoda uczenia oparta o tzw. funkcję błędu popełnianego przez sieć

3 Średniokwadratowa funkcja błędu
Wartość funkcji błędu uśredniona po wszystkich N przykładach trenujących, dlatego, dla ustalonego zbioru trenującego, wartość funkcji błędu zależy tylko od wektora wag sieci w

4 Średniokwadratowa funkcja błędu
Da się „wymyśleć” zdroworozsądkowo niewrażliwość na znak błędu w funkcji kwadratowej Funkcja abs(x) nie byłaby odpowiednia – nie jest różniczkowalna w zerze (dlaczego musi być różniczkowalna – za chwilę) ... ale wynika także z przesłanek statystycznych: można prześledzić związek takiej postaci funkcji błędu z założeniem o Gaussowskim rozkładzie zaburzenia danych tak wyrażona funkcja błędu ma związek z oszacowaniem wariancji utworzonego modelu

5 Reguła gradientowa Funkcja błędu E wyliczana jest na podstawie rozbieżności tego, co sieć wskazuje dla poszczególnych przykładów i tego, co powinna wskazywać.

6 Proces uczenia Proces uczenia może więc być postrzegany jako minimalizacja funkcji błędu Funkcja błędu zależy od parametrów w, a więc zadanie uczenia, to znaleźć taki zestaw parametrów w, dla którego wartość funkcji błędu będzie jak najmniejsza Ponieważ funkcja błędu zależy nieliniowo (poprzez funkcję przetwarzania sieci) od wag, mamy do czynienia z minimalizacją nieliniową

7 Gradient funkcji błędu
Wartość pochodnej informuje nas, czy wraz ze wzrostem argumentu wartość funkcji będzie rosła, czy malała (i jak szybko?) W tym wypadku wartość funkcji maleje, a więc pochodna ma znak ujemny Gradient funkcji błędu Musimy postąpić „wbrew” znakowi pochodnej. Chcemy zmniejszyć wartość funkcji, więc musimy zwiększyć argument. wi

8 Reguła gradientowa

9 Gradient funkcji błędu
W wielu wymiarach mamy do czynienia z wielowymiarową pochodną – wektorem pochodnych cząstkowych funkcji błędu względem każdej ze współrzdnych (gradientem):

10 Metoda ta nazywana jest potocznie „wędrówką po górach”
Metoda gradientowa Metoda ta nazywana jest potocznie „wędrówką po górach” w1 w2 E

11 Metoda gradientowa w2 w1

12 Algorytm wstecznej propagacji błędu
Δwij?

13 Algorytm wstecznej propagacji błędu

14 Reguła łańcuchowa Korzysta z reguły łańcuchowej różniczkowania:
Można w ten sposób „przenieść” błąd wstecz przez neuron, przez połączenie, itp.

15 Przeniesienie błędu „wstecz” przez neuron:
Reguła łańcuchowa Przeniesienie błędu „wstecz” przez neuron:

16 Propagacja wstecz przez neuron

17 Propagacja wstecz przez neuron

18 Propagacja wstecz przez neuron

19 Propagacja wstecz przez neuron

20 Propagacja wstecz przez neuron

21 Propagacja wstecz przez neuron

22 Propagacja wstecz przez neuron

23 Propagacja wstecz przez neuron

24 Propagacja wstecz przez neuron
Konkluzja: jeśli znamy gradient funkcji błędu względem wyjścia neuronu, potrafimy wyznaczyć gradient funkcji błędu względem każdej jego wagi Generalnie chodzi więc o przepropagowanie gradientu z wyjścia sieci (wyjścia neuronu w warstwie wyjściowej) na wyjścia neuronów w warstwach ukrytych

25 Wsteczna propagacja Dodatkowy problem: generalnie każdy neuron warstwy ukrytej jest połączony z wieloma neuronami warstwy następnej Jest więc wiele ścieżek, którymi gradienty względem wyjść neuronów warstwy kolejnej mogą być przeniesione na wyjście rozważanego neuronu

26 Wsteczna propagacji błędu
to „wrażliwość” E na zmiany wij

27 Wsteczna propagacja przez warstwę
Korzystając z reguły różniczkowania funkcji złożonej: można przenieść błąd przez warstwę połączeń

28 Wsteczna propagacja przez warstwę
z1(aj) z2(aj) aj

29 Wsteczna propagacja przez warstwę

30 Wsteczna propagacja przez warstwę
Ogólniej:

31 Wsteczna propagacja przez warstwę

32 Propagacji podlegają aktywacje neuronów
Propagacja wprzód z1 a1 a2 a3 w11 w12 w13 Propagacji podlegają aktywacje neuronów

33 Propagacji podlegają aktywacje neuronów
Propagacja wprzód a1 w11 z1 w12 a2 w13 a3 Propagacji podlegają aktywacje neuronów

34 Propagacji podlegają gradienty funkcji błędu
Propagacja wstecz w12 w22 a2 Propagacji podlegają gradienty funkcji błędu

35 Propagacji podlegają gradienty funkcji błędu
Propagacja wstecz w12 a2 w22 Propagacji podlegają gradienty funkcji błędu

36 Jeden cykl algorytmu Cykl algorytmu zakończony (sytuacja taka,
jak na początku)

37 Propagacja wprzód Jeden cykl:
weź wejścia kolejnej warstwy policz pobudzenia neuronów warstwy, „przenosząc” wejścia przez warstwę wag (czyli mnożąc odpowiednie wejścia przez odpowiednie wagi) policz aktywacje neuronów warstwy, „przenosząc” pobudzenia neuronów przez ich funkcje aktywacyjne Powtarzaj ten cykl, zaczynając od warstwy 1, której wejścia są wejściami sieci, a kończąc na warstwie wyjściowej – aktywacje neuronów tej warstwy są wyjściami sieci

38 Propagacja wstecz Jeden cykl:
weź gradienty funkcji błędu względem wyjść warstwy policz gradienty funkcji błędu względem pobudzeń neuronów warstwy, „przenosząc” gradienty względem wyjść przez pochodne funkcji aktywacyjnych neuronów policz gradienty funkcji błędu względem wyjść warstwy poprzedniej, „przenosząc” gradienty względem pobudzeń przez warstwę wag (czyli mnożąc odpowiednie gradienty przez odpowiednie wagi)

39 Propagacja wsteczna Powtarzaj ten cykl, zaczynając od warstwy ostatniej – gradient funkcji błędu względem wyjść tej warstwy da się policzyć bezpośrednio – aż do warstwy pierwszej. Policzone po drodze gradienty względem pobudzeń neuronów przekładają się na gradienty względem wag

40 Algorytm BP Wychodzi z tego bardzo elegancka i efektywna obliczeniowo procedura, pozwalająca wyliczyć pochodną cząstkową funkcji błędu względem dowolnej wagi w sieci. Pozwala to na skorygowanie każdej wagi w sieci tak aby zmniejszyć wartość błędu Powtarzanie tego procesu prowadzi do coraz mniejszego błędu i nazywane jest uczeniem sieci

41 Szybkość uczenia Czynnik η to tzw. szybkość uczenia
Im szybciej, tym lepiej, ale zbyt duża szybkość uczenia powoduje niestabilność procesu uczenia

42 Szybkość uczenia W praktyce – należy manipulować szybkością uczenia w trakcie uczenia Strategia utrzymywania stałej prędkości uczenia przez cały czas jest niezbyt dobra


Pobierz ppt "Sztuczne sieci neuronowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google