Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor naczelny Emilia Lewandowska I Liceum ogólnokształcące im. Ziemi kujawskiej we Włocławku Zapraszamy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor naczelny Emilia Lewandowska I Liceum ogólnokształcące im. Ziemi kujawskiej we Włocławku Zapraszamy."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor naczelny Emilia Lewandowska I Liceum ogólnokształcące im. Ziemi kujawskiej we Włocławku e-mail: sensi.lzk@gmail.com www.sensi.opx.pl Zapraszamy również na nasze fanpage : www.facebook.com/Sensi.piorniki I Liceum Ogólnokształcącym im Ziemi Kujawskim we Włocławku

2 Nasze Miniprzedsi ę biorstwo zdecydowa ł o si ę na produkcj ę piórników, saszetek na klucze oraz etui na okulary r ę cznie robionych i wykonanych z filcu. Piórniki kierujemy przede wszystkim do uczniów, a saszetki na klucze i etui dla ka ż dego kto zachce prze ł ama ć rutyn ę dnia codziennego. Ponadto wykorzystujemy dost ę pne materia ł y w prawie 100% wykonuj ą c ozdoby do naszych produktów, przez co s ą one jeszcze bardziej unikatowe, ale nie czyni ich to dro ż szymi od konkurencyjnych produktów Piórniki kierujemy przede wszystkim do uczniów, a saszetki na klucze i etui dla ka ż dego kto zachce prze ł ama ć rutyn ę dnia codziennego. Ponadto wykorzystujemy dost ę pne materia ł y w prawie 100% wykonuj ą c ozdoby do naszych produktów, przez co s ą one jeszcze bardziej unikatowe, ale nie czyni ich to dro ż szymi od konkurencyjnych produktów.

3

4 Dyrekcja Sensi, a tak ż e jej pozostali cz ł onkowie to grupa m ł odych ludzi, którzy w elastyczny sposób dostosowuj ą si ę do ś rodowiska, dzi ę ki temu mo ż emy trafi ć do szerokiego grona klientów. Cechuje nas zapa ł oraz ch ęć dzia ł ania, a we wszystkim jeste ś my wspierani przez naszego opiekuna Tatian ę Glapiak. Przekazuje nam ogrom wiedzy, który przek ł adamy na prac ę. W sk ł ad zespo ł u wchodz ą : Dyrektor naczelny - Emilia Lewandowska Dyrektor finansowy - Piotr Wi ę tczak Dyrektor marketingowy – Oliwia Pietrzak Cz ł onkowie: Angelika Zdankiewicz, Eryk Grzelak, Ewa Mizgajska, Adrian Urba ń ski, Emilia Tarnicka i Arkadiusz Wi ś niewski. Pomimo, ż e mieszkamy daleko mo ż emy zajmowa ć si ę wspólnie rozwojem naszych pasji w I Liceum Ogólnokszta ł c ą cym im Ziemi Kujawskim we W ł oc ł awku, do którego ucz ę szczamy.

5


Pobierz ppt "Dyrektor naczelny Emilia Lewandowska I Liceum ogólnokształcące im. Ziemi kujawskiej we Włocławku Zapraszamy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google