Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Kotowski1 Informatyka I Wykład 6 STEROWANIE Ale nie tylko u Operatory zmniejszania i zwiększania u Operator rzutowania u Reguły przekształceń typów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Kotowski1 Informatyka I Wykład 6 STEROWANIE Ale nie tylko u Operatory zmniejszania i zwiększania u Operator rzutowania u Reguły przekształceń typów."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Kotowski1 Informatyka I Wykład 6 STEROWANIE Ale nie tylko u Operatory zmniejszania i zwiększania u Operator rzutowania u Reguły przekształceń typów u Warunki

2 Jerzy Kotowski2 OPERATORY ZWIĘKSZANIA I ZMNIEJSZANIA u Operator inkrementacji (zwiększania) ++ u Operator jednoargumentowy, priorytet 14 Zwiększa o jeden: ++Ala; Ala = Ala + 1; u Oszczędność na czasie u Uwaga!! Argument musi być lvalue, tzn. ++(Ala + Ola); BŁĄD!! u Postać przedrostkowa (preinkrementacja):++Ala; u Postać przyrostkowa (postinkrementacja):Ala++;

3 Jerzy Kotowski3 OPERATORY ZWIĘKSZANIA I ZMNIEJSZANIA c.d. u Operator dekrementacji (zmniejszania) -- u Operator jednoargumentowy, priorytet 14 Zmniejsza o jeden: --Ala; Ala = Ala - 1; u Oszczędność na czasie u Argument oczywiście też musi być lvalue u Postać przedrostkowa (predekrementacja):--Ala; u Postać przyrostkowa (postdekrementacja):Ala--;

4 Jerzy Kotowski4 Operatory zwiększania i zmniejszania w wyrażeniach int a=1, b=3, c; u Przykład 1: c = ++a+b; u Rozwiązanie: a: 2, b: 3, c: 5 u Przykład 2:c = a--+b; u Rozwiązanie: a: 0, b: 3, c: 4 u Przykład 3:c = a+++b; u Rozwiązanie: a: 2, b: 3, c: 4 u Przykład 4:c = -a---b--; u Rozwiązanie: a: 0, b: 2, c: -4 c=2+++a; c=a+++2;

5 Jerzy Kotowski5 OPERATOR RZUTOWANIA u Jednoargumentowy operator projekcji (case) u Priorytet 14 u Przykład użycia (jawna projekcja): float a=7, b=3.14; int c = (int)(a/2) + (int)(double)b; u Rozwiązanie: c: 6 u Przykład użycia (niejawna projekcja): c = a/2 + b; u Rozwiązanie: c: 7 u Bardzo ważny operator przy operacjach na wskaźnikach

6 Jerzy Kotowski6 REGUŁY PRZEKSZTAŁCEŃ TYPÓW dla operatorów arytmetycznych u Argumenty dwuargumentowych operatorów arytmetycznych powinny być identyczne. u Dlatego podlegają one następującym regułom przekształceń typów: u Wpierw typy char i short są przekształcane na typ int a typ float na double. u Następnie: double long unsigned int Proste?

7 Jerzy Kotowski7 KONSTRUKCJE STERUJĄCE u Konstrukcje sterujące ustalają kolejność obliczeń. u Wyrażenie staje się instrukcją jeżeli jest zakończone średnikiem. u Instrukcja złożona (blok) jest to grupa deklaracji oraz instrukcji w parze nawiasów { … }. u W dalszej części materiału - jeżeli nie zostanie podkreślone, że jest inaczej - słowo instrukcja będzie oznaczało zarówno instrukcję pojedynczą (prostą) jak i instrukcję blokową.

8 Jerzy Kotowski8 KONSTRUKCJE STERUJĄCE c.d. WARUNKI if - else else - if switch PĘTLE while do - while for SŁOWA KLUCZOWE case - w kontekście z konstrukcją switch default - w kontekście z konstrukcją switch break - wszędzie continue - w kontekście z pętlami

9 Jerzy Kotowski9 KONSTRUKCJA if - else u Składnia: if(wyrażenie) instrukcja_1 else instrukcja_2 u Przykład 1: max(a,b) if(a>b) x=a; else x=b; u Przykład 2: bez else if(a>b) x=0; u Przykład 3: zagnieżdżanie if(n>0) if(a>b) x=a; else x=b; else dotyczy wew. if-a u P. 4: nawiasy klamrowe if(n>0) {if(a>b) x=a;} else x=b; Wcięcia są bez znaczenia!

10 Jerzy Kotowski10 KONSTRUKCJA else - if u Składnia: if(wyrażenie_1) instrukcja_1 else if(wyrażenie_2) instrukcja_2 else if(wyrażenie_3) instrukcja_3 else instrukcja_4 u Ostatnie else nie jest obowiązkowe u Przykład: delta=b*b-4*a*c; if(delta>0) { s=sqrt(delta); x1=(-b-s)/2/a; x2=(-b+s)/2/a; printf(Two roots: ); printf(%f %f,x1,x2);} else if(!delta) printf(x0=%f,-b/2/a); else printf(No roots);

11 Jerzy Kotowski11 KONSTRUKCJA else – if c.d. if(x A1) Instrukcja_1 else if(x A2) Instrukcja_2 else if(x A3) Instrukcja_3 else Instrukcja_4 A1 A2 A3 0-2 2-5 3-5 if(x>0&&x<=2) Instrukcja_1 else if(x>2&&x<5) Instrukcja_2 else if(x>3&&x<5) Instrukcja_3 else Instrukcja_4 u x=4, else: 2 u x=4, bez else: 2,3,4


Pobierz ppt "Jerzy Kotowski1 Informatyka I Wykład 6 STEROWANIE Ale nie tylko u Operatory zmniejszania i zwiększania u Operator rzutowania u Reguły przekształceń typów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google