Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu – infrastruktura i społeczeństwo Rzeszów, 11 grudnia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu – infrastruktura i społeczeństwo Rzeszów, 11 grudnia 2007."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu – infrastruktura i społeczeństwo
Rzeszów, 11 grudnia 2007

2 Diagnoza 52% mieszkańców Podkarpacia deklaruje niskie umiejętności informatyczne a dodatkowo 18,1 % - przeciętne. Obserwowany niski poziom wykształcenia mieszkańców bezpośrednio powiązanego z niskim wskaźnikiem korzystania z Internetu. 77,6% nasycenia szkół komputerami -14 miejsce w kraju 87 % komputerów w szkolnych pracowniach jest podłączonych do Internetu 15 uczniów przypada na 1 komputer w szkolnej pracowni informatycznej - najlepsza wartość wskaźnika w kraju (średnia 18/komputer),

3 Diagnoza Odsetek urzędów nie posiadających i niekorzystających z elektronicznego obiegu dokumentów: Gminy – 86% Powiaty – 80% najniższy w kraju poziom interaktywności administracji samorządowej - żaden z urzędów gmin oraz powiatów Podkarpacia nie obsługuje mieszkańców w sposób umożliwiający załatwienie spraw w całości drogą elektroniczną, a zaledwie 3,7% udostępnia możliwość odsyłania drogą elektroniczną wypełnionych formularzy 38,6% mieszkańców Podkarpacia korzysta z Internetu i poczty elektronicznej 13 miejsce w Polsce w rankingu tzw. Indeksu Penetracji Internetu

4 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Wykorzystanie ICT dla dynamizowania rozwoju gospodarczego i zwiększania szans mieszkańców wsi Zapewnienie podstaw infrastruktury ICT do działań partnerów z terenu Województwa Partnerzy regionalni realizują inicjatywy zapewniające wzrost poziomu wiedzy i umiejętności informatycznych wśród mieszkańców Podkarpacia

5 Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego – projekty główne

6 Programy Operacyjne dla Województwa Podkarpackiego
RPO Województwa Podkarpackiego Priorytet 3. Społeczeństwo Informacyjne PPO Rozwój Polski Wschodniej I: Nowoczesna gospodarka I.2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki

7 Plany Samorządu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Kierunki działań Samorządu Województwa: Administracja – elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców i przedsiębiorców Oświata – digitalizacja zasobów bibliotecznych i wsparcie zadań JST w zakresie zarządzania edukacją Telemedycyna – systemy wspierające zarządzanie ochroną zdrowia i wymiany informacji medycznej Internet szerokopasmowy - powszechny dostęp do Internetu dla mieszkańców Podkarpacia

8 Plany Samorządu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Projekty regionalne – rozwiązania systemowe Rola samorządu województwa: Informacja Integracja działań partnerów z terenu województwa Koordynacja działań partnerów Zapewnienie jednolitych standardów technologicznych i interoperacyjności Realizacja Nadzór nad funkcjonowaniem

9 Założenia projektu regionalnego
wspólne założenia techniczne - standaryzacja rozwiązań technologicznych, jedno zamówienie publiczne, obniżenie kosztów wdrożenia systemów – nawet do 50% szacowanej wartości zamówienia – efekt skali współfinansowanie ze środków UE – 85%

10 Plany Samorządu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Podkarpacka Regionalna Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego Koncepcja projektu w ramach Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata Platforma regionalna usług publicznych Systemy elektronicznego obiegu dokumentów dla JST Systemy aplikacji dziedzinowych wspierających zarządzanie JST (finanse, kadry, organizacja)

11 Komponent Regionalny – Podkarpackie Centrum Przetwarzania Danych
Aplikacje dla JST - Regionalna Platforma usług (PCPD): Podpis elektroniczny Repozytorium Formularzy Elektronicznych Elektroniczna skrzynka podawcza Wsparcie procesu zamówień publicznych Dostęp do: E-szkoła Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

12 Aplikacje dziedzinowe - systemy wspierające zarządzanie
Wsparcie zarządzania pracy Urzędu: Obsługa prac Rady Gminy/Powiatu Ewidencja ludności, wyborcy, statystyki Ewidencja działalności gospodarczej Obsługa budżetowo-księgowo-rachunkowa Naliczanie podatków (podatek leśny, rolny, nieruchomości) Podatek od środków transportu Ewidencja wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody różne Windykacja opłat i podatków

13 Komponent Lokalny – Elektroniczny Obieg Dokumentów
Elektroniczne środowisko pracy urzędnika: Przetwarzanie dokumentów – rejestracja, tworzenie, wysyłanie i archiwizacja dokumentów urzędu Dokumenty : w formie tradycyjnej – skanowanie z poziomu aplikacji W formie elektronicznej – pliki, e, formularze (Cyfrowy Urząd - Internet) Generator formularzy Podpis elektroniczny Workflow – przepływ dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy, Rejestry i ewidencje w urzędzie Kontrola terminowości i stanu załatwienia sprawy

14 Komponent Lokalny Komputery niezbędne do funkcjonowania systemu EOD w Urzędzie: Serwery Backup Komputer stanowiska obsługi Dziennika Podawczego i uzupełnienie bazy sprzętowej Skanery Karty i czytniki kart Szkolenia Szkolenia administratorów systemu Szkolenia pracowników urzędu Helpdesk

15 Plany Samorządu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
E – szkoła - zintegrowana platforma edukacyjna – planowana Zintegrowany system komunikacji pomiędzy uczniem, nauczycielem oraz rodzicami uczniów, System pozwalający na zespołową pracę uczniów oraz nauczycieli, również z różnych, często oddalonych terytorialnie szkół, Elektroniczne dzienniki uczniów dla szkół, Powiadamianie rodziców o ocenach i nieobecnościach uczniów Platforma e-learningowa – system zapewniający ustandaryzowany zbiór materiałów dydaktycznych przygotowywanych przez uczniów, nauczycieli oraz instytucje edukacyjne,

16 Plany Samorządu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa - planowana Zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej Gromadzenie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego (książki, czasopisma, dokumenty), zabytków kultury narodowej i publikacji będących w posiadaniu podkarpackich bibliotek Stworzenie zasobu edukacyjnego, publikacji naukowych oraz innych informacji. Stworzenie bibliotecznych kolekcji w wersji cyfrowej i udostępnianie ich w Internecie Możliwość korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych innych regionów Polski

17 Plany Samorządu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Koncepcja Systemu informacji Przestrzennej Podkarpacia – I kwartał 2008 GIS - System Informacji Przestrzennej Mapy cyfrowe województwa Bazy danych dotyczących Województwa Podkarpackiego Możliwość szybkiego pozyskiwania informacji dotyczących województwa Graficzna prezentacja – możliwość pozyskiwania wieloaspektowej informacji przestrzennej

18 Plany Samorządu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Studium rozwoju sieci – grudzień 2007 Jeden wspólny projekt dla 5 Województw Szacunkowa wartość projektu mln EUR Internet szerokopasmowy dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – ok. 90% obszaru Podkarpacia Okres realizacji –

19 Dziękuję za uwagę Aleksander Konopek
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu – infrastruktura i społeczeństwo Rzeszów, 11 grudnia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google