Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkeny – węglowodory nienasycone

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkeny – węglowodory nienasycone"— Zapis prezentacji:

1 Alkeny – węglowodory nienasycone
Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy

2 Alkeny - nienasycone węglowodory łańcuchowe, w cząsteczkach których między atomami węgla występuje wiązanie podwójne nazwa systematyczna: eten nazwa zwyczajowa: etylen nazwa systematyczna: propen nazwa zwyczajowa: propylen

3 Budowa cząsteczki i właściwości etenu:
Cząsteczka etenu jest płaska - wszystkie atomy tworzące cząsteczkę leżą w jednej płaszczyźnie. Kąty między wiązaniami wynoszą 120o Jest bezbarwnym, łatwopalnym gazem, o słodkawo - eterycznym zapachu. Słabo rozpuszcza się w wodzie, łatwo rozpuszcza się w etanolu oraz węglowodorach nasyconych. Mieszanina etenu z powietrzem w granicach stężeń 2,75- 28,6% jest wybuchowa. Wybucha podczas ogrzewania pod zwiększonym ciśnieniem. Eten otrzymuje się przez frakcyjną destylację w niskich temperaturach z gazów powstających podczas krakingu ropy naftowej, z gazów pochodzących z procesu koksowania węgla oraz przez odwodornienie etanu.

4 Reakcje charakterystyczne alkenów:
1) Reakcja addycji wodoru: 2) Reakcja addycji halogenu: 3) Reakcje spalania:

5 Reakcje charakterystyczne alkenów:
4) Reakcja addycji halogenowodorów: 5) Reakcja addycji wody: 6) Reakcja polimeryzacji:

6 Otrzymywanie etenu: Metody laboratoryjne:

7 Wnioski i podsumowanie:
Alkeny są węglowodorami nienasyconymi zawierającym wiązanie podwójne. Alkeny są reaktywnymi węglowodorami. Alkeny są ważnymi półproduktami w syntezie organicznej. Alkeny ulegają reakcji polimeryzacji.


Pobierz ppt "Alkeny – węglowodory nienasycone"

Podobne prezentacje


Reklamy Google