Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie własnych produktów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie własnych produktów"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie własnych produktów
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy wymagane do konfiguracji i przetwarzania projektu w celu zaprojektowania nowego produktu Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści Struktura projektu Uproszczona kalkulacja wstępna dla złożonych projektów Poziomy zmian zapewniają spójność danych Kluczowe kroki procesu Zarządzanie dokumentami (SAP Easy Document Management) Przypisanie dokumentu (YBO) do danych podstawowych materiału gotowego wyrobu Zarządzanie projektem Tworzenie projektu na podstawie wzorca Zarządzanie danymi produktu z zarządzaniem zmianami Tworzenie numeru zmiany dla projektu projektowania Wyświetlenie specyfikacji materiałowej nowego produktu Ponowne wyświetlenie specyfikacji materiałowej (efekty numeru zmiany) Zarządzanie statusem specyfikacji materiałowej Przypisanie poziomu zmian do danych podstawowych materiału nowego produktu Kontroling kosztów produktu Kalkulacja materiałowa dla nowego produktu przed zmianami specyfikacji materiałowej i po nich (pokazane są efekty zmiany ceny) Kalkulacja materiałowa Zamykanie projektu Rejestracja działań projektowych (konstrukcyjnych) Zamknięcie i rozliczenie projektu

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kierownik projektu Konstrukcja/projektowanie Obsługa pracownika (specjalista) Pracownik działu centralnego rachunku kosztów (Kontroler firmy)

4 Szczegółowy opis procesu
Projektowanie własnych produktów Ten scenariusz ułatwia firmom projektowanie nowych produktów. Aplikacja SAP Product Lifecycle Management zapewnia funkcje zarządzania projektem w celu gromadzenia wszystkich kosztów i dokumentów na potrzeby projektowania produktu. Projekt zapewnia centralną strukturę do gromadzenia kosztów i zarządzania dokumentacją. Przejrzyste funkcje obsługi specyfikacji materiałowych i zarządzania danymi produktów ułatwiają zmianę specyfikacji produktu w konstrukcyjną specyfikację materiałową, którą można kopiować w celu utworzenia specyfikacji materiałowej produkcji. Wszystkie działania projektowe są rejestrowane. Wewnętrzny dział projektowy przygotowuje propozycję projektu nowego produktu, która stanowi podstawę specyfikacji produktu. Dane podstawowe materiału i specyfikacja materiału tworzone są w systemie backend. Następnie planista produkcji wyznacza marszrutę technologiczną będącą podstawą produkcji i obliczeń dotyczących produktu. Aby sprawdzić poziom ceny, określony przez dział marketingu dla nowego produktu, kontroler kosztów produktu oblicza koszty materiału w oparciu o specyfikację materiałową i marszrutę technologiczną. Ponieważ szacowana cena przekracza ustaloną granicę cenową, składnik specyfikacji materiałowej nowego produktu jest w ramach zarządzania zmianami wymieniany na tańszy. Dział projektowy tworzy rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej, aby gromadzić i dokumentować wszystkie zmiany zgodnie z dokumentem specyfikacji. Po drugim przebiegu kalkulacji (kalkulacji kosztów) cena spełnia założenia budżetu. W tym momencie status projektowania nowego produktu może być ustalony przez przypisanie poziomu zmian. Pod koniec scenariusza wewnętrzny dział projektowy rejestruje działania, które zostały w nim wykonane w trakcie trwania projektu, a na zakończenie zamyka projekt. Producent tworzy specyfikację materiałową produkcji, kopiując konstrukcyjną specyfikację materiałową (rodzaj wykorzystania 2) do specyfikacji materiałowej produkcji (rodzaj wykorzystania 1). Wykonywane jest zarządzanie jakością w produkcji, zarządzanie kredytem oraz zamknięcie okresu na poziomie zakładu i firmy.

5 Projektowanie własnych produktów
Dział marke-tingu Zlecenie zaprojektowania nowego produktu Kierownik projektu Otrzymanie zlecenia wykonania projektu z wewn. działu marketingu Otrzymanie specyfikacji z wewn. działu marketingu i utworzenie rekordu inf. dokumentu Zatwier- dzenie czasu pracy Generowanie reguły rozliczenia Przeniesienie zarejestro- wanych danych do controllingu Techniczne zamknięcie projektu Rozliczenie projektu w rachunku wyników Zamykanie zakończonego projektu Tworzenie projektu designu Zatwierdzenie projektu Konstruktor/projektant Przypisanie poziomu zmian do materiału nagłówka nowego produktu Tworzenie nowego rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM) dla rysunku CAD Blokowanie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Rejestracja czasu pracy Tworzenie specyfikacji materiału (155.37) Interfejs CAD dla procesu projektowania produktu Aktualizacja dok. z użyciem dokumentu CAD i przypisanie materiału nagłówka nowego produktu Aktywacja numeru zmiany Tworzenie marszruty technologicznej (155.39) Tworzenie rekordu informacyjnego dokumentu Tworzenie danych podstawowych materiału dla ma-teriału nagłówka Przypisanie poziomu zmian Tworzenie SpM produkcji z konstrukcyjnej SpM Blokowanie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Zmiana SpM i wyświetlanie SpM Łączenie rekordu inf. dokumentu z materiałem nagłówka i zatwierdzenie dokumentu Oznaczenie SpM jako istotnej dla kalkulacji kosztów Zbyt wysoka kalkulacja kosztów produktu Aktywacja numeru zmiany Kontroler kosztów produktu Kalkulacja symulowana i wzorcowa (187) Tworzenie wstępnej kalkulacji kosztów ze strukturą ilościową Kontynuacja kalkulacji kosztu standardowego (154) Kalkulacja kosztów Kontroler firmy „Ogólne” zamykanie okresu (181) SpM = Specyfikacja materiałowa , DM = Zarządzanie dokumentami

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Projektowanie własnych produktów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google