Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybitna postać przemysłu ziemniaczanego dr Zenon Kosicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybitna postać przemysłu ziemniaczanego dr Zenon Kosicki."— Zapis prezentacji:

1 wybitna postać przemysłu ziemniaczanego dr Zenon Kosicki

2 1936 ÷ 2006 Chemik Technolog żywności chemia i technologia przetwórstwa skrobi produkcja koncentratów spożywczych Racjonalizator Działacz SIT Spoż. Założyciel firmy CELIKO Zenon Kosicki Dębe - Poznań 2

3 Edukacja 1945 ÷ 1950 Szkoła Podstawowa w Dębem 1950 ÷ 1953 Zasadnicza Szkoła Metalowa w Czarnkowie 1953 ÷ 1955 Stocznia Szczecińska (ślusarz) 1955 ÷ 1957 Studium Przygotowawcze przy WSR we Wrocławiu 1957 ÷ 1962 Chemia UAM w Poznaniu - Katedra Chemii Nieorganicznej UAM stażysta (6 m-cy) 31.05.1962 dyplom magisterski dr Zenon Kosicki 3

4 1. Zakład Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach stażysta (1.07.1962 ÷ 04.02.1963) kierownik Laboratorium Zakładowego (05.02.1963 ÷ 31.07.1965) kierownik Oddziału Produkcji Doświadczalnej (01.08.1965 ÷ 30.06.1970) kierownik Laboratorium Badawczego (01.07.1970 ÷ 10.04.1972) dr Zenon Kosicki nauczyciel w Technikum Przemysłu Spożywczego doktor nauk technicznych Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej Wpływ fizykochemicznej modyfikacji skrobi na własności jej koloidowych roztworów stosowa- nych w wiertnictwie geologicznym (marzec 1972) Promotor - prof. dr hab. inż. Adam Sroczyński Przemysł Ziemniaczany 4

5 dr Zenon Kosicki Przemysł Ziemniaczany 3. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznan iu główny inżynier (01.07.1972 ÷ 30.11.1975) kierownik Pracowni Technologii Skrobi i Hydrolizatów (01.12.1975 ÷ 14.06.1982) 2. Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu naczelnik Wydziału Rozwoju Techniki i Normalizacji (11.04.1972 ÷ 30.06.1972) 5

6 Tematyka badawcza 1. Zakład Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach Chemiczna modyfikacja skrobi do celów technicznych Technologie produkcji preparatów skrobiowych dla przemysłów : włókienniczego, papierniczego ( klej do szybkobieżnych maszyn papierniczych ), wierceń geologicznych ( koloid ochronny do płuczek wiertniczych - ROTOCAL). Preparaty skrobiowe do celów spożywczych Energooszczędna technologia produkcji kazeinianu sodowego z zastosowaniem suszarki walcowej (ważny produkt w bilansie wyrobów mięsnych w latach 60. 70.). dr Zenon Kosicki 6

7 2. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego Hydrolizaty skrobiowe enzymatyczne kwasowe Spożywcze preparaty skrobiowe Inżynieria procesowa dr Zenon Kosicki Tematyka badawcza 7

8 opracowanie technologii i uruchomienie produkcji glukozy krystalicznej metodą enzym-enzym (1976) opracowanie technologii i uruchomienie zautomatyzowanej stacji kwasowej hydrolizy skrobi metodą ciągłą, tzw. ciągły konwertor (1978) zmodernizowanie pozostałych działów technologicznych produkcji syropów (filtracja, zagęszczanie, magazynowanie), co doprowadziło do opracowania nowej, modelowej technologii produkcji syropów skrobiowych metodą ciągłą (1979 ÷ 1985) opracowanie technologii i uruchomienie produkcji estrów fosforanowych skrobi (1980) opracowanie technologii i uruchomienie produkcji fosforanu skrobiowego (zagęstnik skrobiowy rozpuszczalny w zimnej wodzie (1981) opracowanie technologii i uruchomienie pierwszego w Polsce oddziału doświadczalno-produkcyjnego maltodekstryn (Łobez 1982) dr Zenon Kosicki Technologie 8

9 dr Zenon Kosicki technologia produkcji syropów fruktozowych technologia produkcji syropów maltozowych technologia produkcji glukozy zestalonej Opracowania studialne 9

10 Sprawny organizator Eksperymentator Racjonalizator Społecznik dr Zenon Kosicki Przemysł Ziemniaczany PASJA praca badawcza praktyczne zastosowanie łatwość definiowania celu badawczego konsekwencja w dążeniu do osiągnięcia celu Cechy charakteru szybkość, odwaga, trafność w podejmowaniu decyzji dobór współpracowników 10

11 Wytwórnia Artykułów Spożywczych dr Zenon Kosicki 1982 - założenie firmy CELIKO, początkowa produkcja : budynie i ki- siele, żywność dla diet eliminacyjnych (głównie bezglutenowej) 1984 - zakład produkcyjny : ul. Św. Antoniego 69, Poznań 1985 - IV kwartał – uruchomienie produkcji żywności dla bezglutenow- ców (technologia CLPKS) – jako pierwszy zakład w Polsce 1990 - zakład produkcyjny : ul. Św. Antoniego 71, Poznań 1992 - produkcja granulowanych herbat rozpuszczalnych (własna tech- nologia) – pierwszy zakład w Polsce 1993 - zakład produkcyjny : ul. Obodrzycka – granulowane kakao roz- puszczalne 11

12 Wytwórnia Artykułów Spożywczych dr Zenon Kosicki 1998÷2002 pierwsza i jedyna linia w Polsce do liofilizacji kawy sposo- bem ciągłym (także liofilizacja owoców i warzyw) 2002÷2003 zakład produkcyjny : ul. Dziadoszańska – linia do produkcji maltodekstryn linia do produkcji proszków owocowych i warzywnych 2003÷2004 linia do ciągłej produkcji proszków owocowych, wraz z gra- nulacją ciśnieniową 12

13 Patenty 1. Pat. 48 353 Sposób otrzymywania krochmali utlenionych 2. Pat. 64 793 Sposób wytwarzania skrobi zmodyfikowanej do płuczek wiertniczych 3. Pat. 65 852 Sposób wytwarzania szybkowiążącego kleju skrobiowego w postaci suchej 4. Pat. 71 887 Sposób otrzymywania rozpuszczalnej w wodzie kazeiny 5. Pat. 72 288 Klej kazeinowy w postaci proszku 6. Pat. 102 187 Sposób otrzymywania utlenionej skrobi o niskim stopniu utlenienia i stabilnej lepkości 7. Pat. 123 755 Sposób otrzymywania glukozy zestalonej 8. Pat. 124 238 Sposób krystalizacji zestalonej glukozy 9. Pat. 124 343 Sposób otrzymywania fosforanowego zagęstnika skrobiowego do celów spożywczych 10. Pat. 126 088 Sposób ciągłej hydrolizy skrobi w zawiesinie wodnej 11. Pat. 128 883 Sposób otrzymywania produktów hydrolizy skrobi 12. Pat. 134 644 Sposób otrzymywania karmelu 13. Pat. 134 895 Urządzenie do fluidyzacji trudno sypliwych substancji, zwłaszcza krochmalu 14. Pat. 136 644 Sposób ciągłego parowania surowców skrobiowych i urządzenie do ciągłego parowania surowców skrobiowych 15. Pat. 143 904 Sposób wytwarzania past skrobiowych metodą ciągłą 16. Pat. 150 588 Urządzenie do obróbki produktów skrobiowych sposobem ciągłym 17. Pat. 175 617 Opakowania wielokomorowe dr Zenon Kosicki 13

14 Nagrody 1. Nagroda Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu za opracowanie technologii i uruchomienie produkcji preparatu dla wiertnictwa geologicznego (1970) 2. Nagroda NOT (Poznań) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki (1971) 3. Nagroda Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu za opracowanie technologii i wdrożenie produkcji glukozy krystalicznej metodą enzym-enzym (1976) 4. Nagroda Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu za pracę badawczą przedstawioną na XI sesji naukowej Komitetu Chemii i Technologii Żywności PAN w Szczecinie (1980) pt. Sposób odzysku ciepła w procesie hydrolizy skrobi z zastosowaniem wody jako nośnika energii cieplnej dr Zenon Kosicki 14

15 Nagrody cd 6. Nagroda I stopnia Oddziału Wojewódzkiego NOT w Lesznie za prototypowy oddział produkcji fosforanowych zagęstników skrobiowych (1984) 7. Nagroda II stopnia Oddziału Wojewódzkiego NOT w Poznaniu za opracowanie i wdrożenie do eksploatacji przemysłowej nowej technologii produkcji syropów skrobiowych metodą ciągłą (1987) dr Zenon Kosicki 5. Nagroda II stopnia Oddziału Wojewódzkiego NOT w Poznaniu za opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia oraz opracowanie technologii estryfikacji skrobi w fazie fluidalnej (1981) 8. Tytuł Resortowego Wicemistrza Techniki (1973) przyznany przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu 9. Tytuł Branżowego Mistrza Techniki (1979) 15

16 1. Rada Naukowa Centralnego Laboratorium Koncentratów Spożywczych i Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego 2. Sekcja Węglowodanowa Komitetu Technologii Żywności PAN 3. Sekcja Maszyn Przemysłu Spożywczego Komitetu Techniki Rolniczej PAN 4. Komisja Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości, PAN Oddział w Poznaniu 5. Rada Polskiej Izby Dodatków do Żywności 6. Przewodniczący Zespołu d.s. Produkcji Krajowego Komitetu przy Zarządzie Głównym PTD 7. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Pracy Organicznej dr Zenon Kosicki ciaŁa kolegialne 16

17 Członek i działacz SITSpoż. Przewodniczący Koła SITSpoż. przy CLPZ i CZPZ Rzeczoznawca SITSpoż. Członek wspierający i sponsor SITSpoż. Dwukrotnie wyróżniony : Honorowa Odznaka SITSpoż. (1980, 2006) dr Zenon Kosicki N O T 17

18 dr Zenon Kosicki Srebrny Krzyż Zasługi (1979) Order : Przyjaciel Dzieci Odznaka im. Janka Krasickiego (1962) Racjonalizator Produkcji (1970) Zasłużony Racjonalizator Produkcji (1972) Odznaczenia 18

19 dr Zenon Kosicki 19

20 20

21 Dzi ę kuj ę za uwag ę 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Dr Zenon Kosicki (trzeci od lewej) w gronie nagrodzonych nagrodą NOT- Poznań 1981 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37


Pobierz ppt "Wybitna postać przemysłu ziemniaczanego dr Zenon Kosicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google