Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3. Parametry powietrza – ciśnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3. Parametry powietrza – ciśnienie."— Zapis prezentacji:

1 3. Parametry powietrza – ciśnienie.

2 Ciśnienie atmosferyczne – stosunek wartości siły, z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnię Ziemi do powierzchni, na jaką ten słup naciska. Wynika stąd, że w górach ciśnienie atmosferyczne jest niższe, a na nizinach wyższe, ponieważ słup powietrza ma różne wysokości.

3 Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie:  p – ciśnienie (Pa),  Fn – składowa siły prostopadła do powierzchni (N),  S – powierzchnia (m²).

4 W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i tempera-tury, i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu. Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie. Do pomiaru służy manometr i barometr.

5 Ciśnienie może być określone względem próżni – tzw
Ciśnienie może być określone względem próżni – tzw. ciśnienie bezwzględne czyli absolutne, lub względem ciśnienia w otoczeniu – tzw. ciśnienie względne. W technice powszechnie mierzy się i podaje ciśnienie płynów względem ciśnienia atmosferycznego i określa się je jako ciśnienie manometryczne.

6 Przykładowo: jeśli ciśnienie w pojemniku jest równe 0,3 MPa (nadciśnienie), to ciśnienie bezwzględne wynosi: 0,3 MPa + 0,1 MPa = 0,4 MPa (0,1 MPa to ciśnienie atmosferyczne).

7 Jednostki ciśnienia – [symbol].
Paskal i jego pochodne (układ SI) – [Pa], Bar – [bar], Atmosfera techniczna – [at], Atmosfera fizyczna – [atm], Tor = milimetr słupa rtęci – [Tr = mmHg], Metr słupa wody – [mH2O], Funt siły na cal kwadratowy – [psi].

8 Paskal – [Pa] Paskal – jednostka ciśnienia w układzie SI, oznaczana Pa. 1 Pa = 1 N/m2 Ciśnienie 1Pa jest to takie ciśnienie, jakie wywiera siła 1N na powierzchnię 1m2. Nazwa paskal pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Blaise'a Pascala.

9 Jednostki pochodne od paskala.
1 Pa jest jednostką małą, zatem będziemy się posługiwali jej wielokrotnościami: 1 hPa = 100 Pa = 102 Pa 1 kPa = 1000 Pa = 103 Pa 1 MPa = Pa = 106 Pa Dla „naszej” dokładności możemy przyjąć, że: 1 at = 0,1 MPa = 100 kPa 1 MPa = 10 at

10 Bar (bar) – jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako:
1 bar = 106 dyn/cm2 = 106 b. Nazwa bar pochodzi od greckiego βάρος, oznaczającego ciężar. Dla „naszej” dokładności możemy przyjąć, że: 1 bar = 0,1 MPa = 1 at

11 Atmosfera techniczna – 1 at
Atmosfera techniczna (at) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia powszechnie używana w technice. Odpowiada ciśnieniu wywoływanemu siłą 1 kilograma-siły rozkładającej się na powierzchni 1 cm² lub naciskowi 10 metrów słupa wody. 1 at = 1 kG / 1 cm² 1 at = Pa (w przybliżeniu: 1 at = Pa = 0,1 MPa)

12 Atmosfera fizyczna – 1 atm
Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim. Atmosfera fizyczna odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi. 1 atm = 760 mmHg = Pa (w przybliżeniu: 1 atm = 1 at = 1 bar = 0,1 MPa)

13 Tor (Tr, mm Hg – milimetr słupa rtęci) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości 1 mm w tempe-raturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim. Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego fizyka i matematyka  Evangelisty Torricellego. 1 Tr = 1 mm Hg = 1/760 atm = 133,3224 Pa

14 Funt na cal kwadratowy  (Pound per square inch - psi) – jednostka pochodna ciśnienia w brytyjskim systemie miar. 1 psi = 0,  atm 1 psi = 6 894,75729 Pa 1 psi = 0,068947 bar


Pobierz ppt "3. Parametry powietrza – ciśnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google