Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Ten proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy począwszy od oferty dla klienta, przez dostawę, po rozliczenie produktu gotowego i wszystkich składników zależnych w produkcji na zlecenie klienta (MTO). Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści Historia ofert Rozliczenie faktury zaliczkowej od klienta Zarządzanie zmianami w produkcji Kluczowe kroki procesu Tworzenie oferty Tworzenie kolejnej oferty z referencją do pierwszej oferty Żądanie przez klienta zmiany oferty Tworzenie zlecenia klienta z referencją do zaakceptowanej kolejnej oferty Kontrola limitu kredytowego klientów Do klienta wysyłane jest potwierdzenie zlecenia i rozpoczyna się proces produkcyjny Fakturowanie częściowe — zaliczka po potwierdzeniu zlecenia Klient prosi o zmianę techniczną Wykonywane jest ponowne obliczenie dla zlecenia klienta i specyfikacji materiałowej Dostawa i rozliczenie produktu gotowego

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Konstruktor/projektant Planista produkcji Administracja sprzedażą Fakturowanie sprzedaży Rozrachunki z odbiorcami Księgowy 2 Magazynier Produkcja Specjalista ds. produkcji Kontroler kosztów produktu

4 Szczegółowy opis procesu
Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu W tym scenariuszu opisano kolejność całego procesu w przypadku standardowego procesu sprzedaży (MTO Make-To-Order) z klientem. Proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy, od oferty dla klienta, po rozliczenie konta klienta po otrzymaniu płatności. Przetwarzanie ofert jest pierwszym etapem procesu produkcyjnego. Scenariusz rozpoczyna się od przychodzącego zapytania ofertowego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta w systemie SAP tworzona jest oferta. Jeżeli klient poprosi o zmianę oferty, utworzona będzie kolejna oferta. Po zaakceptowaniu drugiej oferty przez klienta tworzone jest zlecenie klienta w referencji do oferty. Do klienta wysyłane jest potwierdzenie zlecenia i rozpoczyna się proces produkcyjny. Klient prosi o zmianę techniczną. Z tego powodu wykonywane jest ponowne obliczenie dla zlecenia klienta i specyfikacji materiałowej. Proces kończy się dostawą i rozliczeniem wyprodukowanych towarów. Proces może być indywidualnie rozszerzony przez wykonanie opcjonalnych etapów, takich jak tworzenie numeru seryjnego, podwykonawstwo, zarządzanie jakością w produkcji, zarządzanie kredytem oraz zamknięcie okresu na poziomie zakładu i firmy.

5 Diagram przebiegu procesu
Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Przetwarzanie oferty Zdarzenie Zapytanie ofertowe dot. produkcji na zlecenie klienta Administracja sprzedażą Planowanie prognozy dla produktu gotowego (144) Przetwarzanie oferty — produkcja na zlecenie klienta Oferta zaakceptowana? Tworzenie, drukowanie i wysyłanie oferty do klienta Tworzenie kolejnej oferty i wysyłanie jej do klienta Drukowanie potwierdzenia zlecenia Tak Nie Opcjonalnie: Przypisywanie specyfikacji klienta do oferty za pomocą funkcji Easy DMS Odrzucenie pierwszej oferty DMS = System zarządzania dokumentami

6 Diagram przebiegu procesu
Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Produkcja części do podzespołów Zdarzenie Wymagany surowiec dla podzespołu Administracja sprzedażą Tworzenie zlecenia klienta z referencją do kolejnej oferty i drukowanie potwierdzenia zlecenia Należy rozwiązać problemy dotyczące kredytu (108) Fakturowanie sprzedaży Tworzenie faktury zaliczkowej i wysyłanie wydruku do klienta Rozrachunki z odbiorcami Księgowanie zaliczki klienta Planista produkcji Nabycie składników za pomocą przetwarzania zaopatrzenia (130) Ocena stanu zapasów / zapotrzebowań

7 Diagram przebiegu procesu
Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Produkcja części do podzespołów; Zmiana techniczna dla produktu gotowego, Nabycie materiału magazynowego do montażu końcowego Zdarzenie Zlecenie planowane musi zostać przekształcone w zlecenie produkcyjne Żądanie zmiany technicznej (produkt gotowy) Planista produkcji Tworzenie zlecenia produkcyjnego (podzespół) Zatwierdzenie zleceń produkcyjnych Potwierdzenie zlecenia produkcyjnego Ocena stanu zapasów / zapotrzebowań po zmianie technicznej Produkcja Przygo- towanie materiału Specjalista ds. produkcji Nabycie składników za pomocą przetwarzania zaopatrzenia Ręczne księgowanie przyjęcia materiałów Konstruktor/projektant Prośba klienta o zmianę została uwzględniona Kontroler kosztów produktu Ponowne obliczanie specyfikacji materiałowej klienta Zmiana zlecenia, drukowanie potwierdzenia zlecenia i wysłanie go do klienta (po dodaniu materiału) Administracja sprzedażą Pracownik działu zaopatrzenia Nabycie materiału magazynowego bez zarządzania jakością (130) Nabycie materiału magazynowego z zarządzaniem jakością (127) Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego (139) Podwykonawstwo — gospodarka materiałowa (138) Produkcja seryjna (149)

8 Diagram przebiegu procesu
Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Montaż końcowy; Przetwarzanie dostawy; Przetwarzanie fakturowania Zdarzenie Zlecenie planowane musi zostać przekształcone w zlecenie produkcyjne Planista produkcji Opcjonalnie: Sprawdzanie numerów seryjnych w zleceniu produkcyjnym Przekształcenie zlecenia planowanego w zlecenie produkcyjne Ocena stanu zapasów/ zapotrzebowań Zatwierdzenie zleceń produkcyjnych Opcjonalnie: Drukowanie dokumentów warsztatowych Potwierdzanie działań montażowych Produkcja Przygoto-wanie materiału do montażu Pobieranie składników (lista pobrania) Specjalista ds. produkcji Ręczne wydanie materiałów zamiast listy pobrania Księgowanie przyjęcia materiałów objętych zleceniem produkcyjnym z przypisaniem numerów seryjnych Administracja sprzedażą Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu (109) Fakturowanie sprzedaży Tworzenie faktury, wydruk i wysłanie wydruku do klienta Rozrachunki z odbiorcami Księgowanie faktury końcowej Zakończenie procesu

9 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

10


Pobierz ppt "Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google