Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroby układu oddechowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroby układu oddechowego"— Zapis prezentacji:

1 Choroby układu oddechowego

2 Autor Choroby nowotworowe Inne znane choroby Choroby infekcyjne
Menu glowne Choroby nowotworowe Inne znane choroby Choroby infekcyjne Autor

3

4 Alergia, synonimy uczulenie, nadwrażliwość to patologiczna, jakościowo zmieniona odczynowość tkanek spowodowana swoistym alergenem i polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał lub uczulonych limfocytów Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Astma Pylica Alergia oddechowa Inne znane choroby SARS

5 Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa SARS
Choroba wysoce zakaźna prawdopodobnie odzwierzęca. Do zakażenia dochodzi droga kropelkową i prawdopodobnie przez dotyk. Ognisko choroby wykryte zostało w Azji – gdzie jest najwięcej zachorowań i zgonów. Choroby infekcyjne Objawy: podobne do ostrego zapalenia płuc: wysoka gorączka, wycieńczenie organizmu, problemy w oddychaniu Choroby nowotworowe Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa SARS

6 Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa SARS
Choroba wysoce zakaźna prawdopodobnie odzwierzęca. Do zakażenia dochodzi droga kropelkową i prawdopodobnie przez dotyk. Ognisko choroby wykryte zostało w Azji – gdzie jest najwięcej zachorowań i zgonów. Choroby infekcyjne Objawy: podobne do ostrego zapalenia płuc: wysoka gorączka, wycieńczenie organizmu, problemy w oddychaniu Choroby nowotworowe Astma Pylica Alergia oddechowa Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa SARS SARS

7 wirus SARS S A R S Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe
Inne znane choroby wirus SARS

8 wirus SARS S A R S Astma Pylica Alergia oddechowa SARS
Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Astma Pylica Alergia oddechowa Inne znane choroby wirus SARS SARS

9 dolegliwościami należy zgłosić się do lekarza pulmunologa
A S T M A Dychawica oskrzelowa, choroba w której mięśnie okrężne oskrzelików kurczą się powodując zwężenie dróg oddechowych i utrudniając przepływ powietrza. Powodują ją zarówno czynniki alergiczne, jak i emocje, wysiłek fizyczny a także infekcje dróg oddechowych. Choroby infekcyjne Objawy: silna duszność, trudności w zaczerpnięciu powietrza Chory z astmą powinien znajdować się pod stałą opieką lekarza Choroby nowotworowe Inne znane choroby dolegliwościami należy zgłosić się do lekarza pulmunologa

10 dolegliwościami należy zgłosić się do lekarza pulmunologa
A S T M A Dychawica oskrzelowa, choroba w której mięśnie okrężne oskrzelików kurczą się powodując zwężenie dróg oddechowych i utrudniając przepływ powietrza. Powodują ją zarówno czynniki alergiczne, jak i emocje, wysiłek fizyczny a także infekcje dróg oddechowych. Choroby infekcyjne Objawy: silna duszność, trudności w zaczerpnięciu powietrza Chory z astmą powinien znajdować się pod stałą opieką lekarza Choroby nowotworowe Astma Pylica Alergia oddechowa Inne znane choroby dolegliwościami należy zgłosić się do lekarza pulmunologa SARS

11 P Y L I C A Jedna z chorób zawodowych, w której pyły mineralne z takich materiałów jak azbest, boksyty, węgiel, talk lub wiele innych gromadzą się płucach i uszkadzają je powodując bliznowacenia upośledzające czynności oddechowe, co z kolei prowadzić może do wtórnej niewydolności serca, nowotworów płuc oraz do gruźlicy. Rodzaje pylicy zależą od wchłanianego materiału i dzielą się na: pylicę azbestową, węglową, żelazową, wapniową, talkową, żelazową i krzemową (krzemicę) oraz bawełnianą. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia to badania pomagające stwierdzić stan chorego. Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć badanie rentgenowskie gdzie wykazana jest pylica.

12 P Y L I C A Jedna z chorób zawodowych, w której pyły mineralne z takich materiałów jak azbest, boksyty, węgiel, talk lub wiele innych gromadzą się płucach i uszkadzają je powodując bliznowacenia upośledzające czynności oddechowe, co z kolei prowadzić może do wtórnej niewydolności serca, nowotworów płuc oraz do gruźlicy. Rodzaje pylicy zależą od wchłanianego materiału i dzielą się na: pylicę azbestową, węglową, żelazową, wapniową, talkową, żelazową i krzemową (krzemicę) oraz bawełnianą. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia to badania pomagające stwierdzić stan chorego. Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Astma Pylica Alergia oddechowa Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć badanie rentgenowskie gdzie wykazana jest pylica. SARS

13 P Y L I C A Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Inne znane choroby Obustronny rozsiew drobnoguzkowy, bardziej nasilony po stronie prawej, i charakterystyczne zmiany w węzłach chłonnych wnęk (typowe zwapnienia przypominające skorupki jajek). Cechy rozedmy płuc.

14 P Y L I C A Astma Pylica Alergia oddechowa
Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Astma Pylica Alergia oddechowa Inne znane choroby Obustronny rozsiew drobnoguzkowy, bardziej nasilony po stronie prawej, i charakterystyczne zmiany w węzłach chłonnych wnęk (typowe zwapnienia przypominające skorupki jajek). Cechy rozedmy płuc. SARS

15 A L E R G I A O D D E C H O W A Nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na substancję, która zazwyczaj nie jest szkodliwa dla zdrowych ludzi. U podłoża tej grupy schorzeń leżą czynniki genetyczne. Alergia może wystąpić i zniknąć w dowolnym momencie, chociaż zachorowania po 40 roku życia zdarzają się stosunkowo rzadko. Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Inne znane choroby Objawy alergii to kichanie, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, podrażnienie spojówek i błon śluzowych

16 A L E R G I A O D D E C H O W A Nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na substancję, która zazwyczaj nie jest szkodliwa dla zdrowych ludzi. U podłoża tej grupy schorzeń leżą czynniki genetyczne. Alergia może wystąpić i zniknąć w dowolnym momencie, chociaż zachorowania po 40 roku życia zdarzają się stosunkowo rzadko. Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Astma Pylica Alergia oddechowa Inne znane choroby Objawy alergii to kichanie, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, podrażnienie spojówek i błon śluzowych SARS

17 Infekcja czyli zakażenie.
Gruźlica Grypa Choroby infekcyjne Choroby infekcyjne Infekcja czyli zakażenie. To wtargnięcie do naszego organizmu zakaźnych wirusów, bakterii, grzybów lub pierwotniaków. Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Inne znane choroby Inne znane choroby Na te choroby bardzo łatwo się zarazić ponieważ zazwyczaj są przenoszone drogą kropelkową Choroby infekcyjne

18 To bardzo niebezpieczne choroby
Nowotwór - grupa chorób w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nie różnicują się w typowe komórki tkanki Choroby infekcyjne Nowotwór gardła Rak jamy ustnej Choroby nowotworowe Rak płuc Inne znane choroby To bardzo niebezpieczne choroby

19 N O W O T W Ó R G A R D Ł A Nowotwór gardła – trzy razy częściej atakuje mężczyzn niż kobiety. Rozwija się najczęściej u osób po 50 roku życia. Większość nowotworów gardła pochodzi z błony śluzowej. W miarę wzrostu komórki nowotworowe naciekają na tkanki umiejscowione pod błoną śluzową, w dalszym przebiegu atakują węzły chłonne, płuca i inne narządy. Rosnący rak w nosogardzieli może dawać objawy uszkodzenia słuchu , mowy, dotyku, węchu i przełykania. Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Inne znane choroby

20 N O W O T W Ó R G A R D Ł A Nowotwór gardła – trzy razy częściej atakuje mężczyzn niż kobiety. Rozwija się najczęściej u osób po 50 roku życia. Większość nowotworów gardła pochodzi z błony śluzowej. W miarę wzrostu komórki nowotworowe naciekają na tkanki umiejscowione pod błoną śluzową, w dalszym przebiegu atakują węzły chłonne, płuca i inne narządy. Rosnący rak w nosogardzieli może dawać objawy uszkodzenia słuchu , mowy, dotyku, węchu i przełykania. Choroby infekcyjne Nowotwór gardła Rak jamy ustnej Choroby nowotworowe Rak płuc Inne znane choroby

21 R A K P Ł U C W większości przypadków przyczyną występowania tego nowotworu jest palenie papierosów. Istotny jest także czynnik genetyczny oraz zanieczyszczenia powietrza. Choroby infekcyjne CIEKAWE W łódzkim ośrodku akademickim wykonuje się bronchoskopię fluorescencyjną pozwalającą wykryć raka płuc w postaci utajonej, kiedy żadne z dostępnych badań nie jest w stanie znaleźć rozwijających się komórek nowotworowych. Metoda ta jest dziełem polskich naukowców. Choroby nowotworowe Inne znane choroby Rozpoznanie przez badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia.

22 R A K P Ł U C W większości przypadków przyczyną występowania tego nowotworu jest palenie papierosów. Istotny jest także czynnik genetyczny oraz zanieczyszczenia powietrza. Choroby infekcyjne CIEKAWE W łódzkim ośrodku akademickim wykonuje się bronchoskopię fluorescencyjną pozwalającą wykryć raka płuc w postaci utajonej, kiedy żadne z dostępnych badań nie jest w stanie znaleźć rozwijających się komórek nowotworowych. Metoda ta jest dziełem polskich naukowców. Nowotwór gardła Rak jamy ustnej Choroby nowotworowe Rak płuc Inne znane choroby Rozpoznanie przez badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia.

23 R A K J A M Y U S T N E J Pomimo, że zmiany nowotworowe w jamie ustnej o średnicy poniżej 1cm można wyleczyć, to niestety wiele z nich pozostaje nierozpoznana, aż do momentu gdy osiągnie wyższe stopnie zaawansowania. Choroby infekcyjne Wtedy ponad 50% z nich daje przerzuty do węzłów chłonnych. Bardziej zagrożone, aniżeli inni, są osoby po 40 roku życia, palące papierosy i regularnie pijące alkohol Choroby nowotworowe Inne znane choroby

24 R A K J A M Y U S T N E J Pomimo, że zmiany nowotworowe w jamie ustnej o średnicy poniżej 1cm można wyleczyć, to niestety wiele z nich pozostaje nierozpoznana, aż do momentu gdy osiągnie wyższe stopnie zaawansowania. Choroby infekcyjne Wtedy ponad 50% z nich daje przerzuty do węzłów chłonnych. Bardziej zagrożone, aniżeli inni, są osoby po 40 roku życia, palące papierosy i regularnie pijące alkohol Nowotwór gardła Rak jamy ustnej Choroby nowotworowe Rak płuc Inne znane choroby

25 Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci.
G R U Ź L I C A Gruźlica płuc przenoszona jest drogą kropelkową od innych chorych. Czasem choroba może się rozprzestrzeniać wywołując gruźlicze zapalenie opon mózgowych lub gruźlicę uogólnioną. Choroby infekcyjne Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci. Choroby nowotworowe To choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywoływana przez kilka gatunków mikrobakteri mnie nigdy nie dotknęła i oby tak było! Inne znane choroby gruzlica

26 Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci.
G R U Ź L I C A Gruźlica płuc przenoszona jest drogą kropelkową od innych chorych. Czasem choroba może się rozprzestrzeniać wywołując gruźlicze zapalenie opon mózgowych lub gruźlicę uogólnioną. Gruźlica Grypa Choroby infekcyjne Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci. Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Inne znane choroby To choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywoływana przez kilka gatunków mikrobakteri mnie nigdy nie dotknęła i oby tak było! gruzlica

27 Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa grypy
G R Y P A Powodowana przez wirusy. Przenosi się ona z osoby na osobę. Choroby infekcyjne Nie należy grypy utożsamiać ze "zwykłym przeziębieniem", gdyż konsekwencje grypy mogą być o wiele groźniejsze. Choroby nowotworowe W pewnych sytuacjach może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia a nawet życia. Dlatego nie należy grypy lekceważyć. Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa grypy grypa

28 Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa grypy
G R Y P A Powodowana przez wirusy. Przenosi się ona z osoby na osobę. Gruźlica Grypa Choroby infekcyjne Nie należy grypy utożsamiać ze "zwykłym przeziębieniem", gdyż konsekwencje grypy mogą być o wiele groźniejsze. Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe W pewnych sytuacjach może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia a nawet życia. Dlatego nie należy grypy lekceważyć. Zapalenie zatok Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa grypy grypa

29 G R Y P A Schemat budowy wirusa grypy Choroby infekcyjne
Choroby nowotworowe Schemat budowy wirusa grypy Inne znane choroby Wirus grypy

30 G R Y P A Gruźlica Grypa Przeziębienie Zapalenie oskrzeli
Choroby infekcyjne Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Schemat budowy wirusa grypy Inne znane choroby Wirus grypy Wirus grypy

31 P R Z E Z I Ę B I E N I E Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła o podłożu wirusowym z wysiękiem zapalnym. Zakażenie ma miejsce drogą kropelkową lub przez dotyk. Często do infekcji dochodzi poprzez spojówki. Choroby infekcyjne CIEKAWE Opryszczka Przeziębienie organizmu uaktywnić może wirusa opryszczki. Wtedy, najczęściej na wargach, przy granicy skóry i błony śluzowej, pojawiają się bolesne wykwity. Po około tygodniu wytwarzają się szybko odpadające strupki i po kłopocie... Niestety, kto raz miał opryszczkę, będzie na nią podatny do końca życia. Choroby nowotworowe Inne znane choroby przeziebienie

32 P R Z E Z I Ę B I E N I E Gruźlica
Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła o podłożu wirusowym z wysiękiem zapalnym. Zakażenie ma miejsce drogą kropelkową lub przez dotyk. Często do infekcji dochodzi poprzez spojówki. Grypa Choroby infekcyjne Przeziębienie CIEKAWE Opryszczka Przeziębienie organizmu uaktywnić może wirusa opryszczki. Wtedy, najczęściej na wargach, przy granicy skóry i błony śluzowej, pojawiają się bolesne wykwity. Po około tygodniu wytwarzają się szybko odpadające strupki i po kłopocie... Niestety, kto raz miał opryszczkę, będzie na nią podatny do końca życia. Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Inne znane choroby Przeziebienie

33 Z A P A L E N I E O S K R Z E L I Ostre lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej oskrzeli. Na chorobę zapadamy najczęściej zimą, na skutek przeziębienia lub grypy. Objawy to kaszel z odkrztuszaniem plwociny, gorączka, duszność , świszczący oddech, niekiedy także ból w klatce piersiowej. Zapalenie może występować także na skutek palenia papierosów oraz wdychania zanieczyszczonego powietrza Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Płuca podczas choroby Inne znane choroby Zapalenie oskrzeli

34 Z A P A L E N I E O S K R Z E L I Gruźlica
Ostre lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej oskrzeli. Na chorobę zapadamy najczęściej zimą, na skutek przeziębienia lub grypy. Objawy to kaszel z odkrztuszaniem plwociny, gorączka, duszność , świszczący oddech, niekiedy także ból w klatce piersiowej. Zapalenie może występować także na skutek palenia papierosów oraz wdychania zanieczyszczonego powietrza Grypa Choroby infekcyjne Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Płuca podczas choroby Inne znane choroby Zapalenie oskrzeli

35 Z A P A L E N I E P Ł U C Zapalenie oskrzelików oraz pęcherzyków płucnych wywołane poprzez drobnoustroje takie jak wirusy, grzyby, bakterie lub czynniki toksyczne. Na zapalenie płuc zapadają często dzieci i osoby starsze. Gruźlica Grypa Choroby infekcyjne Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Inne znane choroby Zapalenie pluc

36 Z A P A L E N I E K R T A N I Przyczyny ostrego zapalenia krtani Najczęstszą przyczyną zapalenia krtani jest „zmrożenie” błony śluzowej krtani zimnym napojem (także w lecie) lub „przetrenowanie” głosu. Inną typową przyczyną choroby jest wirusowa infekcja zapalna gardła. Jej objawom - nieżytowi nosa i zapaleniu spojówek - towarzyszy często suchy kaszel, chrypka, drapanie i pieczenie w gardle. Choroby infekcyjne Choroby nowotworowe Stan zapalny krtani może być również wywołany przez alergeny u osób cierpiących na alergię. Jeszcze inną przyczyną zapalenia krtani bywa przebywanie w suchym, zakurzonym powietrzu Inne znane choroby Zapalenie krtani

37 Z A P A L E N I E K R T A N I Zapalenie krtani Przyczyny ostrego zapalenia krtani Najczęstszą przyczyną zapalenia krtani jest „zmrożenie” błony śluzowej krtani zimnym napojem (także w lecie) lub „przetrenowanie” głosu. Inną typową przyczyną choroby jest wirusowa infekcja zapalna gardła. Jej objawom - nieżytowi nosa i zapaleniu spojówek - towarzyszy często suchy kaszel, chrypka, drapanie i pieczenie w gardle. Gruźlica Grypa Choroby infekcyjne Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Stan zapalny krtani może być również wywołany przez alergeny u osób cierpiących na alergię. Jeszcze inną przyczyną zapalenia krtani bywa przebywanie w suchym, zakurzonym powietrzu Inne znane choroby

38 Kliknij tutaj aby zobaczyć zatoki u chorego i zdrowego.
Z A P A L E N I E Z A T O K Zapalenie zatok jest to stan zapalny błony śluzowej jednej lub kilku zatok. Zależnie od czasu trwania wyróżnia się ostre zapalenie zatok (trwa do 4 tygodni), podostre (4-12 tygodni) oraz przewlekłe (choroba utrzymuje się powyżej 12 tygodni). Choroby infekcyjne Zatoki czołowe Przyczyną zapaleń zatok są najczęściej wirusy. W połowie przypadków są to tzw. rynowirusy. Pozostałe zakażenia wywoływane są przez koronawirusy, wirusy paragrypy i grypy A i B. Choroby nowotworowe Zatoki sitowe Zatoki szczękowe Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć zatoki u chorego i zdrowego. Zapalenie zatok

39 Kliknij tutaj aby zobaczyć zatoki u chorego i zdrowego.
Z A P A L E N I E Z A T O K Zapalenie zatok jest to stan zapalny błony śluzowej jednej lub kilku zatok. Zależnie od czasu trwania wyróżnia się ostre zapalenie zatok (trwa do 4 tygodni), podostre (4-12 tygodni) oraz przewlekłe (choroba utrzymuje się powyżej 12 tygodni). Zapalenie zatok Gruźlica Grypa Choroby infekcyjne Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zatoki czołowe Przyczyną zapaleń zatok są najczęściej wirusy. W połowie przypadków są to tzw. rynowirusy. Pozostałe zakażenia wywoływane są przez koronawirusy, wirusy paragrypy i grypy A i B. Zapalenie płuc Zapalenie krtani Choroby nowotworowe Zatoki sitowe Zapalenie zatok Zatoki szczękowe Inne znane choroby Kliknij tutaj aby zobaczyć zatoki u chorego i zdrowego.

40 Chory z zapaleniem zatok
Z A P A L E N I E Z A T O K Choroby infekcyjne Osoba zdrowa Chory z zapaleniem zatok Choroby nowotworowe Obraz zmian zapalnych w zatokach w tomografii komputerowej zatok. U chorego na zapalenie zatok widoczne m.in. zacienienia w dolnej części obu zatok szczękowych Inne znane choroby Zapalenie zatok

41 Chory z zapaleniem zatok
Z A P A L E N I E Z A T O K Gruźlica Grypa Choroby infekcyjne Przeziębienie Zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Zapalenie krtani Osoba zdrowa Chory z zapaleniem zatok Choroby nowotworowe Zapalenie zatok Obraz zmian zapalnych w zatokach w tomografii komputerowej zatok. U chorego na zapalenie zatok widoczne m.in. zacienienia w dolnej części obu zatok szczękowych Inne znane choroby Zapalenie zatok


Pobierz ppt "Choroby układu oddechowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google