Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW"— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW
XV –XVI w. POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW

2 POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW
Władysław Jagiełło dążył do zapewnienia synom z małżeństwa z księżniczką ruską, Zofią Holszańską tronów w Koronie i na Litwie za cenę nadania szlachcie przywilejów: warckiego(1423r.) i jedleńsko-krakowskiego ( ) W 1420r. Jagiełło odrzucił propozycję husytów objęcia tronu czeskiego Po śmierci Jagiełły w imieniu małoletniego Władysława III i Kazimierza rządy sprawował biskup Zbigniew Oleśnicki

3 POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW-unia z Węgrami
Zagrożenie Węgier ze strony Turcji –szlachta i możnowładztwo chciało sojuszu z Polską i oddania korony węgierskiej Władysławowi, co uczyniono w 1440 r.; unia personalna Polski i Węgier spotkała się z opozycją zwolenników dynastii Habsburgów-walki wewnętrzne Walki z Turkami prowadzone przez Jana Hunyadego zakończyły się korzystnym rozejmem dla Węgier, ale pod wpływem legata papieskiego młody król Władysław ponownie rozpoczął wojnę, która doprowadziła do klęski w bitwie pod Warną 1444r.

4 POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW
1438r.-po śmierci Zygmunta Luksemburczyka stronnictwo narodowo-husyckie ofiarowało koronę czeską Kazimierzowi Jagiellończykowi, jednak przewagę zdobył Albrecht Habsburg, który zajął Pragę i koronował się 1457r.-po śmierci króla Czech i Węgier , Władysława V Pogrobowca(syn Albrechta Habsburga) w Czechach tron objął husycki możnowładca, Jerzy z Podiebradu , a na Węgrzech w 1458r.-Maciej Korwin

5 POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW
1469r.-wykorzystując opozycję przeciw Jerzemu z Podiebradu , Kazimierz Jagiellończyk doprowadził do wyboru Władysława na tron Czech, co wywołało konflikt z królem Węgier, Maciejem Korwinem, pretendentem do tronu Czech po śmierci Jerzego w 1471r. Sejm czeski powołał na tron Władysława

6 POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW
wojna z Maciejem Korwinem zakończona porozumieniem w Ołomuńcu: Władysław otrzymał Czechy, a Śląsk, Łużyce, Morawy pozostały w rękach Korwina rywalizacja o tron węgierski w 1490r. Pomiędzy Władysławem a Janem Olbrachtem , którego ojciec przeznaczył na tron węgierski; zwycięstwo Władysława popartego przez magnaterię węgierską

7

8 ZJAZD W WIEDNIU 1515r. cesarz Maksymilian I Habsburg, Władysław – król Czech i Węgier, Zygmunt I –król Polski porozumienie Jagiellonów z Habsburgami: w przypadku wygaśnięcia linii Jagiellonów władzę w Czechach i na Węgrzech mieli przejąć Habsburgowie; układ został potwierdzony małżeństwami dzieci Władysława Jagiellończyka z wnukami cesarza Maksymiliana I; śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem w 1526r – przejęcie korony czeskiej przez Habsburgów

9 SŁABOŚĆ POLITYKI DYNASTYCZNEJ JAGIELLONÓW
państwa Jagiellonów obejmowały obszar od Dźwiny po Adriatyk , od górnej Wołgi po Las Czeski brak spoistości wewnętrznej , odmienna kultura, gospodarka; interesy możnowładztwa poszczególnych państw

10 SŁABOŚĆ POLITYKI DYNASTYCZNEJ JAGIELLONÓW
brak jednolitej polityki zagranicznej, spory między braćmi (zjazd dynastyczny Jagiellonów w Lewoczy w 1494r. nie przyniósł porozumienia) silna pozycja Habsburgów i Turcji w Europie większe zainteresowanie Jagiellonów kwestią wschodnią i Morzem Bałtyckim

11 PAŃSTWA JAGIELLONÓW XVI w.


Pobierz ppt "POLITYKA DYNASTYCZNA JAGIELLONÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google