Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w informacji genetycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w informacji genetycznej"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w informacji genetycznej
Rekombinacja genetyczna Mutacje

2 Rekombinacja genetyczna to powstawanie w genotypach potomstwa innych kombinacji alleli niż te które występują w genotypach rodziców. Rekombinacja jest wynikiem zachodzących po sobie procesów przebiega w następującej kolejności: Losowy dobór osobników rodzicielskich, Wymiana odcinków między chromosomami homologicznymi tz. Crossing-over, Przypadkowa segregacja chromosomów podczas powstawania gamet, Losowe łączenie się gamet podczas zapłodnienia.

3 Crossing-over – proces wymiany materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi, w wyniku którego zwiększa się zmienność genetyczna. Odkrywcą procesu crossing-over był Thomas Morgan. Crossing-over prowadziło powstania komórek potomnych o genotypie innym od rodzicielskiego.

4 Mutacja zmiana sekwencji DNA
Mutacje nagłe, stałe zmiany w materiale genetycznym. Mutacje spontaniczne – powstają z powodu niedoskonałości mechanizmu replikacji DNA. Mutacje indukowane – zachodzące pod wpływem czynników zewnętrznych zwanych czynnikami mutagennymi

5 Czynniki mutagenne Fizyczne Chemiczne Biologiczne Promieniowanie: ultrafioletowe, rentgenowskie, gamma Wysoka temperatura Niektóre kwasy np. kwas azotowy Niektóre konserwanty, np. azotan sodu Niektóre składniki dymu tytoniowego, np. benzopiren Niektóre wirusy np. wirus opryszczki, różyczki Niektóre mikroorganizmy np. grzyby pleśniowe

6 Rodzaje mutacji Translokacje przemieszczenie fragmentu chromosomu
Genowe- obejmują zmiany jednego lub kilku nukleotydów w genie lub poza nim Chromosomowe dotyczące zmiany budowy lub liczby chromosomów Substytucje Polegają na zmianie jednego nukleotydu na inny Delecje Utrata jednego lub kilku nukleotydów Insercje Wstawianie jednego lub kilku nukleotydów Strukturalne: Delecje usunięcie fragmentu DNA Duplikacje podwojenie fragmentu chromosomu Inwersje odwrócenie fragmentu chromosomu o 1800 Translokacje przemieszczenie fragmentu chromosomu Liczbowe: Utrata lub dodanie chromosomu Powielenie liczby wszystkich chromosomów

7 Skutki mutacji Mutacje neutralne- nie wpływają na zmiany funkcjonowania białek nie niosą za sobą żadnych skutków dla organizmu Mutacje niekorzystne- powodują powstanie białek które nie mogą prawidłowo funkcjonować Mutacje korzystne- powodują wykształcenie nowej cechy


Pobierz ppt "Zmiany w informacji genetycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google