Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Jaruszewicz Jacek Mańdziuk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Jaruszewicz Jacek Mańdziuk"— Zapis prezentacji:

1 Marcin Jaruszewicz Jacek Mańdziuk
Dobór danych wejściowych sieci neuronowej przy pomocy algorytmów genetycznych Marcin Jaruszewicz Jacek Mańdziuk

2 Cel prezentacji Wyjaśnienie stanu aktualnego badań
Przedstawienie szczegółów implementacji Określenie podstawowych własności algorytmu Omówienie pomysłów poprawy

3 Algorytm genetyczny Definicja chromosomu:
Zmienne wejściowe z puli dostępnych zmiennych od 5 do 10 (parametr) Liczba warstw ukrytych SN (od 1 do 2) Przystosowanie chromosomu jest liczone jako błąd predykcji SN na rekordach walidacyjnych Chromosom, dla którego SN nie mogła się nauczyć (błąd nie malał) nazywany jest chromosomem martwym (w pp. chromosomem żywym)

4 Algorytm genetyczny Wstępne ograniczenie liczby zmiennych za pomocą metody macierzy autokorelacji (od 10% do 20%) – daje ok. 35 zmiennych Rekordy w pojedynczym eksperymencie: 80 uczących, 10 walidacyjnych, 10 testowych (niedostępne dla AG, do testowania jego skuteczności)

5 Populacja wyjściowa Parametry: liczba warstw ukrytych (1-2), liczba kodowanych zmiennych (5-10) Parametr: rozmiar populacji wyższego poziomu Dla każdego elementu wyższego poziomu tworzone są wszystkie możliwe układy parametrów chromosomów (12 chromosomów) oraz wzorców sieci neuronowych

6 Algorytm (1) Policz przystosowanie dla nowych osobników w populacji rodziców, znajdź i zapamiętaj najlepszy chromosom Policz przystosowanie dla nowych osobników w populacji dzieci Dla każdego chromosomu liczone jest przystosowanie według 2 sieci neuronowych (wielowątkowo)

7 Algorytm (2) Zamień rodziców na dzieci
Znajdź najlepsze dziecko ze wszystkich możliwych Zamień rodzica na dziecko tylko jeśli błąd dziecka <= błąd rodzica Przygotuj podział populacji dla rankingu (ustalenie losowych par: rodzic1 lepszy – rodzic1 gorszy, rodzic2 lepszy – rodzic2 gorszy) Wykonaj krzyżowanie zgodnie z prawdopodobieństwem: dziecko1,2=rodzic1 lepszy + rodzic2 lepszy W krzyżowaniu powstaje tyle ile jest możliwości podziałów

8 Algorytm (3) Dla każdego rodzica wykonaj mutację zgodnie z prawdopodobieństwem jeśli liczba żywych chromosomów przekroczy próg (50%) mutacji podlegają również chromosomy żywe

9 Mutacja Zmianie podlega kodowanie zmiennych wejściowych
Prawdopodobieństwo mutacji jednego genu: 0.5 dla martwych, 0.05 dla żywych Parametr określający liczbę zmian w jednym chromosomie w czasie jednej mutacji: 5 Nowa zmienna wybierana jest losowo z dostępnej puli

10 Krzyżowanie Prawdopodobieństwo krzyżowania: 0.9
Ustalenie punktu podziału: od 1 do maksimum z liczby kodowanych zmiennych przez rodziców -1 X Y Rodzic 1 Rodzic 2 Dziecko 1 Dziecko 2 Wybrany podział Możliwe podziały

11 Własności algorytmu Zmiana liczby żywych chromosomów w populacji 600 osobników Liczba mutacji na martwych i żywych chromosomach Liczba udanych krzyżowań wprowadzających do populacji żywe i martwe osobniki Zmiany jakościowe populacji

12

13

14

15

16 Pomysły Populacja wyjściowa Krzyżowanie Mutacja
Kontrolowane losowanie z pogrupowanych zmiennych (zmienne tego samego typu, zmienne z danej giełdy) Krzyżowanie grupowanie zmiennych, żeby nie rozdzielać grup prawdopodobieństwo =1 osobno żywe od martwych Mutacja szukać najlepszej możliwej mutacji uwzględnienie oceny znaczenia zmiennej w chromosomie

17 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Marcin Jaruszewicz Jacek Mańdziuk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google