Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest mol?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest mol?."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest mol?

2 Do wyrażania ilości substancji można wykorzystać różne jednostki:
kopa – to zbiór 60 sztuk (elementów) tuzin – to zbiór 12 sztuk mendel – to zbiór 15 sztuk gros – to zbiór 144 elementów tuzin czerwonych róż 1 kopa jajek = 4 mendle jajek = 5 tuzinów jajek Zrozumienie czym jest tuzin, kopa nie jest trudne …

3 MOL to podstawowa jednostka liczebności materii w układzie SI.
Jest to zbiór obejmujący niewyobrażalnie dużą liczbę mikroelementów (atomów, cząsteczek, jonów, elektronów). Liczbę elementów wchodzących w skład jednego mola wyznaczył włoski fizyk Amadeo Avogadro. Od jego nazwiska nazywamy ją liczną Avogadra i oznaczamy literą N. Amadeo Avogadro

4 Jeden mol różnych substancji ma różną masę i objętość.
MOL jest to zbór N takich samych elementów budowy materii. N = 6,02·10 23 MOL = 6,02· atomów, cząsteczek, jonów Jeden mol różnych substancji ma różną masę i objętość.

5 Co dla chemika oznacza zapis SO2?
tlenek siarki(IV) – interpretacja jakościowa SO2 jedna cząsteczka tlenku siarki(IV) interpretacja ilościowa 1 mol, czyli 6,02·10 23 cząsteczek tlenku siarki(IV)

6 A jak zinterpretować równanie reakcji?
SO2 + H2O H2SO3 Interpretacja jakościowa: tlenek siarki(IV) reaguje z wodą, tworząc kwas siarkowy(IV); Interpretacja cząsteczkowa: jedna cząsteczka tlenku siarki(IV) reaguje z jedną cząsteczką wody, tworząc jedną cząsteczkę kwasu siarkowego(IV); Interpretacja molowa: jeden mol cząsteczek tlenku siarki(IV) reaguje z jednym molem cząsteczek wody tworząc jeden mol cząsteczek kwasu siarkowego(IV)

7 Znając już pojęcie mola spróbujmy rozwiązać proste zadania:
W naczyniu znajduje się 1,204·1023 atomów siarki. Oblicz, ile to moli. Do rozwiązania tego zadania wystarczy skorzystać z definicji mola: 1 mol ,02· atomów siarki x moli ,204· atomów siarki x = 0,2 mola Odp. 1,204· atomów siarki stanowi 0,2 mola tego pierwiastka.

8 2. Oblicz łączną liczbę atomów, która składa się na jeden mol wodoru.
Rozwiązanie tego zadania rozpoczynamy od interpretacji wzoru: H2 – 2 atomy wodoru W skład jednej cząsteczki wodoru wchodzą dwa atomy wodoru. 1 mol H2 zawiera 2 mole atomów wodoru Następnie korzystać z definicji mola: 1 mol ,02· atomów 2 mole x atomów x = 12,04 · atomów Odp. Jeden mol H2 zawiera łącznie 12,04 · atomów.

9 ZADANIA Ile atomów znajduje się w 0,25 mola glinu? Która z próbek zawiera więcej atomów: mol wodoru czy mol helu? 3. W naczyniu znajduje się 18,06· atomów węgla. Oblicz, ile to moli. 4. Ile atomów wodoru zawartych jest w 5 molach metanu?

10 Co to jest masa molowa?

11 Masę molową wyrażamy w g/mol i oznaczamy literą M.
MASA MOLOWA to masa 1 mola danej substancji. Masę molową wyrażamy w g/mol i oznaczamy literą M. Masa molowa atomów danego pierwiastka jest równa liczbowo jego masie atomowej, a masa cząsteczkowa substancji pierwiastkowej lub związku chemicznego jest równa jego masie cząsteczkowej.

12 Masa atomowa lub cząsteczkowa
MOL I MASA MOLOWA WYBRANYCH SUBSTANCJI Substancja Masa atomowa lub cząsteczkowa Mol Masa molowa S (siarka) 32u 6,02*1023 atomów 32 g/mol O2 (tlen) 6,02*1023 cząsteczek SO2 (tlenek siarki(IV) 64u 64 g/mol

13

14 Znając już pojęcie masy molowej spróbujmy rozwiązać proste zadania:
Oblicz masę molową kwasu siarkowego(VI). MH2SO4 = 2·1g/mol + 1·32g/mol + 4·16g/mol= 98 g/mol Odp. Masa molowa kwasu siarkowego(VI) wynosi 98 g/mol. 2. Z ilu atomów siarki składa się 8 g tego pierwiastka? Rozwiązując to zadanie skorzystamy z pojęcia mola i masy molowej. MS= 32 g/mol 32 g ,02· atomów 8 g x atomów x = 1,505 · atomów siarki

15 ZADANIA Oblicz masę 0,1 mola chloru. Ile atomów miedzi znajduje się w 12,8 g miedzi? Która z próbek zawiera więcej atomów 5 g tlenu czy 5 g azotu? Oblicz masę 2 dm3 tlenu (w warunkach normalnych).

16 określa liczbę moli substancji w 1 dm3 roztworu.
STĘŻENIE MOLOWE określa liczbę moli substancji w 1 dm3 roztworu. ZADANIA 1. Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 40 g bromku potasu w 2 dm3 wody (gęstość roztworu bromku potasu 1,05 g/cm3


Pobierz ppt "Co to jest mol?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google