Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy w świecie polityki występuje etyka?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy w świecie polityki występuje etyka?"— Zapis prezentacji:

1 Czy w świecie polityki występuje etyka?
Szkolna Debata r.

2 Co to jest etyka? Etyka (z gr. ἦθος ethos - "zwyczaj") – dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne, według których powinno się postępować.

3 Polityczna stabilność
„Czy uważasz, że wybory w twoim kraju są wolne i sprawiedliwe ?” „Czy sądzisz, że twój kraj jest rządzony zgodnie z wolą społeczeństwa?”

4 Zadowolenie z demokracji
„Zasadniczo jestem zadowolony z demokracji”

5 Na czym polega demokracja ?
We współczesnej teorii demokracji, wywodzącej się z prac Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla zakłada się, że faktyczny ustrój demokratyczny powinien charakteryzować się: możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli rządami prawa i jawnością stanowienia prawa przestrzeganiem elementarnych praw człowieka takich jak: wolność głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku wolność od dyskryminacji (rasowej, religijnej, seksualnej itp.)

6 Początki demokracji W 508/507 roku p.n.e. Klejstenes wprowadził szereg reform, które w przyszłości stały się podstawą ustroju demokratycznego. Główne z tych reform to: Podział na fratrie i rody (gene) został zastąpiony podziałem terytorialnym. Attyka podzielona została na 10 okręgów (fyle) a te z kolei na jeszcze mniejsze rejony (demy). Metojkowie (cudzoziemcy osiedleni na stałe w Attyce) zyskali prawa obywatelskie. Utworzono Radę Pięciuset (boule) (po 50 obywateli z każej z 10 fyl). wprowadzono ostracyzm oraz urząd 10 strategów (wybieralnych dowódców armii). Celem reformy było zmniejszenie roli eupatrydów, zatarcie wielkich różnic majątkowych oraz egalitaryzacja społeczeństwa.

7 „Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu." Winston Churchill

8 „W ustroju demokratycznym obywatele są niezdolni do wzniesienia się ponad swoje partykularne interesy dla poznania prawd uniwersalnych. W dziełach poświęconych sprawom społecznym Platon, poszukując sprawiedliwego systemu sprawowania rządów, zdecydowanie odrzucał demokrację, nazywając ją "spośród wszystkich praworządnych ustrojów najgorszą". Twierdził, że wprowadzone przez Peryklesa diety dla ludzi zajmujących się działalnością publiczną uczyniły Ateńczyków "próżniakami, tchórzami, gadułami i chciwcami". Człowiek szlachetny, który "naprawdę walczy w obronie słuszności, nie może uczestniczyć w życiu publicznym Aten bez narażania się na niebezpieczeństwo„ Platon

9 "Cel uświęca środki". Wszystkie drogi, które prowadzą do zrealizowania czyjegoś postanowienia, przedsięwzięcia, są tak samo dobre, nie są ani dobre ani złe, uczciwe i nieuczciwe, moralne czy niemoralne. Osoba, która dąży do celu powinna być pozbawiona skrupułów i bezwzględna w realizacji swoich planów. Dlatego też władcy mogą stosować zarówno przemoc, obłudę, jak i podstęp, jeśli w ten sposób zrealizują z góry wyznaczone cele. Niccolo Machiavelli

10 Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień, czy za rok i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przepowiedział. Winston Churchill

11 "Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą" – Joseph Goebbels, minister oświaty III Rzeszy.

12 DEBATANCI Ania Krzon -prowadząca
Zespół broniący etyki w polityce: Ania Fukas Ania Hauke Dawid Lipina Marcin Zagórski Zespół oponentów: Dominika Bursy Paweł Długosz Krzysztof Maśka Tomek Świerczek


Pobierz ppt "Czy w świecie polityki występuje etyka?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google