Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pola i obwody figur płaskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pola i obwody figur płaskich."— Zapis prezentacji:

1 Pola i obwody figur płaskich.
Kliknij w dowolną figurę

2 Prawie wszystko o figurach na płaszczyźnie.
Trójkąt Trapez Równoległobok Kwadrat Romb Prostokąt Koło i okrąg Wielokąty foremne Położenie prostej i okręgu Położenie dwóch okręgów Jak wpisać okrąg w trójkąt? Jak opisać okrąg na trójkącie? Twierdzenie Pitagorasa Autorzy prezentacji.

3 Suma długości boków to obwód
Rysujemy trójkąty Trójkąt to część płaszczyzny ograniczona łamana zamkniętą złożoną z trzech odcinków. C b c B Suma długości boków to obwód A a nierówności trójkąta: a < b + c b < a + c c < a + b O = a + b + c

4 Rysujemy trójkąty prostokątne
równoramienny 450 przeciwprostokątna przyprostokątna przyprostokątna przeciwprostokątna 450 przyprostokątna przyprostokątna

5 Rysujemy trójkąty równoramienne, równoboczne
600 ramię ramię 600 600 α α podstawa równoboczny równoramienny

6 Suma miar katów wewnętrznych trójkąta jest równa 180 0.
Kąty w trójkącie γ α β Suma miar katów wewnętrznych trójkąta jest równa α + β + γ = 1800 α γ

7 Podział trójkątów ze względu na boki:
trójkąt różnoboczny trójkąt równoboczny wszystkie boki są różnej długości wszystkie boki są równej długości trójkąt równoramienny co najmniej dwa boki mają tę samą długość

8 Podział trójkątów ze względu na kąty:
rozwartokątny jeden z kątów jest rozwarty prostokątny ostrokątny jeden z kątów jest prosty wszystkie kąty są ostre

9 Wysokości w trójkącie P P Wysokością trójkąta opuszczoną z danego wierzchołka nazywamy odcinek prostopadły do boku przeciwległego, łączący ten wierzchołek z punktem należącym do tego boku. P Wysokości trójkąta lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie.

10 Cechy przystawania trójkątów
bbb Jeżeli jeden trójkąt ma boki tej samej długości co drugi, to te trójkąty są przystające. a b a b c c kbk Jeżeli jeden trójkąt ma bok i dwa kąty przylegające do tego boku takie same jak jeden bok i dwa kąty przylegające do tego boku w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające β β α α a a bkb Jeżeli jeden trójkąt ma boki i kąt między nimi takie same jak dwa boki i kąt między tymi bokami w drugim trójkącie , to te trójkąty są przystające b b γ γ a a

11 Twierdzenie Pitagorasa
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych. przeciwprostokątna przyprostokątna b c a2 + b2 = c2 a przyprostokątna

12 Twierdzenie Pitagorasa
a2 + b2 = c2 zastosowanie twierdzenia Pitagorasa przekątna kwadratu c2 wysokość trójkąta b2 c b a a2

13 Tylko patrz! a a b c (c-b)2 b b c c a (c-b)2 c 4 3 c b b 5 a

14 Długość przekątnej kwadratu
korzystając z twierdzenia Pitagorasa przekątna d a a i

15 Długość wysokości w trójkącie równobocznym
korzystając z twierdzenia Pitagorasa a h wysokość a

16 Pole trójkąta h a a

17 Pole i obwód kwadratu a a

18 Pole kwadratu jest równe połowie iloczynu jego przekątnych.
q p Pole kwadratu jest równe połowie iloczynu jego przekątnych.

19 Pole i obwód rombu a a h h P= a h O= 4 a

20 Pole rombu jest równe połowie iloczynu jego przekątnych.
q p Pole rombu jest równe połowie iloczynu jego przekątnych.

21 Pole i obwód prostokąta

22 Pole i obwód równoległoboku
Pa= a ha b ha Pb= b hb hb O= 2a+2b a

23 Pole i obwód trapezu b d c h a a + b

24 Wielokąty foremne 1080 900 900 600 900 600 900 600 Wielokąt jest foremny jeżeli ma wszystkie kąty wewnętrzne równej miary i wszystkie boki równej długości. Każdy z kątów zewnętrznych ma miarę równą

25 Rysowanie wielokątów foremnych
720

26 Położenie prostej i okręgu na płaszczyźnie
sieczna punkt styczności m m O A O O A styczna B Prosta nie ma punków wspólnych z okręgiem. Prosta ma dokładnie dwa punkty wspólne z okręgiem. Prosta ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem.

27 Położenie dwóch okręgów względem siebie
rozłączne brak punktów wspólnych O O O O okręgi wzajemnie zewnętrzne jeden okrąg leży wewnątrz drugiego

28 Położenie dwóch okręgów względem siebie
styczne jeden punkt wspólny –punkt styczności O O O O okręgi styczne zewnętrznie okręgi styczne wewnętrznie

29 Położenie dwóch okręgów względem siebie
przecinające się współśrodkowe dwa punkty wspólne O O O

30 Koło i okrąg O(O, r) K(O, r) O O
Okręgiem o środku O i promieniu r nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu o wynosi r. Kołem o środku O i promieniu r nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O jest mniejsza lub równa r.

31 Łuk, cięciwa i średnica okręgu.
B C O F L Łuk okręgu to jedna z dwóch części okręgu wyznaczona przez dwa punkty tego okręgu. Cięciwa okręgu to odcinek łączący dwa różne punkty okręgu. Średnica okręgu to najdłuższa z jego cięciw, przechodzi przez środek okręgu.

32 Długość okręgu i łuku r O r O α

33 Pole i obwód koła r O r –promień koła O –środek koła

34 prostokąt wszystkie kąty proste przekątne dzielą się na połowy
900 przekątne dzielą się na połowy przekątne równej długości dwie osie symetrii

35 przeciwległe kąty są równej miary
równoległobok ma dwie pary boków równych i równoległych przekątne dzielą się na połowy α β przeciwległe kąty są równej miary β α suma kątów leżących przy tym samym boku wnosi 180 0 α β α α+β=1800

36 romb wszystkie boki są równe przekątne dzielą się na połowy
przekątne przecinają się pod kątem prostym przekątne są dwusiecznymi kątów wewnętrznych przekątne są osiami symetrii

37 trapez ma co najmniej dwa boki równoległe
trapez prostokątny jedno ramię tworzy kąty proste z podstawami trapez równoramienny ramiona są równe β β kąty przy podstawach mają jednakowe miary α α przekątne równej długości

38 Trapezy równoramienny prostokątny podstawa podstawa ramię wysokość
900 ramię wysokość ramię podstawa podstawa

39 kwadrat ma dwie pary boków równych i równoległych
wszystkie kąty są równej miary 90° przekątne równej długości, dzielą się na połowy przekątne przecinają się pod kątem prostym cztery osie symetrii

40 Pole pięciokąta P1 h1 a P2 h2 b Pc=P1+P2

41 Pole i obwód sześciokąta
h P1 h P1 a h P2 b a h P2 Pc=P1+P2 O=6a

42 Pole sześciokąta P1 a h a Pc=6P1

43 Środek okręgu opisanego:
symetralna boku symetralna boku r symetralna boku

44 Środek okręgu wpisanego:
dwusieczna kąta dwusieczna kąta dwusieczna kąta r

45 Prezentację przygotowali uczniowie klasy I Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich
Dorda Grzegorz Duda Karolina Polańska Anna Skowron Agnieszka Żmuda Mariusz


Pobierz ppt "Pola i obwody figur płaskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google