Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ecomagick, czyli ekologia w praktyce magicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ecomagick, czyli ekologia w praktyce magicznej"— Zapis prezentacji:

1 Ecomagick, czyli ekologia w praktyce magicznej
Alicja Amvaradel Barcikowska II konferencja Lashtal Press, Gdańsk 2009

2 Thelema = Agape 26.    Wówczas rzekł prorok i niewolnik pięknej: Kim jestem i co będzie znakiem? Odpowiedziała mu, pochylający się, migotliwy płomień błękitu, wszechdotykający, wszechprzenikający, ze swymi wspaniałymi dłońmi opartymi o czarną ziemię i ze swym zwinnym ciałem w łuk wygiętym dla miłości, i ze swymi delikatnymi stopami, nie raniącymi małych kwiatków. Ty wiesz! A znakiem będzie moja ekstaza, świadomość trwałości istnienia, wszechobecność mego ciała. 53.  To odnowi świat, mały świat, mą siostrę, mój język i serce moje, ku którym ślę ów pocałunek. O skrybo i proroku, choć tyś spośród książąt, nie uspokoi cię to, ni zwolni, lecz ekstaza twoją będzie i radość ziemi; zawsze Ku mej chwale! Ku mej chwale! 59.  Me kadzidło jest z żywicznych drzew i gum i nie ma weń krwi, bowiem me włosy są drzewami Wieczności.  Liber AL vel Legis

3 Plan prezentacji Praktyki: Zakorzenienie (żywioł Ziemi)
     Poszerzanie świadomości (żywioł Powietrza)      Konfrontacja z Cieniem (żywioł Wody)      Praktyka magii i ekologii (żywioł Ognia)

4 ZIEMIA Zakorzenienie związane jest z żywiołem Ziemi. Tak jak drzewo, by rosnąć w górę, musi mieć solidne korzenie, tak my musimy odkryć swe miejsce na Ziemi i nawiązać z nim silny kontakt. Dlaczego jestem właśnie na Ziemi? Czy to przypadek? Jaki jest mój związek z tą planetą? Dlaczego urodziłam się właśnie tutaj? Czy to przypadek? Jaki jest mój związek z tym konkretnym miejscem na Ziemi? Nawet jeśli uważam, że w to miejsce, w którym teraz jestem, rzucił mnie przypadek, to nie chcę pozostawiać mu dalszego biegu swego życia.

5

6 Praktyki „zakorzeniające”
opierają się na nawiązaniu fizycznego kontaktu z ziemią, z przyrodą, a także lepszego jej poznania. Co wiem o miejscu, w którym jestem? Co wiem o otaczającym mnie ekosystemie? Zakorzenienie służy wzmocnieniu nas, ustabilizowaniu pozycji, zapewnia solidne podstawy do dalszego rozwoju. Kontakt z przyrodą pozwala „doładować się” energetycznie, służy też utrzymaniu dobrej kondycji.

7 POWIETRZE Natura nie jest sprawiedliwa według jakiejś teologicznej czy etycznej idei, ale jest dokładna. (Book of Thoth) Niemożliwe jest upuszczenie szpilki, bez wzbudzenia odpowiadającej temu reakcji w każdej Gwieździe. (Book of Thoth)

8 Poszerzanie świadomości – praktyka żywiołu Powietrza
Rozwój świadomości najkrócej można zdefiniować jako zmniejszanie się narcyzmu i wzrost świadomości lub zdolności do uwzględniania innych ludzi, miejsc i rzeczy, a co za tym idzie – coraz większej troski o innych, zwiększanie się zdolności do uwzględniania głębszej i szerszej perspektywy. Ken Wilber „Integralna Teoria Wszystkiego”

9 Ślad ekologiczny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które konsumujemy na co dzień, oraz do przetworzenia naszych odpadów. W ten sposób obrazuje, jaki wpływ ma styl życia każdego z nas na Ziemię. Online dostępne są kalkulatory śladu ekologicznego.

10 Ślad ekologiczny jest wskaźnikiem tej samej rangi, co publikowany przez ONZ wskaźnik rozwoju społecznego. Jeśli ślad ekologiczny dla danego kraju jest mniejszy niż 2,1 ha na mieszkańca, a wskaźnik rozwoju społecznego wyższy od 0,8, można mówić o rozwoju zrównoważonym.

11 Współcześnie ślad ekologiczny dla mieszkańca Europy Zachodniej wynosi około 5 – 6 ha, zaś dla Stanów Zjednoczonych — około 10 ha; dla porównania ślad ekologiczny Afrykanina to jedynie 1,1 ha Na Ziemi jest około 12 miliardów ha powierzchni biologicznie czynnej, czyli na każdego mieszkańca Ziemi przypada około 2 hektarów. Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi żyli tak, jak przeciętny Amerykanin, ludzkość potrzebowałaby do życia 5 planet takich jak Ziemia.

12 WODA Żywioł wody ma wiele znaczeń; wiąże się z uczuciami, źródłem życia, oczyszczeniem. Woda to też symbol podświadomości.

13 Lustro Wody – konfrontacja z Cieniem
Cień to w koncepcji Junga jeden z archetypów. Archetyp cienia konstytuują zwierzęce popędy, odziedziczone wg Junga po niższych gatunkach w procesie ewolucji. Uosabia on zwierzęcą naturę człowieka. Cień odpowiada za pojawianie się w świadomości oraz zachowaniu człowieka nieakceptowanych społecznie, negatywnych uczuć, myśli lub działań. Jest "ciemną stroną" osobowości, a jego źródła umiejscowione są w nieświadomości zbiorowej. W aspekcie zbiorowym cień reprezentuje ogólnoludzką ciemną stronę .

14 Ziemia jako lustro

15 Proste stłumienie cienia jest lekarstwem równie mało skutecznym, jak zgilotynowanie jako środek na ból głowy. [...] Gdy uświadamiamy sobie swoją niższość, to zawsze mamy szansę poprawienia tego stanu rzeczy. Niższość ta, pozostając zawsze w kontakcie z innymi zainteresowanymi, stale podlega modyfikacjom. To jednak, co wyparte i odosobnione od świadomości, nigdy nie może być poprawione” Wszystko, co znajduje się poza naszą świadomością, zostaje dzięki mechanizmowi projekcji przeniesione na zewnątrz nas . Wskutek tego zawsze znajdziemy “kogoś innego, kto zawinił” dopóki nie uświadomimy sobie, gdzie ciemność się faktycznie znajduje. Fragment z Jolanta Jacobi “Psychologia Junga”, cytaty oryginalne: Jung

16 OGIEŃ Ogień wiąże się z oczyszczeniem, Wolą i działaniem.
Skutki wywiera zarówno to, co robimy, jak i to, czego nie robimy.

17 Joga Ziemi (Earth yoga)
Termin wprowadził Rick Fields – buddysta, poeta Tradycja jogi zawiera wielkie bogactwo, które może być pomocne przy podnoszeniu świadomości ekologicznej. Etyczne zasady jogi pasują do zasad ekologicznych, zaś cel jaki stawia przed sobą joga, czyli oczyszczenie i podniesienie poziomu świadomości, jest zarazem niezbędny dla wyjścia poza konsumpcyjne i materialistyczne zainteresowania naszej cywilizacji, które są szkodliwe dla całego ekosystemu.

18 Praktyka jogi Ziemi Z punktu widzenia jogi Ziemi, ciało Ziemi jest, podobnie jak ludzkie ciało, złożonym żywym organizmem, i podobnie jak ciało ludzkie jest święte. Praktykujący jogę Ziemi pragnie poznać to ciało, na którym i w którym żyjemy, podobnie jak my chcemy poznawać nasze własne ciała. Rick Fields uważa, że jogę Ziemi najlepiej jest zacząć w części Ziemi nam najbliższej, czyli w regionie, w którym zamieszkujemy. Zdaniem Ricka Fields’a, podobnie jak joga oczyszcza nasze ciała, joga Ziemi oczyszcza zatrute miejsca i zanieczyszczone rzeki. Joga ta uczy, by walczyć jak duchowi wojownicy, bez nienawiści, oraz bez przywiązania do wygranej, lub przegranej. Zgodnie z zasadą ahimsy (niekrzywdzenia) joga Ziemi nakazuje walkę bez użycia przemocy, w sposób taki, jaki zaprezentował światu Mahatma Gandhi. Joga ta preferuje działanie oparte na pokojowej kontemplacji oraz – jak określił to Fields – spokojnego oka mądrości w centrum huraganu. W praktyce jogi Ziemi bardzo ważne jest także spędzanie czasu na odosobnieniu w dzikich i nieskażonych terenach Ziemi.

19 Obowiązek w Thelemie Korzystaj z prawa Thelemy w rozwiązywaniu problemów natury praktycznej Wykorzystywanie zwierząt i przedmiotów z pominięciem ich naturalnych cech jest pogwałceniem Prawa Thelemy. Nie pozwala im dobrze funkcjonować tak jak powinny, w zgodzie ze swoją historią i strukturą. (...) Czasami zdarza się, że mamy do czynienia z pozornymi, a może nawet prawdziwymi konfliktami interesów. Tego rodzaju spory należy rozstrzygać, odnosząc się do ogólnej wartości przeciwstawnych sił na skali natury. Dlatego, choć drzewo ma prawo żyć, to jednak człowiek, z racji swej wyższej natury, może je ścinać na opał lub na budulec.

20 Obowiązek w Thelemie Należy przy tym pamiętać, że w przypadku naruszenia równowagi, Prawo zawsze jest mściwe. Widać to na przykładzie rabunkowego wycinania lasów, które prowadzi do wyjałowienia ziemi i zmian klimatycznych, czy też w przypadku masowego sprowadzania królików jako taniego źródła pożywienia, które z czasem staje się plagą. Zauważcie, że nie przestrzeganie Prawa Thelemy przynosi coraz gorsze skutki.(...) Ilość błędów wzrasta w postępie geometrycznym, aż w końcu trudno jest im zaradzić i cała struktura społeczna pogrąża się w ruinie. Księgi Bestii, czyli Eseje filozoficzne Aleistra Crowleya, fragment eseju „Obowiązek”

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ecomagick, czyli ekologia w praktyce magicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google