Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uproszczona gospodarka magazynowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uproszczona gospodarka magazynowa"— Zapis prezentacji:

1 Uproszczona gospodarka magazynowa
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Uproszczona gospodarka magazynowa jest używana do tworzenia dokumentu pobrania w procesie wysyłki. Dokument pobrania jest drukowany podczas tworzenia dostawy dla składu, który jest przypisany do magazynu. Operacja ta jest wykonywana automatycznie. Użytkownik nie musi zajmować się zleceniami przesunięcia magazynowego z gospodarki magazynowej. Kluczowe kroki procesu Automatyczne drukowanie dokumentu pobrania, kiedy tworzona jest dostawa dotycząca składu, w którym stosowana jest uproszczona gospodarka magazynowa.

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Magazynier

4 Szczegółowy opis procesu
Szczegółowe informacje: Uproszczona gospodarka magazynowa Pakiet SAP Best Practices Baseline obejmuje funkcje uproszczonej gospodarki magazynowej do przetwarzania przyjęcia i wydania materiałów (gospodarka zapasami odbywa się jedynie na poziomie składu, a nie na poziomie miejsca składowania). W przypadku używania uproszczonej gospodarki magazynowej przesunięcia magazynowe przetwarzane są zasadniczo w taki sam sposób, jak w przypadku używania systemu gospodarki magazynowej: użytkownik pracuje z dostawami i dla tych dostaw tworzone są zlecenia przeniesienia. Te zlecenia przeniesienia służą jako listy pobrania.

5 Szczegółowy opis procesu
Szczegółowe informacje: Uproszczona gospodarka magazynowa Lista funkcji konfiguracji uproszczonej gospodarki magazynowej dostarczanych z pakietem SAP Best Practices Baseline: Tworzenie i przypisywanie magazynu Definiowanie parametrów sterowania w odniesieniu do numeru magazynu Parametry spoola w odniesieniu do drukowania zlecenia przeniesienia Profil sortowania podczas przetwarzania wydruku zlecenia przeniesienia Wskaźniki wydruku zlecenia przeniesienia Program wydruku według numeru magazynu Definiowanie zakresów numerów Definiowanie zakresów numerów w odniesieniu do gospodarki magazynowej Definiowanie składu Definiowanie wskaźników różnic Definiowanie rodzajów przeksięgowania Definiowanie rodzajów ruchów Przypisywanie składów pobrania uproszczonej gospodarki magazynowej Tworzenie informacji wyjściowych — rekordy warunków: wysyłka

6 Uproszczona gospodarka magazynowa
Zdarzenie Uruchomienie Koniec Magazynier Drukowanie dokumentu pobrania

7 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

8


Pobierz ppt "Uproszczona gospodarka magazynowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google