Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Papierosy elektroniczne (ENDS ) Electronic nicotine delivery systems Raport WHO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Papierosy elektroniczne (ENDS ) Electronic nicotine delivery systems Raport WHO."— Zapis prezentacji:

1 Papierosy elektroniczne (ENDS ) Electronic nicotine delivery systems Raport WHO

2 Electronic nicotine delivery systems. Report by WHO Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control Sixth session Moscow, Russian Federation,13–18 October 2014 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6 _10Rev1-en.pdf

3 E – papierosy w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia  Zgodnie z dyrektywą UE przepisy wejdą najpóźniej 20 maja 2016r.  Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przewiduje m.in. kategoryczny zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom poniżej 18. roku życia. Nie będzie można też puszczać e-dymka w niektórych miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych. Niezbędne będą także nowe obudowy e-papierosów, mające zabezpieczenia przed łatwym otwarciem np. przez dzieci.

4 Ruchoma granica  Obietnice i zagrożenia dla kontroli tytoniu;  Zależność od gry marketingiem pomiędzy producentami ENDS, konsumentami, regulatorami, decydentami, lekarzami, naukowcami i prawnikami;  Dowody i rekomendacje są przedmiotem gwałtownych zmian.

5 Design produktu Dostarczanie aerozolu poprzez podgrzanie roztworu  Główne składniki roztworu:  Glikol propylenowy, z lub bez glicerolu i składników smakowych  Nikotyna – jeśli obecna  Napięcie baterii i różnice w obwodach wpływają na różnorodność powstawania produktów wynikającą z podgrzania roztworu tak by przeszedł w aerozol. Wpływa to na dostarczanie nikotyny i na tworzenie się substancji toksycznych w dymie.

6 Rosnący rynek  Coraz bardziej zdominowany przez międzynarodowe koncerny tytoniowe 2014r. – 3 mld. USD 2030r. - 17 mld. USD  Agresywna konkurencja z niezależnymi producentami o dominację na rynku i procesy o naruszenia patentów.

7 3 pytania dotyczące ENDS  Ryzyka zdrowotne dla użytkowników i biernych palaczy;  Skuteczność pomocy w rzucaniu palenia i ostatecznie uzależnienia od nikotyny;  Wpływ na obecne zdobycze regulacji antytytoniowych.

8 Ryzyka zdrowotne dla użytkowników i biernych palaczy  Dobrze uregulowane ENDS używane przez dorosłych palaczy jako całkowita substytucja papierosów = > najprawdopodobniej mniej toksyczne niż papierosy;  Jednak => stanowią zagrożenie dla młodocianych i płodu  Wzrost ekspozycji na nikotynę i niektóre toksyczne substancje dla osób niepalących i otoczenia

9 Nikotyna Substancja uzależniająca; Szkodliwy wpływ podczas ciąży, przyczynia się do powstania chorób ukł. krążenia; „promotor” nowotworów; Ostrzeżenia dla dzieci, młodocianych, kobiet w ciąży i kobiet w wieku reprodukcyjnym o potencjalnych długotrwałych konsekwencjach dla zdrowia i na rozwój mózgu; Ryzyko przedawkowania. Brak monitorowania, ale badania z USA i UK wskazują na wzrost liczby przypadków.

10 Inhalacja toksyn z aerozolu Krótkotrwałe: podrażnienie oczu i ukł. oddechowego z powodu inhalacji glikolu propylenowego; Wpływ na powstawanie chorób w tym nowotworów = potrzeba długoletnich badań; Potencjalna cytotoksyczność niektórych roztworów dla kobiet w ciąży =>związek ze stężeniem flawonoidów pierścieniowych w e-liquidach; Związki karcinogenne i inne toksyny zawarte w dymie/parze (1-2 mniej niż w dymie tytoniowym, ale więcej niż w inhalatorach nikotyny); W niektórych rodzajach stężenie czynników rakotwórczych jak formaldehyd lub inne toksyny (akroleina) takie jak w dymie tytoniowym; Wielkość cząsteczek taka sama jak w papierosach, w przewadze bardzo małych (100-2000nm), jednak ENDS dostarcza mniej tych cząsteczek niż papierosy; Najprawdopodobniej przeciętny ENDS dostarcza mniejszą ekspozycję na toksyny niż produkty spalania.

11 Bierne palenie Ekspozycja na toksyny w otoczeniu (policykliczne wodorowęglany aromatyczne; 1,2 propanediol; 1,2,3 propanetriol; gliceryna; aluminium); nikotynę i cząsteczki zawieszone; Poziom toksyn i cząsteczek jest niższy niż w przypadku papierosów; niemniej wychwytywanie aerozolu jest takie samo (wartości w surowicy); Nie wiemy czy wzrost ekspozycji na toksyny i cząsteczki z aerozolu wpłynie na wzrost ryzyka chorób biernych palaczy; Niemniej inne badania wskazują na negatywny wpływ cząsteczek bez względu na źródło pochodzenia;

12 Dotychczasowe badania wskazują że aerozol z ENDS nie jest tylko wodnym rozpuszczalnikiem; ENDS stanowi zagrożenie dla młodocianych i płodu ENDS o zredukowanej ekspozycji na toksyny (dobrze uregulowane ENDS) u dorosłych jako całkowity zamiennik dla papierosów będzie mniej szkodliwe niż konwencjonalne papierosy;

13 Skuteczność pomocy w rzucaniu palenia i w końcu uzależnienia od nikotyny  Dowody są ograniczone i nie pozwalają na końcowe wnioski;  Jednak, wyniki jedynego randomizowanego badania które porównuje używanie ENDS z plastrami nikotynowymi bez pomocy medycznej w populacji ogólnej wykazały podobną, choć mniejszą skutecznośc w rzucaniu palenia.

14 Wpływ na obecne zdobycze regulacji antytytoniowych  Używanie ENDS w miejscach gdzie palenie jest niedozwolone:  Zwiększone narażenie na toksyny z areozoli jako potencjalnie szkodliwe dla otoczenia;  Zmniejszenie zachęt do rzucania palenia oraz  Potencjalny konflikt z piętnowaniem palenia. Wpływ na obecne zdobycze regulacji antytytoniowych

15 Cele  Zakaz podawania nieudowodnionego pozytywnego wpływu zdrowotnego ENDS;  Zakaz używania ENDS wewnątrz pomieszczeń dopóki nie zostanie udowodniony nieszkodliwy wpływ wydychanej pary i nie będzie podważał polityki środowiska wolnego od dymu tytoniowego;  Zakaz reklamy, promocji i sponsoringu ENDS;  Zakaz roztworów w ENDS z aromatami owocowymi, cukierkowymi, alkoholopodobnymi, dopóki nie okażą się nieatrakcyjne dla nieletnich.


Pobierz ppt "Papierosy elektroniczne (ENDS ) Electronic nicotine delivery systems Raport WHO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google