Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cytodiagnostyka, kolposkopia, nadżerki Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cytodiagnostyka, kolposkopia, nadżerki Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz."— Zapis prezentacji:

1 Cytodiagnostyka, kolposkopia, nadżerki Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

2 Nabłonki szyjki macicy 4tarcza części pochwowej szyjki macicy pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim 4kanał szyjki macicy wyścielony jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym 4lokalizacja granicy między nabłonkami zmienia się w różnych okresach życia kobiety

3 Drogi zastępowania ektopowego nabłonka walcowatego nabłonkiem płaskim: 4epitelializacja 4pośrednia metaplazja płaskonabłonkowa Nabłonek plaski wykazuje stałą skłonność do zastępowania przemieszczonego na tarczę nabłonka walcowatego.

4 Wtórny nabłonek płaski odróżnia się od nabłonka płaskiego pierwotnego tym, że pokrywa gruczoły szyjki macicy. W wyniku zamknięcia gruczołów wydzielina ulega retencji co prowadzi do wytworzenia się torbielek zwanych torbielkami Nabotha.

5 Obszar na tarczy części pochwowej, na którym aktualnie przebiega zjawisko zastępowania nabłonka walcowatego płaskim tworzy strefę przekształceń. Strefa przekształceń jest miejscem, w którym najczęściej dochodzi do powstania nabłonka dysplastycznego i raka szyjki macicy.

6 Nadżerka Nadżerką części pochwowej nazywamy widoczne po założeniu wziernika pochwowego okiem nieuzbrojonym, obejmujące mniejszy lub większy obszar, zaczerwienienie w okolicy ujścia zewnętrznego szyjki macicy.

7 Stany dające obraz nadżerki 4ektopia z obecną lub nie strefą przekształceń Ûwrodzona (powstaje w okresie życia płodowego) Ûnabyta 4nadżerka prawdziwa (ubytek nabłonka) 5-10% 4stan zapalny szyjki macicy 4rak szyjki macicy

8 Przyczyny powstawania ektopii nabytej 4bodźce hormonalne (ektropionizacja-proliferacja śluzówki kanału szyjki macicy) 4urazy szyjki macicy po przebytej ciąży (ektopia laceracyjna - pęknięcia ujścia zewnętrznego) Bardzo rozległe pęknięcia mogą prowadzić do powstania ektropionu.

9 Niewielka ektopia, nie powodująca znacznego wydzielania śluzu i stanów zapalnych pochwy nie wymaga żadnego leczenia.

10 Sposoby usuwania ektopii 4destrukcja chemiczna (Vagothyl, Albothyl) 4destrukcja wysoką temperaturą - elektrokoagulacja 4destrukcja niską temperaturą - kriokoagulacja (podtlenek azotu) 4destrukcja przy pomocy lasera - waporyzacja 4wycięcie za pomocą pętli elektrycznej - elektrokonizacja

11 Przyczyny powstawania nadżerki prawdziwej 4Stany zapalne 4uszkodzenia mechaniczne 4urazy chemiczne 4oddzielenie się nabłonka dysplastycznego lub nowotworowego

12 Przyczyny powstawania stanu zapalnego szyjki macicy 4zakażenie wstępujące (dwoinka rzeżączki, paciorkowce, gronkowce, pałeczka okrężnicy, Gardnerella vaginalis, chlamydie) 4urazy mechaniczne związane z rozszerzaniem kanału szyjki macicy jako czynnik inicjujący 4poporodowe pęknięcia szyjki macicy - częsta przyczyna zakażeń przewlekłych

13 Cytodiagnostyka Mikroskopowa ocena powierzchownych komórek nabłonków złuszczonych w trakcie regeneracji. Cytodiagnostyka wskazuje tylko na podejrzenie istnienia patologii, które wymaga wyjaśnienia za pomocą badania histopatologicznego.

14 Klasyfikacja rozmazów cytologicznych w/g Papanicolaou grupa I - rozmaz zawiera prawidłowe komórki nabłonkowe pochodzące z powierzchownych warstw nabłonka płaskiego oraz nabłonka gruczołowego

15 Klasyfikacja rozmazów cytologicznych w/g Papanicolaou grupa II - komórki w rozmazie pochodzą ze wszystkich warstw nabłonka płaskiego oraz z nabłonka gruczołowego, obok komórek prawidłowych obecne są komórki zmienione zapalnie, komórki metaplastyczne, leukocyty, histiocyty, bakterie, rzęsistki pochwowe

16 Klasyfikacja rozmazów cytologicznych w/g Papanicolaou grupa III - rozmaz zawiera komórki prawidłowe i zmienione zapalnie pochodzące ze wszystkich warstw nabłonka płaskiego i gruczołowego oraz komórki dysplastyczne - wskazujące na możliwość rozpoczęcia się odwracalnego procesu nowotworzenia w obrębie szyjki macicy

17 Klasyfikacja rozmazów cytologicznych w/g Papanicolaou grupa IV - obraz podobny do obserwowanego w grupie III, ale w rozmazie występują w niewielkiej ilości komórki nowotworowe i obecne są krwinki czerwone - nasuwa się podejrzenie istnienia nieodwracalnych zmian nowotworowych w obrębie nabłonka szyjki macicy ale bez inwazji podścieliska

18 Klasyfikacja rozmazów cytologicznych w/g Papanicolaou grupa V - w rozmazie występują liczne komórki nowotworowe, tło rozmazu stanowią liczne krwinki czerwone - obraz sugeruje istnienie złośliwego procesu nowotworowego z inwazją podścieliska

19 Każdy nieprawidłowy wynik badania cytologicznego (grupa III, IV, V) wymaga weryfikacji przez pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Pobranie wycinków powinno być uzupełnione diagnostycznym wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy.

20 Rozpoznanie cytologiczne w/g Systemu Bethesda  czy rozmaz zawiera adekwatny materiał do oceny cytologicznej ?  czy obraz cytologiczny jest prawidłowy (grupa I),odpowiada łagodnym zmianom zapalnym (grupa II) czy też jest nieprawidłowy - odpowiada patologii komórek nabłonkowych ? 4szczegółowy opis zmian komórkowych.

21 Patologia komórek nabłonkowych w/g Systemu Bethesda 4atypowe komórki nabłonkowe o nieznanym znaczeniu diagnostycznym pochodzące z nabłonka płaskiego (ASCUS) i gruczołowego (AGCUS) 4zmiany śródnabłonkowe niskiego stopnia 4zmiany śródnabłonkowe wysokiego stopnia wraz z rakiem przedinwazyjnym 4raki płaskonabłonkowe i gruczołowe

22 Kolposkopia Metoda badania klinicznego polegająca na oglądaniu i ocenie narządu rodnego kobiety w optymalnym powiększeniu i oświetleniu. Uzyskany obraz jest stereoskopowy.

23 Kryteria diagnostyczne w kolposkopii oparte są o zmiany dotyczące powierzchni nabłonkowej części pochwowej i podnabłonkowy rysunek naczyniowy. Wyniki badania kolposkopowego wskazuja wyłącznie na mozliwość istnienia zmian patologicznych.

24 Łączne zastosowanie kolposkopii i cytodiagnostyki zwiększa trafność rozpoznań dysplazji i wczesnych postaci raka szyjki macicy do prawie 100%.

25 Kolposkopię prostą rozszerza się wykonując: 4próbę z kwasem octowym w/g Hinselmanna 4próbę jodową w/g Schillera

26 Klasyfikacja wyników badania kolposkopowego 4prawidłowe obrazy kolposkopowe Ûoryginalny nabłonek płaski Ûnabłonek walcowaty Ûprawidłowa strefa przekształceń

27 Klasyfikacja wyników badania kolposkopowego c. d. 4nieprawidłowe obrazy kolposkopowe Ûbiały nabłonek (płaski lub drobnobrodawkowaty) Ûpunkcikowanie (zwykłe i wyniosłe) Ûmozaika (zwykła i nieckowato-wyniosła) Ûleukoplakia (delikatna i bryłowata) Ûpola jodonegatywne Ûnaczynia atypowe

28 Weryfikacji histopatologicznej wymagają bezwzględnie: 4Obraz wyniosłego białego nabłonka 4punkcikowanie wyniosłe 4mozaika nieckowato-wyniosła 4leukoplakia bryłowata 4obecność atypowych naczyń Nawet w przypadku ujemnego rozmazu cytologicznego.

29 Klasyfikacja wyników badania kolposkopowego c. d. 4kolposkopowe podejrzenie raka inwazyjnego 4niejasne obrazy kolposkopowe Ûniewidoczna strefa międzynabłonkowa Ûznaczny stan zapalny Ûznaczne zmiany zanikowe Ûniewidoczna szyjka macicy

30 Klasyfikacja wyników badania kolposkopowego c. d. 4różne objawy kolposkopowe Ûzapalenie Ûzmiany zanikowe Ûnadżerka Ûkłykciny Ûbrodawczak

31 Klasyfikacja wyników badania kolposkopowego c. d. 4różne objawy kolposkopowe c. d. Ûpolip Ûgruczolistość Ûzmiany doczesnowe Ûinne np. mikrobrodawkowata powierzchnia nie ulegająca zbieleniu pod wpływem kwasu octowego

32 Kolposkopia jest najczulszą metodą obrazową wykrywania subklinicznej infekcji HPV, znamiennie wyższą w stosunku do cytologii.

33 Obrazy kolposkopowe świadczące o infekcji HPV 4wtórne płaskie zbielenie nabłonka 4wtórne punkcikowanie zwykłe 4wtórna mozaika zwykła 4wtórne pola jodonegatywne


Pobierz ppt "Cytodiagnostyka, kolposkopia, nadżerki Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google