Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przesunięcie magazynowe bez dostawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przesunięcie magazynowe bez dostawy"— Zapis prezentacji:

1 Przesunięcie magazynowe bez dostawy
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Przeniesienie materiału zlecane automatycznie (przez przebieg MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia), z jednego zakładu do drugiego w tej samej jednostce gospodarczej Korzyści Prosta obsługa procesów, w których nie jest wymagana dostawa: tworzenie mniejszej liczby dokumentów Możliwość monitorowania zapasów w drodze Kluczowe kroki procesu Jednoetapowe przesunięcie magazynowe Tworzenie zlecenia przesunięcia magazynowego Księgowanie wydania materiałów w odniesieniu do zlecenia przesunięcia magazynowego Kontrola statusu przesunięcia magazynowego Przyjęcie przesuwanych materiałów

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Pracownik działu zaopatrzenia Magazynier

4 Szczegółowy opis procesu
Przesunięcie magazynowe bez dostawy Nabycie wewnętrzne materiałów w kilku zakładach można przeprowadzić w ramch jednej jednostki gospodarczej (intercompany) lub w ramach kilku jednostek gospodarczych (cross company). Ten proces można obsługiwać przy użyciu standardowych funkcji, takich jak planowanie potrzeb materiałowych, zgłoszenia zapotrzebowania, zlecenia przesunięcia magazynowego, planowanie transportu i obsługa dostaw wewnętrznych. Proces rozpoczyna się od zapotrzebowania na przesunięcie materiału z jednego zakładu do drugiego w tej samej jednostce gospodarczej. Przesunięcia magazynowe bez dostawy można wykonać na dwa różne sposoby: Można zaksięgować jednoetapowe przesunięcie w zakładzie wydającym, co powoduje przeniesienie zapasów z zakładu wydającego do zakładu przyjmującego. Jest to przydatne, jeżeli odległość pomiędzy dwoma zakładami jest niewielka i kiedy nie ma potrzeby monitorowania zapasów w drodze. Pracownik działu zaopatrzenia w zakładzie przyjmującym prosi o materiał za pomocą zlecenia przesunięcia magazynowego. Jest to przydatne, jeżeli zakład wydający potrzebuje formalnego zlecenia na wysłanie materiału do zakładu przyjmującego lub odległość pomiędzy dwoma zakładami jest większa i potrzebny monitorowania zapasów w drodze. Do obsługi procesu przesunięcia magazynowego nie są wymagane specyficzne dane podstawowe poza danymi podstawowymi materiału. Dane podstawowe materiału muszą istnieć zarówno w zakładzie nabywającym (przyjmującym), jak i zakładzie przekazującym (wydającym). Zlecenia dotyczące przesunięć magazynowych nie podlegają zatwierdzeniu jak inne zamówienia.

5 Diagram przebiegu procesu
Przesunięcie magazynowe bez dostawy Zdarzenie Wymagany materiał Przybycie materiału do zakładu 2 Zakończenie procesu MRP — kontroler Pracownik działu zaopatrzenia Zakład przyjmujący 2 Tworzenie zlecenia przesunięcia magazynowego (UB) (bez użycia MRP) Magazynier Zakład wydający 1 Pokwitowanie wydania materiałów Przesunięcie magazynowe przy kosztach standardowych Zysk/strata z przesunięcia magazynowego Księgowanie wydania materiałów Kontrola statusu przesunięcia magazynowego Magazynier Zakład przyjmujący 2 Księgowanie przyjęcia materiałów (jednoetapowe przesunięcie magazynowe) Księgowanie przyjęcia materiałów dla dostawy Pokwitowanie przyjęcia materiałów MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przesunięcie magazynowe bez dostawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google