Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

2 § 1. Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 1) jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez:. c) zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia 3. Kryterium certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia 4 ), 4 o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c jest spełnione, jeśli: 1) certyfikat jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy; 2) w dniu złożenia oferty świadczeniodawca posiada decyzję potwierdzającą przyznanie certyfikatu (legitymowanie się kopią decyzji jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu).

3 Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia wydawany przez Centrum Monitorowania Jakości na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.).

4 Jakość – zewnętrzna ocena – akredytacja Ministra Zdrowia/standardy Punkty podstawowe: 6 - certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia Punkty dodatkowe: 2 - spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 80% Punkty dodatkowe: 4 - spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 90%

5 POZIOM SKALUJĄCY TABELA NR 5 LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA WAGA SKALUJĄCA (S) (maksymalna liczba punktów oceny) Jakość-personel 25 Jakość - sprzęt i aparatura medyczna 10 Jakość – warunki dotyczące pomieszczeń 3 Jakość – posiadane doświadczenie w realizacji świadczeń 15 Jakość – zewnętrzna ocena – systemy zarządzania 4 Jakość – zewnętrzna ocena – akredytacja Ministra Zdrowia/standardy 6 Jakość - kontrola zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii 5 Jakość - wyniki kontroli -5 Dostępność-harmonogram czasu pracy Brak Dostępność – dostęp dla osób niepełnosprawnych 5 Kompleksowość - poradnie / oddziały / pracownie 15 Kompleksowość – dostęp do badań i zabiegów 10 Kompleksowość – ustalone zasady współpracy Brak Ciągłość 5 Cena 20

6 WAGA SKALUJĄCA (S) (maksymalna liczba punktów oceny) POZIOM SKALUJĄCY TABELA NR 5 LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA Jakość – zewnętrzna ocena – akredytacja Ministra Zdrowia/standardy 6

7 Liczba punktów jednostkowych POZIOM SKALUJĄCY TABELA NR 5 LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA Jakość – zewnętrzna ocena – akredytacja Ministra Zdrowia/standardy Maksymalna liczba punktów jednostkowych do uzyskania 10 12 - dla onkologii i hematologii dziecięcej w tym za: Łączna liczba punktów certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia 66 Jeden z warunków: spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 80% +26+2=8 spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 90% +46+4=10

8 gdzie poszczególne symbole oznaczają: y - liczba punktów oceny danej oferty y c - liczba punktów oceny uzyskana w zakresie kryterium cenowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 x - maksymalna liczba punktów jednostkowych możliwych do uzyskania w zakresie parametrów szczegółowych objętych wspólną wagą skalującą s - waga skalująca a - liczba punktów jednostkowych uzyskanych w zakresie parametrów szczegółowych objętych wspólną wagą skalującą n - liczba wag skalujących stosowanych w danym rodzaju i zakresie świadczeń, z wyłączeniem kryterium ceny

9 Łączna liczba punktów końcowej oceny oferty może być różna w zależności od zakresu świadczeń i wobec tego udział punktów uzyskiwanych za otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego w ocenie końcowej jest różny, to znaczy że znaczenie akredytacji jest różne dla różnych specjalności. Np. dla leczenia szpitalnego – hospitalizacja (tabela 5) jeden z obszarów oceny (poziom skalujący w nomenklaturze NZF) Jakość – posiadane doświadczenie w realizacji świadczeń dotyczy tylko położnictwa i ginekologii (bez drugiego i trzeciego poziomu referencyjnego), kardiologii oraz neurologii/neurologii dla dzieci. Liczba punktów za ten obszar (poziom skalujący) wynosi 15.

10 W zależności od rodzaju świadczenia wyróżniono różne poziomy (obszary) oceny, a czasami temu samemu poziomowi przyznano różną wagę. Skutkuje to różnym udziałem punktów za akredytację w zależności od rozpatrywanego rodzaju świadczenia.

11 I. maksymalna liczba punktów wynosi 123 i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 4,9% (6/123) II. maksymalna liczba punktów wynosi 108 (123-15) i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 5,6% (6/108) III. maksymalna liczba punktów wynosi 98 (123-15-10) i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 6,1% (6/98) a w przypadku IV. maksymalna liczba punktów wynosi 83 (123-15-25) i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 7,2% (6/83) V. maksymalna liczba punktów wynosi 73 i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 8,2% (6/73)

12 Punktowanie akredytacji w NFZ

13 I. w przypadku zakresów specjalności, których dotyczą wszystkie poziomy skalujące, czyli dla: 24. kardiologia 31. neurologia/ neurologia dla dzieci 38. położnictwo i ginekologia maksymalna liczba punktów wynosi 123 i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 4,9% (6/123)

14 II. w przypadku zakresów specjalności, których dotyczą wszystkie poziomy skalujące oprócz jednego: Jakość – posiadane doświadczenie w realizacji świadczeń, czyli dla: 2.alergologia / alergologia dla dzieci 7.chirurgia klatki piersiowej/ chirurgia klatki piersiowej dla dzieci 9.chirurgia ogólna 12.chirurgia szczękowo-twarzowa/ chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci 13.choroby płuc/ choroby płuc dla dzieci 14.choroby wewnętrzne 15.choroby zakaźne/ choroby zakaźne dla dzieci 16.dermatologia i wenerologia/ dermatologia i wenerologia dla dzieci 19.gastroenterologia/ gastroenterologia dla dzieci 20.geriatria 21.hematologia 23.kardiochirurgia/ kardiochirurgia dla dzieci 25.kardiologia dla dzieci 26.nefrologia/ nefrologia dla dzieci 30.neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci 32.okulistyka/ okulistyka dla dzieci 35.otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci/ audiologia i foniatria/ audiologia i foniatria dla dzieci 36.ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci 47.urologia/ urologia dla dzieci maksymalna liczba punktów wynosi 108 (123-15) i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 5,6% (6/108)

15 III. w przypadku zakresów specjalności, których dotyczą wszystkie poziomy skalujące oprócz dwóch: Jakość – posiadane doświadczenie w realizacji świadczeń oraz Jakość – sprzęt i aparatura medyczna, czyli dla: 3. anestezjologia i intensywna terapia/ anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci 5.angiologia 6.chirurgia dziecięca 8.chirurgia naczyniowa 10.chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci 11.chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci 17.diabetologia/ diabetologia dla dzieci 18.endokrynologia/ endokrynologia dla dzieci 22.immunologia kliniczna/ immunologia kliniczna dla dzieci 27.neonatologia 34.onkologia kliniczna 37.pediatria 39.położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny 40.położnictwo i ginekologia - trzeci poziom referencyjny 42.reumatologia/ reumatologia dla dzieci 44.medycyna nuklearna: terapia izotopowa 45.toksykologia kliniczna/ toksykologia kliniczna dla dzieci maksymalna liczba punktów wynosi 98 (123-15-10) i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 6,1% (6/98) a w przypadku 33.onkologia i hematologia dziecięca ze względu na inny wkład punktów za akredytację w cały obszar mamy 5,1% (5/98)

16 IV. dla zakresu, który nie jest oceniany w dwóch poziomach skalujących: Jakość – posiadane doświadczenie w realizacji świadczeń oraz Jakość – sprzęt i aparatura medyczna, Jakość - personel 41.położnictwo i ginekologia/ ginekologia onkologiczna (dotyczy świadczeniodawców realizujących wyłącznie świadczenia z grup ginekologicznych) maksymalna liczba punktów wynosi 83 (123-15-25) i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 7,2% (6/83)

17 V. dla pozostałych siedmiu specjalności, których nie ocenia się w trzech poziomach skalujących: Jakość – posiadane doświadczenie w realizacji świadczeń oraz Jakość – sprzęt i aparatura medyczna, Jakość - personel 3.anestezjologia i intensywna terapia/ anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci 28.neonatologia - drugi poziom referencyjny 29.neonatologia - trzeci poziom referencyjny 39.położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny 40.położnictwo i ginekologia - trzeci poziom referencyjny 43.radioterapia: teleradioterapia /brachyterapia 46.transplantologia kliniczna/ transplantologia kliniczna dla dzieci maksymalna liczba punktów wynosi 73 i wówczas punkty związane z certyfikatem akredytacyjnym MZ stanowią w przybliżeniu 8,2% (6/73)

18 W Polsce istnieją 33 szpitale rehabilitacyjne (monospecjalistyczne) aktualnie w tym zakresie 22 posiadają akredytację Ministra Zdrowia. Większość szpitali ogólnych posiada oddziały rehabilitacyjne, z których ponad 100 posiada akredytację Ministra Zdrowia. Akredytacja w tym zakresie nie została uwzględniona

19 Brak możliwości premiowania dodatkowymi punktami posiadające Certyfikat Akredytacyjny podmioty lecznicze, udzielające świadczeń rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym. Załącznik nr 1, tabela nr 10 rehabilitacja lecznicza w poziomie skalującym (kolumna 1) „Jakość – zewnętrzna ocena – systemy zarządzania” usunięty został zapis dotyczący zakresów realizowanych w trybie stacjonarnym, z jednoczesnym usunięciem wierszy nr 39, 40, 41 dotyczących liczby punktów za „certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia”.


Pobierz ppt "Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google