Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrolę przeprowadzono w II kwartale 2006 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrolę przeprowadzono w II kwartale 2006 roku"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r.

2 Kontrolę przeprowadzono w II kwartale 2006 roku
WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. Kontrolę przeprowadzono w II kwartale 2006 roku na terenie następujących województw: śląskiego małopolskiego łódzkiego wielkopolskiego mazowieckiego

3 Kontrolę przeprowadzono w 24 podmiotach gospodarczych, w tym:
WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. Kontrolę przeprowadzono w 24 podmiotach gospodarczych, w tym: 16 zakładach produkcyjnych 8 hurtowniach

4 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. Ogółem, w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu, poddano analizom fizyko – chemicznym: 46 partii soków i nektarów / 246 682,5 litrów oraz 4 partie zagęszczonych soków owocowych / kg

5 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. Analizy fizyko – chemiczne próbek soków i nektarów zostały przeprowadzone pod kątem zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów oraz pod kątem zgodności z deklaracją producenta, w tym między innymi:

6 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. ustalano procentową zawartość soku lub przecieru owocowego w produkcie – wyłącznie w przypadku nektarów owocowych oceniano zgodność produktu z recepturą, w tym dodatek dozwolonych / niedozwolonych substancji dodatkowych i ich ilość, oraz sprawdzano, czy wszystkie składniki recepturowe wymienione są na opakowaniu, oceniano zgodność parametrów soku z parametrami surowca (soku zagęszczonego) poprzez porównanie ilości glukozy, fruktozy, sacharozy oraz kwasu cytrynowego w soku i soku zagęszczonym w celu wykrycia niedeklarowanego dodatku cukru lub kwasu oraz jednoczesnego dodatku cukru i kwasu

7 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. Stwierdzono zafałszowanie 4 partii nektarów i 1 partii soku reprezentujących łącznie 37 194 litrów, co stanowiło 11% partii ogółem poddanych analizom soków i nektarów oraz 1 partii zagęszczonego soku reprezentującej 600 kg, co stanowiło 25% partii ogółem poddanych analizom zagęszczonych soków owocowych

8 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r.

9 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r.

10 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. Ocenie organoleptycznej poddano 59 partii soków i nektarów o łącznej objętości 320 400 litrów i 7 partii zagęszczonych soków owocowych o łącznej masie 78 105 kg. Przeprowadzona ocena organoleptyczna soków, nektarów oraz zagęszczonych soków owocowych nie wykazała nieprawidłowości Wszystkie skontrolowane partie posiadały prawidłowe cechy, tj. barwę, smak, zapach i wygląd

11 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. Kontrolą w zakresie prawidłowości znakowania objęto: 146 partii opakowań jednostkowych soków i nektarów o łącznej objętości ,19 litrów. Stwierdzono niewłaściwe oznakowanie opakowań jednostkowych 42 partii soków i nektarów o łącznej objętości ,03 litrów. Zakwestionowane opakowania jednostkowe stanowiły 28,8% ogółem skontrolowanych partii oraz 28% ogółem skontrolowanej objętości soków i nektarów.

12 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r.

13 nie zgłosiło faktu paczkowania do właściwego urzędu miar
WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. W wyniku kontroli prawidłowości paczkowania stwierdzono, iż wszystkie 16 zakładów produkcyjnych paczkowało wyroby gotowe, w tym 5, tj. 31% nie zgłosiło faktu paczkowania do właściwego urzędu miar Powyższe ustalenia przekazane zostały do właściwych miejscowo okręgowych urzędów miar

14 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. W wyniku kontroli warunków składowania i transportu w 7 podmiotach gospodarczych, tj. 29%, w tym w 3 zakładach produkcyjnych oraz w 4 hurtowniach, stwierdzono nieprawidłowości

15 W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami wydano:
WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ SOKÓW I NEKTARÓW, PRZEPROWADZONEJ W 2006 r. W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami wydano: 12 decyzji administracyjnych oraz zastosowano 11 mandatów karnych na łączną kwotę zł

16 PORÓWNANIE WYNIKÓW KONTROLI Z LAT 2004 - 2006

17 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30; Warszawa tel


Pobierz ppt "Kontrolę przeprowadzono w II kwartale 2006 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google