Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM 12014-03-26 kom. Waldemar Pieniowski Wydział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM 12014-03-26 kom. Waldemar Pieniowski Wydział"— Zapis prezentacji:

1 WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM kom. Waldemar Pieniowski Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

2 2 Codziennie około 5 milionów dzieci w wieku szkolnym wychodzi na polskie drogi. Zgodnie z przepisami dzieci mają prawo do samodzielnego wychodzenia na drogi publiczne po ukończeniu siódmego roku życia (art. 43 PRD). W wieku 10 lat mogą one otrzymać kartę rowerową i 13 lat kartę motorowerową (art. 96 PRD).

3 Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych należą: - nagłe wtargnięcie na jezdnię, - zabawy na jezdniach i poboczach drogi, - brak opieki nad dzieckiem znajdującym się na drodze, - wypadnięcie z pojazdu, - wyjście zza przedmiot ó w stałych ( zza stojącego samochodu), - wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w trakcie jazdy, 3

4 Ważnymi czynnikami, które wpływają na długość czasu reakcji uczestnika ruchu drogowego są: ostrość widzenia, pole widzenia, prawidłowe ocenianie odległości, rozróżnianie barw, a także odporność oczu na zmęczenie. 4

5 Uwaga uczestnika ruchu drogowego powinna charakteryzować się takimi cechami jak: podzielność, trwałość, przerzutowość. 5

6 6

7 7

8 8

9 kształtowanie u uczni ó w postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, a także postawy partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych, kt ó rzy uczestniczą w ruchu drogowym, ustawiczne poszerzanie wiedzy na temat zasad i przepis ó w ruchu drogowego, poruszania się pojazd ó w w r ó żnych warunkach, przyczyn wypadk ó w na drodze, zasad organizacji ruchu, rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo- skutkowego, rozwijanie umiejętności i nawyk ó w właściwego zachowania się na drodze, rozwijanie spostrzegawczości, orientacji czasowo- przestrzennej, kt ó ra pozwala na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu. 9

10 10

11 11

12 Analiza Stanu bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci do lat 14 oraz innych niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa podkarpackiego w trzech kwartałach 2007r. 12

13 Część ogólna WypadkiZabiciRanni I-III kwartał 2006r I-III kwartał 2007r Wypadki drogowe (ogółem) 13

14 Część ogólna Wypadki drogowe z udziałem pieszych Liczba Zdarzeń Liczba wypadków ZabiciRanni I-III kwartał 2006r I-III kwartał 2007r

15 Zagadnienia szczegółowe Wypadki z dziećmi do lat 14 Wiek Ofiar Liczba ofiar 2006r. Liczba ofiar 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r – RAZEM plus B/d RAZEM2, ,1402,120 15

16 Zagadnienia szczegółowe Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Grupy Liczba ofiar 2006r. Liczba ofiar 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Motorowerzyś ci 51 (2%)82 (3%)3 (2%)2 (1%)48 (2%)80 (4%) Piesi496 (21%)495 (21%)56 (32%)67 (37%)454 (21%)428 (19%) Rowerzyści275 (12%)238 (10%) 14 (8%) 261 (12%)224 (10%) Motocykliści77 (3%)101(4%)4 (2%)3 (2%)73 (3%)98 (4%) RAZEM899 (38%)916 (38%)77 (44%)86 (48%)822 (38%)830 (37%) -% ogólnej liczby ofiar 16

17 Piesi-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego 17

18 Motorowerzyści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego 18

19 Rowerzyści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego 19

20 Motocykliści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego 20

21 Miejsce zdarzenia Analizie poddano m.in. zdarzenia zaistniałe w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego: Miejsce Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Chodnik, droga dla pieszych Pobocze Przejście dla pieszych Przystanek komunikacji publicznej Skrzyżowanie

22 Miejsce zdarzenia Analizie poddano m.in. zdarzenia zaistniałe w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego: Miejsce Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Chodnik, droga dla pieszych Pobocze Przejście dla pieszych Przystanek komunikacji publicznej Skrzyżowanie

23 Przyczyny zdarzeń Przyczyna Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Chodzenie nieprawidłową stroną drogi Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadący pojazd Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody Przekraczanie jezdni miejscu niedozwolonym Stanie na jezdni, leżenie Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Zatrzymanie, cofniecie się

24 Przyczyny zdarzeń Przyczyna Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Chodzenie nieprawidłową stroną drogi Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadący pojazd Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody Przekraczanie jezdni miejscu niedozwolonym Stanie na jezdni, leżenie Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Zatrzymanie, cofniecie się

25 Przyczyny zdarzeń Przyczyna Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Z winy kierującego Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych Nie udzielenie pierwszeństwa pieszemu

26 Bezpieczeństwo pieszych wg miesięcy roku Miesiące Liczba zdarzeń 2006r. Liczba zdarzeń 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

27 Zjawisko nietrzeźwości wśród niechronionych uczestników ruchu (sprawcy zdarzeń drogowych). Grupy Liczba zdarzeń 2006r. Liczba zdarzeń 2007r. Liczba wypadkó w 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych 2006r. Liczba zabitych 2007r. Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Motorowerzyści Piesi Rowerzyści Motocykliści RAZEM


Pobierz ppt "WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM 12014-03-26 kom. Waldemar Pieniowski Wydział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google