Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ"— Zapis prezentacji:

1 MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

2 Edukacja: Poziom: Temat: Czas realizacji:
polonistyczna klasa III utrwalenie wiadomości o czasowniku 1 godz. lekcyjna

3 SPIS TREŚCI CELE ŚRODKI DYDAKTYCZNE METODY I FORMY PRACY PRZEBIEG ZAJĘĆ

4 CELE Ogólne Szczegółowe
utrwalenie wiedzy o czasowniku jako części mowy; kształcenie umiejętności rozpoznania czasownika w zdaniu; wprowadzenie wiedzy o liczbie pojedynczej i mnogiej; rozwijanie umiejętności tworzenia liczby mnogiej od liczby pojedynczej; rozwijanie umiejętności czytania i pisania; kształcenie umiejętności układania zdań z podanych wyrazów; rozwijanie umiejętności pracy w grupie; Uczeń: wie, czym jest czasownik; wie, na jakie pytania odpowiada czasownik; wie, które wyrazy w zdaniu są czasownikiem; potrafi wskazać w zdaniu czasowniki; potrafi wskazać liczbę mnogą od podanego czasownika w liczbie pojedynczej; pracuje aktywnie na zajęciach; wykazuje się ciekawością i kreatywnością; potrafi ułożyć zdanie z podanym czasownikiem;

5 ZAGADNIENIA Utrwalenie wiedzy o czasowniku

6 METODY I FORMY PRACY ŚRODKI DYDAKTYCZNE Metody i formy pracy
burza mózgów; pogadanka praca w grupach gry interaktywne praca z komputerem komputer przeglądarka internetowa

7 PRZEBIEG ZAJĘĆ Witamy się z uczniami.
Nauczyciel pokazuje uczniom kolejne slajdy zawierające poszczególne pytania związane z czasownikiem. Uczniowie mogą zostać podzieleni na dwie/ trzy grupy. Każda grupa po kolei odpowiada na kolejne pytania. Grupa, która zbierze najwięcej punktów wygrywa. Podsumowanie zajęć i zakończenie lekcji.

8 ZAGADKI ZWIĄZANE Z CZASOWNIKIEM

9 zbierać pogoda kolorowanka
Grupa I Wśród poniższych wyrazów wskażcie czasownik zbierać pogoda kolorowanka

10 Grupa II rower domowy zgubiłem
Wśród poniższych wyrazów wskażcie czasownik rower domowy zgubiłem

11 pisklę czerwony grzebać
Grupa III Wśród poniższych wyrazów wskażcie czasownik pisklę czerwony grzebać

12 Grupa I W jakiej osobie występuje czasownik? robię

13 Grupa II W jakiej osobie występuje czasownik? malują

14 Grupa III W jakiej osobie występuje czasownik? wyjechał

15 Grupa I W jakim czasie występuje podany czasownik? prowadzi

16 Grupa II W jakim czasie występuje podany czasownik? był

17 Grupa III W jakim czasie występuje podany czasownik? przyjedzie

18 Grupa I W jakiej liczbie (pojedynczej czy mnogiej) oraz w jakim czasie występuje podany czasownik? koloruje

19 Grupa II W jakiej liczbie (pojedynczej czy mnogiej) oraz w jakim czasie występuje podany czasownik? biegała

20 Grupa III W jakiej liczbie (pojedynczej czy mnogiej) oraz w jakim czasie występuje podany czasownik? poszliśmy

21 Grupa I Wśród poniższych czasowników wskażcie ten, który jest
w formie bezosobowej. biegam biegać biega

22 Grupa II Wśród poniższych czasowników wskażcie ten, który jest
w formie bezosobowej. koloruję kolorować kolorował

23 Grupa III Wśród poniższych czasowników wskażcie ten, który jest
w formie bezosobowej. idę iść poszedł


Pobierz ppt "MULTIMEDIALNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google