Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNE BASIC LIFE SUPPORT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNE BASIC LIFE SUPPORT"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNE BASIC LIFE SUPPORT

2 Łańcuch przeżycia 2005

3 Zagrożenia dla ratującego
Elimiancja lub zmniejszenie ryzyka Zagrożenia ze strony otoczenia: Ruch drogowy elektryczność Gazy, trucizny Woda konstrukcje

4 Zagrożenia dla ratującego: zatrucia
Gazy: cyjanowodór i siarkowodór maska z zastawką bezzwrotną Substancje żrące: absorbcja przez skórę i drogi oddechowe środki ochrony osobistej

5 Zagrożenia dla ratującego: infekcje
15 udokumentowanych przypadków infekcji w czasie CPR - głównie Neisseria meningitidis Pojedyncze przypadki gruźlicy Nie stwierdzono WZW B i C, lub CMV 3 przypadki zakażenia HIV – kontakt z krwią

6 Ocena stanu świadomości

7 Jeśli poszkodowany jest przytomny:
Ocenić ewentualne urazy Powtórnie ocenić stan pacjenta Wezwać pomoc

8 Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny:
Wezwać pomoc okrzykiem Udrożnić drogi oddechowe Sprawdzić obecność oddechu

9 Udrożnienie dróg oddechowych
Odchylenie głowy Uniesienie żuchwy Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego: rękoczyn potrójny TYLKO PRZESZKOLENI

10 Usunięcie ciała obcego

11 Odchylenie głowy i uniesienie żuchwy

12 Rękoczyn potrójny

13 Ocena oddychania Wzrokiem – ruchy klatki piersiowej i nadbrzusza
Słuchem – szmer wydychanego powietrza Czuciem – ruch wydychanego powietrza Oceniać nie dłużej niż 10 sekund

14 Jeśli poszkodowany oddycha
Jeśli można - ułożyć w pozycji bocznej ustalonej Zatelefonować po pomoc Powtarzać ocenę

15 Pozycja boczna ustalona - 1

16 Pozycja boczna ustalona - 2

17 Pozycja boczna ustalona - 3

18 Pozycja boczna ustalona - 4

19 Jeśli poszkodowany nie oddycha
Zatelefonować po pomoc Wykonać dwa efektywne wdechy wg. AHA ale nie ERC – rozpocząć od ucisków klatki piersiowej a potem wdechy

20 Jeśli poszkodowany nie oddycha:
Rozpocząć pośredni masaż serca Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonać 2 wdechy

21 Znaleźć połowę mostka

22 Pośredni masaż serca: Częstość 100 razy na minutę Obniżenie mostka o 4-5 cm

23 Pośredni masaż serca

24 Sztuczna wentylacja Zamknąć nos poszkodowanego
Utrzymywać drożność dróg oddechowych Wziąć głęboki wdech Utrzymywać szczelność między ustami ratującego i poszkodowanego

25 Sztuczna wentylacja cd.
Wdmuchiwać powietrze przez usta ratowanego (1 sec) ml Obserwować unoszenie klatki piersiowej Utrzymując drożność odsunąć własne usta Obserwować opadanie klatki piersiowej

26 Opadanie klatki piersiowej

27 CPR w wykonaniu jednej osoby

28 Stosunek uciśnięć do wdechów
30 uciśnięć : 2 wdechy Niezależnie czy resuscytację prowadzi jedna czy więcej osób

29 Kiedy udać się po pomoc? Natychmiast: Więcej niż 1 ratujący
Jeden ratujący: Dorosły z chorobą serca, po stwierdzeniu braku świadomości i oddechu Po 1 min CPR : Uraz Utonięcie Zatrucie-alkohol, leki i inne Niemowlę lub dziecko

30 Resuscytację prowadzić do:
Przejęcia jej przez kwalifikowany personel Momentu gdy ofiara daje oznaki życia Do wyczerpania ratownika

31 Wentylacja usta-nos Jeśli wentylacja usta-usta jest utrudniona
Jeśli występuje uraz ust Podczas ratowania w wodzie Resuscytacja prowadzona przez dziecko Resuscytacja dziecka

32 CPR przy użyciu tylko pośredniego masażu serca
Opory ratującego w stosunku do wentylacji Jeśli to możliwe, łącznie z udrożnieniem dróg oddechowych Pośredni masaż serca jest lepszy niż brak CPR Odpowiedni dla ratownika instruowanego telefonicznie w trakcie CPR

33 Zadławienie: 5 uderzeń między łopatki

34 Zadławienie: rękoczyn Himlicha- 5 uciśnięć nadbrzusza


Pobierz ppt "PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNE BASIC LIFE SUPPORT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google