Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dotyczące aplikacji Microsoft® Lync™ 2010 Web App

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dotyczące aplikacji Microsoft® Lync™ 2010 Web App"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dotyczące aplikacji Microsoft® Lync™ 2010 Web App

2 Cele W tym kursie została przedstawiona aplikacja Microsoft Lync Web App oraz zostały omówione następujące tematy: Omówienie aplikacji Lync Web App Dołączanie do spotkania online Zapraszanie dodatkowych uczestników Rozpoczynanie udostępniania aplikacji Uzyskiwanie dzienników po stronie klienta Dodatek

3 Omówienie Aplikacja Lync Web App zapewnia alternatywny, oparty na przeglądarce, sposób dołączania do spotkania online programu Lync. Aplikacja Lync Web App wymaga przeglądarki z obsługą programu Microsoft Silverlight. Oferuje ona podobne funkcje spotkania online, jak klient programu Lync Uczestnicy nie muszą jednak instalować dodatkowego oprogramowania, aby brać udział w spotkaniu online. Aby móc przedstawiać prezentacje i udostępniać pulpit, należy zainstalować dodatek plug-in do udostępniania. Program Silverlight Każda osoba korzystająca z przeglądarki z obsługą programu Silverlight i systemu operacyjnego z połączeniem internetowym może dołączyć do spotkania online programu Lync bez konieczności instalowania klienta programu Lync lub klienta programu Lync Attendee. Program Silverlight to dodatek obsługujący różne przeglądarki i różne platformy, który pomaga w dostarczaniu aplikacji i funkcji w sieci Web. Podczas dołączania do spotkania za pomocą aplikacji Web App przeglądarka uczestnika automatycznie wyszukuje instalację programu Silverlight i wyświetla monit o zainstalowanie go, jeśli jest to konieczne. Program Silverlight można także zainstalować bezpośrednio ze strony głównej programu Silverlight. Powrót do celów

4 Dołączanie do spotkania online
W poniższej sekcji opisano sposób dołączania do spotkania online w aplikacji Lync Web App. Kolejne slajdy zawierają graficzny przepływ pracy i przedstawiają sposób działania tej funkcji. Na ekranie uczestnika może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie programu Silverlight lub zezwolenie na wyskakujące okienko. Pozostałe operacje są wykonywane przez komputer. Powrót do celów

5 Schemat blokowy dołączania do spotkania online
Dołączanie do spotkania online przy użyciu aplikacji Lync Web App wymaga minimalnej liczby kliknięć w celu szybkiego połączenia uczestników. Nie Tak Nie Tak Tak Nie Powrót do celów

6 Dołączanie za pomocą aplikacji Lync Web App
W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak dołączyć do części audio spotkania online i nawiązać połączenie. Uwaga: wymagany jest program Silverlight. Dołączanie Otwórz zaproszenie na spotkanie online. Kliknij hiperłącze Join online meeting lub ręcznie skopiuj/wklej adres URL spotkania do przeglądarki. Dołącz jako gość lub użyj poświadczeń firmowych. Kliknij pozycję Join as a guest, jeśli uczestniczysz w spotkaniu spoza firmy. Kliknij pozycję Join using your corporate credentials, jeśli posiadasz poświadczenia. Uzupełnij informacje wyświetlone na ekranie, takie jak Twoja nazwa wyświetlana, a następnie kliknij pozycję Join Meeting. Kliknij przycisk Phone na pasku trybów. W sekcji szczegółów dotyczących numeru telefonu wprowadź numer telefonu służbowego lub komórkowego, a następnie kliknij pozycję Call Me. Powrót do celów

7 Wykonywanie typowych zadań
W poniższej sekcji opisano główne czynności wykonywane przez uczestnika podczas spotkania online. Powrót do celów

8 Jak zaprosić dodatkowych uczestników
Dodatkowych uczestników może zaprosić prezenter za pośrednictwem menu osób. Zapraszanie uczestnika na konferencję audio Kliknij menu rozwijane osób. Kliknij pozycję Invite by Phone i wpisz numer telefonu uczestnika. W spotkaniu online ten numer zostanie automatycznie wybrany i uczestnik zostanie połączony z konferencją audio. Zapraszanie uczestnika na spotkanie online Kliknij pozycję Invite by . Kliknij przycisk Copy All Text. Otwórz program Outlook, a następnie kliknij pozycję Nowa wiadomość . Uzupełnij pole Do danymi adresata oraz uzupełnij pole Temat. Naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst w treści wiadomości. Kliknij przycisk Wyślij. Powrót do celów

9 Jak rozpocząć udostępnianie aplikacji
Udostępnianie aplikacji to podstawowa metoda wyświetlania zawartości na spotkaniu online. Prezenterzy mogą udostępniać całe pulpity lub pojedyncze aplikacje, takie jak prezentacja programu PowerPoint. Uwaga: nowi użytkownicy muszą zainstalować wtyczkę udostępniania aplikacji dla aplikacji Lync Web App. Jak rozpocząć udostępnianie aplikacji Kliknij pozycję Share. Kliknij pozycję Desktop lub Program. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Allow w oknie dialogowym z ostrzeżeniem. Kliknij przycisk Start Sharing. Uwaga: uczestnicy będą widzieć całą zawartość otoczoną zielonymi paskami. Kliknij pozycję Give Control, aby udostępnić kontrolę innemu uczestnikowi. Kliknij pozycję Stop Sharing u góry ekranu, aby zakończyć udostępnianie. Powrót do celów

10 Jak uzyskać dzienniki po stronie klienta
Na potrzeby zaawansowanych procedur rozwiązywania problemów lub eskalacji w aplikacji Lync Web App można uzyskać dzienniki po stronie klienta. Uwaga: dzienniki po stronie klienta są przechwytywane w formacie log i można je odczytać za pomocą dowolnego edytora tekstowego, takiego jak program Notepad.exe (Notatnik). Jak uzyskać dzienniki po stronie klienta Kliknij menu Options. Kliknij pozycję Options. Upewnij się, że włączono opcję Enable logging (domyślnie jest ona włączona). Kliknij przycisk Save Logs. Wpisz nazwę pliku dla dzienników, a następnie kliknij przycisk Save. Nazwą pliku może być cokolwiek, co pomaga w zapamiętaniu, jaka jest zawartość danego pliku. Zaleca się nazwanie pliku przy użyciu numeru żądania obsługi klienta (SR). Przykłady: SR log Dziennik Lync Web App rr-mm-dd.log Kliknij menu Options, aby uzyskać dostęp do dziennika po stronie klienta lub wyczyścić opcje informacji osobistych. Powrót do celów

11 Podsumowanie W tym kursie została przedstawiona aplikacja Microsoft Lync Web App oraz zostały omówione następujące tematy: Omówienie aplikacji Lync Web App Dołączanie do spotkania online Zapraszanie dodatkowych uczestników Rozpoczynanie udostępniania aplikacji Uzyskiwanie dzienników po stronie klienta Dodatek Powrót do celów

12 Dodatek Powrót do celów

13 Aplikacja Lync Web App — terminy
Definicja Uczestnicy spotkania Uczestnicy mogą tylko wyświetlać zawartość. Uczestnicy nie mogą udostępniać zawartości/plików/pulpitu/tablicy. Uczestnicy mogą zapraszać inne kontakty na spotkanie. Prezenterzy spotkania Obejmuje wszystkie uprawnienia uczestnika. Prezenterzy mogą udostępniać pulpit/aplikacje. Prezenterzy mogą przekazywać zawartość i zapisywać zawartość lokalnie. Prezenterzy mogą tworzyć tablice. Prezenterzy mogą wpuszczać osoby z poczekalni. Prezenter może rozłączać innych uczestników z wyjątkiem organizatora. Prezenter może podnosić poziom uprawnień uczestników. Prezenter może obniżać poziom uprawnień innych prezenterów z wyjątkiem organizatora. Prezenterzy mogą wyciszać innych uczestników. Prezenterzy mogą mieć możliwość przeglądania zawartości. Prezenterzy mogą blokować spotkanie. Organizator spotkania Posiada wszystkie uprawnienia prezentera. Organizatora nie można rozłączyć z konferencji. Nie można obniżyć poziomu uprawnień organizatora. Organizator nigdy nie czeka w poczekalni. W wykazie uczestników żadna specjalna ikona ani żaden specjalny tekst nie wskazuje roli organizatora. Roli organizatora nie można przekazać, co oznacza, że nie istnieje pojęcie „podnoszenia uprawnień do roli organizatora”. Zbiorowy termin obejmujący prezenterów, organizatorów i uczestników. Powrót do celów

14 Aplikacja Lync Web App — terminy (ciąg dalszy)
Definicja Wykaz uczestników Formant z listą uczestników spotkania. Poczekalnia prezentera Formant zawierający listę osób zaproszonych na spotkanie, które czekają na wpuszczenie przez prezentera. Dostęp do spotkania Formant umożliwiający prezenterowi zmienianie zasad wpuszczania na spotkanie. Zasady spotkania Zasady dla spotkania określone przez administratora. Uprawnienia spotkania Formant umożliwiający prezenterowi zmienianie ustawień wstępnych funkcji uczestników spotkania podczas spotkania. Spotkania publiczne Spotkania, na których poziom zaufania między uczestnikami jest wysoki. Takie spotkania mają następujące cechy: Wszyscy uwierzytelnieni użytkownicy są automatycznie prezenterami. Wszyscy federacyjni/niefederacyjni/anonimowi uczestnicy są uczestnikami. Spotkania prywatne Spotkania, do których dostęp musi być kontrolowany. W przypadku tych spotkań organizator wcześniej przypisuje konkretne role prezenterów i uczestników. Powrót do celów

15 © 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server i inne nazwy produktów są lub mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach/regionach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane wyłącznie w celach informacyjnych i przedstawiają poglądy firmy Microsoft Corporation aktualne w dniu publikacji tej prezentacji. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, przedstawionych informacji nie należy interpretować jako zobowiązania ze strony firmy Microsoft, a firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności przedstawionych informacji po dacie publikacji tej prezentacji. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH, ODNOŚNIE DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI. Powrót do celów


Pobierz ppt "Szkolenie dotyczące aplikacji Microsoft® Lync™ 2010 Web App"

Podobne prezentacje


Reklamy Google