Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje a chmury Tomasz Kopacz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje a chmury Tomasz Kopacz"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje a chmury Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com

2 Plan Definicja chmury (…) Podstawowa charakterystyka platformy Cloud Computing Przegląd i pierwsze demo platformy Azure Wybrane szczegóły platformy Azure

3 Terminologia i próba definicji Cloud Computing to styl wykonywania obliczeń w którym wysoce skalowalna infrastruktura IT jest udostępniona jako usługa zewnętrznym klientom. Obecnie, termin stosowany jest też: Jako wyróżnik typu rozwiązania (wielopodmiotowość, elastyczność, SaaS, cloud enabled app). Określenie związane z infrastrukturą i wirtualizacją (utility computing"). Praktycznie: NOWA PLATFORMA DO URUCHAMIANIA APLIKACJI

4 Dlaczego platforma w chmurze? Redukcja inwestycji i kosztów operacyjnych Uproszczone wdrażanie i zarządzanie Elastyczność: aplikacji i infrastruktury Uproszczone skalowanie rozwiązań masowych (internet) Tania obsługa obciążenia w szczycie Pozwala skupić się na funkcjonalności – nie infrastrukturze Zmiana w ekonomii oprogramowania

5 Aplikacje w chmurze Aplikacje wewnętrzne Inne Windows Mobile Windows Vista/XP/7 Windows Server

6 Możliwości Azure Services Znane narzędzia, języki i frameworki –.NET & Visual Studio Pozwala wybrać: on-premise, w chmurze lub rozwiązania pośrednie Integracja z istniejącymi zasobami: AD, aplikacje zainstalowane lokalnie… Obsługa wielu protokołów, w tym HTTP, REST, SOAP, AtomPub Inwestycje w otwarty dostęp (we współpracy ze społecznością) Proste scenariusze są proste – skomplikowane można realizować Usługi hostowane w centrach danych Microsoft Zaprojektowany pod kątem wysokiej dostępności i skalowalności

7 Skala serwisów Obecne obciążenie: 30 miliardów autoryzacji Live ID na miesiąc 2 miliardy zapytań Live Search na miesiąc 10 miliardów wizyt na stronach MSN na miesiąc 240 miliardów komunikatów na miesiąc Nowe inwestycje Quincy, WA: zakończona, około 13 km 2 San Antonio, TX: zakończona w 2008, około 12 km 2 Chicago, IL: wiosna/lato 2009, około 14 km 2 Dublin, Irlandia: lato 2009, około 14,5 km 2 Des Moines, Iowa: Niedawno nabyty teren Centra danych to nowe Intelectual Property

8 Windows Azure Obliczenia: Obliczenia: Zwirtualizowane środowisko komputerowe bazujące na Windows Server Przechowywanie: Przechowywanie: Trwałe, skalowalne i olbrzymie Zarządzanie: Zarządzanie: Zautomatyzowany mechanizm zarządzania cyklem życia serwisu (w oparciu o model) Rozszerzyć Windows w chmurę Obliczenia Przechowywanie Zarządzanie

9 Scenariusz przykładu

10 Windows Azure Platforma Windows Azure

11 Demo: Hello Windows Azure Prosta aplikacja ASP.NET Visual Studio 2008 SP1 Role, instancje w konfiguracji Śledzenie kodu lokalnie Portal Azure Wgranie w chmurę Wersje, staging, produkcja Scenariusz: Środowisko do uruchomienia kodu Maszyny, szafy, przełączniki, połączenie… Automatyczne wdrożenie i konfiguracja Izolacja, redundancja, rozkład obciążeń Elastyczność Abstrakcja datacenter Azure zapewnił:

12 Kilka(+) szczegółów

13 Tematy Hosting AzureSkalowalność i wydajnośćWspółpraca i komunikacja

14 Co oferuje Windows Azure? Obliczenia Pojemnik Narzędzia developerskie

15 Narzędzia deweloperskie Co oferuje Windows Azure? Obliczenia.NET 3.5 sp1 na IIS7 Server 2008 – 64bit Medium Trust* Web Role Witryna WWW (ASP.NET) Usługa Web (WCF) Worker Role Zadanie obliczeniowe Serwer bez sesji! Http(s) Obliczenia.NET 3.5 sp1 na IIS7 Server 2008 – 64bit Medium Trust* Web Role Witryna WWW (ASP.NET) Usługa Web (WCF) Worker Role Zadanie obliczeniowe Serwer bez sesji! Http(s) Pojemnik

16 Developer Tools Developer Tools Co oferuje Windows Azure? Obliczenia Pojemnik Trwałość, skalowalność, dostępność Blobs Tabele Kolejki Interfejs REST –Można używać bez obliczeń Pojemnik Trwałość, skalowalność, dostępność Blobs Tabele Kolejki Interfejs REST –Można używać bez obliczeń

17 Infrastruktura Sprzętowe urządzenia Load Balancers Serwery Sieć DNS Monitorowanie Automatyczne zarządzanie serwisami Co oferuje Windows Azure? Obliczenia Pojemnik Narzędzia developerskie

18 Co oferuje Windows Azure? Compute Storage Narzędzia deweloperskie Windows Azure SDK – Lokalną symulację środowiska w chmurze – Obliczenia + pojemnik – Narzędzia z linii poleceń – API do zarządzania (proste) Logowanie, monitoring Dodatek do Microsoft Visual Studio 2008 Narzędzia deweloperskie Windows Azure SDK – Lokalną symulację środowiska w chmurze – Obliczenia + pojemnik – Narzędzia z linii poleceń – API do zarządzania (proste) Logowanie, monitoring Dodatek do Microsoft Visual Studio 2008

19 Skalowalność i wydajność

20 Kolejka Obliczenia, kolejki i role Web Role ASP.NET, WCF, itp. Worker Role main() { … } 1) Otrzymanie zadania 2) Zadanie do kolejki 3) Pobranie zadania do wykonania 4) Praca Skalowanie = dodanie więcej Dowolna liczba klientów Tylko raz komunikat wybrany Rozmiar komunikatów – do 8 Kb

21 Obliczenia i role

22 Opcje przechowywania Zaprojektowane dla chmury; 3 repliki Gwarantowana spójność Dostępność bezpośrednio z Internetu, przez REST API (opis na MSDN)opis na MSDN Bardzo pomocny przykład StorageClient Prawdopodobnie przyszłe formalne API Azure QueueKolejka; komunikacja Web-Worker role Azure BlobSystem plików; ścieżka + dane binarne Azure Table Arkusz z miliardami wierszy z różnymi zestawami kolumn w każdym wierszu. Wersjonowanie wierszy, izolacja snapshot SQL Services Dane relacyjne, join, kwerendy, TSQL, ADO.NET, geolokalizacja; ADO.NET Data Services

23 Azure Table - zasady partycjonowania Każda encja ma 2 klucze – klucz głowny oraz partycjonujący (PartitionKey) Filtry wymagają podania PartitionKey Wydajność Wybrać taki PartitionKey który często używany jest w kwerendach Encje z tym samym PartitionKey są klastrowane Skalowalność Azure monitoruje ruch i rozkłada obciążenie dobierając gdzie przechowywana jest partycja Im więcej partycji – tym ten proces jest łatwiejszy

24 Transakcje i spójność Spójne pojedyncze wywołanie Create, Update, Delete, Select Izolacja klientów i snapshot (Azure Table) Spójny widok od początku zapytania Bez dirty reads Nie blokuje aktualizacji (wersjonowanie!) Nie ma spójności pomiędzy kolejnymi wywołaniami kwerendy Kilka tabel – odpowiedzialność aplikacji Pamiętać o kolejce!

25 Opcje przechowywania

26 Współpraca i komunikacja

27 .NET Services Aplikacja http://service./ Usługa.NET Workflow Service Aplikacja Usługa.NET Service Bus Service Bus.NET Access Control Service Aplikacja Usługa Przepływ SDS Access Control

28 Access Control Services – zadanie Poświadczenie prawa użytkownika do wykonania danej operacji (autoryzacja + stwierdzenia) Założenia Federacja Serwis | Strona poświadczająca (łańcuch) | Klient Składniki Portal API klienckie Używane w SQL Data Services (akceptuje oprócz uużytkownika i hasło oraz tokeny z ACS.NET Service Bus;.NET Workflow Service Usługi (STS) Wydaje tokeny Współpraca z frameworkiem Geneva

29 Zarządzanie

30 Service Bus - zadanie Dwukierunkowa komunikacja z/w Klient w hotelu, na lotnisku, współdzielone biura Udostępnienie lokalnie hostowanej usługi w Internecie + Autoryzacja + integracja z workflow itp.. Kilka szczegółów: Konwencja nazewnicza sb://.servicebus.windows.net/test1/MulticastService/ Rejestr: po prostu Feed (Atom 1.0 / WS-Transfer) http://.servicebus.windows.nethttp://.servicebus.windows.net API R/W

31 Service Bus – kanały komunikacyjne Model programowania: WCF Do tego: Publish/Subscribe, kolejki i wiele innych mechanizmów

32 Połączenie NetTcp Direct / Hybrid Service Bus Nadawca Odbiorca sb://projekt.servicebus.windows.net/a/b/ Zaplecze Nazwy Routing Taśma Węzły frontend Kontrolne Połączenie typu relayed Oneway Kom. kontrolne Oneway Kom. kontrolne relayed znalezione TCP/SSL 818, 819 NAT Probing Połączenie NAT Traversal aktualizacja

33 Workflow Service - zadanie Mechanizm orkiestracji w chmurze Pod spodem Windows Workflow Foundation Operacje: IfElse ; Sequence ; Suspend ; Terminate ; While.NET Workflow Service CloudDelay CloudHttpSend ; CloudHttpReceive CloudServiceBusSend CloudXPathRead ; CloudXPathUpdate API do tworzenia przepływu, uruchamiania instancji, wysyłania komunikatu

34 .NET Services

35 Live Services

36 Live Framework Live Services Usługi użytkowe które pozwalają na: - Dostęp do danych użytkownika - Dostęp do usług Windows Live

37 Co można zrobić? Dostęp do danych użytkownika Dostęp do informacji na urządzeniach klienta Dostęp do grafu powiązań społecznych Synchronizacja danych użytkownika Dostęp do profilu Kontrola dostępu do danych użytkownika! Współdzielenie danych Wiadomości (app / dane) Zarządzanie aplikacjami

38 Typy aplikacji Live Framework Mesh-enabled Web Applications Hostowana i wdrażana w Mesh Działa na pulpicie albo na Live Desktop Pełne wykorzystanie Live Services Strony Web wykorzystujące Live Framework Witryna GET https://user-ctp.windows.net/v0.1 Aplikacja może uzyskać dostęp do danych Musi być udzielone zezwolenie na dostęp

39 Jak zacząć? (kody dostępu) Są 3 typy kodów: 1.Windows Azure 2..NET & SQL Services 3.Live Framework & Services Jak je uzyskać? Iść na http://www.azure.comhttp://www.azure.com Wysłać zgłoszenie (przez Microsoft Connect).NET Services, SQL Services, Live Services Azure Hosting / Storage - dostępne Czas oczekiwania od 20 lutego – 2 dni (pracujące)

40 Podsumowanie 1.Wszechstronna platforma w chmurze: Aplikacje i dane 2.Bez martwienia się o infrastrukturę (abstrakcja) 3.Elastyczność – dowolne łączenie usług 4.Łączność z systemami on-premises 5.Znane narzędzia i model programowania 6.Dużo opcji związanych z UX dzięki Live Services 7.Standardowe protokoły i formaty (HTTP, REST, WS-Trust...)

41 tkopacz@microsoft.com


Pobierz ppt "Aplikacje a chmury Tomasz Kopacz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google