Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja aplikacji internetowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja aplikacji internetowych"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja aplikacji internetowych
Click-once

2 Cechy aplikacji Łatwa instalacja (brak instalacji)
Niewielki wpływ na system Instalacja i działanie w trybie użytkownika Bogaty/interaktywny interfejs Praca bez dostępnej sieci Integracja z Windows Shell Komponenty współdzielone (COM/GAC) Brak ograniczeń przy instalacji) WWW Click Once MSI

3 Click Once Aplikacje typu Windows Form / WPF
Nie wymaga dodatkowego kodowania Wymaga .NET 2.0 u klienta, IE (FF IE tab/.NET Framework Assistant, Chrome + IETab) Wspiera „zaufane" aplikacje Wspiera instalacje na CD Pozwala na instalacje aplikacji i modułów MS (np MDAC, MSInstaller, DirectX itd) Nakłada pewne ograniczenia np.: instalacja shared assemblies dostęp do rejestru (COM, serwisy) dostęp do systemu plików (konfigurowalne) dostęp do schowka (konfigurowalne)

4 Instalacja aplikacji Typowy cykl życia aplikacji ClickOnce:
projekt i kodowanie testy instalacja u klienta ClickOnce: łatwa instalacja (od użytkowka może być wymagana akceptacja uprawnień aplikacji) możliwość (pół)automatycznej aktualizacji możliwość realizacji ograniczonych uprawnień w oparciu o model piaskownicy (CAS określony przez lokalizację serwera instalacji Internet/Local Intranet Zone itd) Chrome – plugin, FF – wycofal sie ze wsparcia

5 Click Once Po utworzeniu aplikacji wymagana jest publikacja na serwerze instalacji Instalacja może być realizowan w oparciu o serwer WWW serwer plików (network share, CD) „Publish” tworzy manifest aplikacji Po kliknięciu na URL (hiperlink lub skrót) manifestu .NET runetime rozpoznaje typ aplikacji i inicjuje proces kopiowania i lokalnego uruchomienia aplikacji

6 ClickOnce

7 VS 2010 – publish wizard

8 VS publish

9 Manifest Manifest aplikacji Manifest instalacji
opisuje aplikację, assemblies, zależności, wymagane uprawnienia, zewnętrzne pliki Manifest instalacji opisuje proces instalacji tj. m.in położenie manifestu aplikacji, wersję aplikacji itd.

10 Aktualizacja Po kliknięciu linku aplikacja jest kopiowana na komputer kliencki z sieci (WWW) lub uruchamiana bezpośrednio ze wskazanej lokcji Aktualizacja aplikacji odbywa się przy uruchomieniu lub programowo po wywołaniu API mozliwe jest określenie czy update jest wymagany czy opcjonalny

11 Manifest <subscription> <update> <beforeApplicationStartup /> </update> </subscription>

12 Security Execution Evironment
Poziom uprawnień zalieży od lokalizacji aplikacji Internet Trusted Internet Local Np. aplikacja uruchomiona z CD dysponuje pełnym poziomem uprawnień W przypadku takiej konieczności (uruchomienie kodu unmanaged/dostęp do rejestru/dostęp do zewnętznych WS lub baz danych) może być konieczne podniesienie poziomu uprawnień w CAS (code access security)

13 Trusted applications W przypadku gdy konieczny jest wyższy niż domyslny poziom uprawnień w organizacji klienta możliwe jest określenie zbioru „zaufanych” dostarczycieli oprogramowania Identyfikacja odbywa się na podstawie certyfikatów zarejestrowanych na komputerach klienckich (Trusted Publisher’s Store) i dołączonych do aplikacji

14 Trusted applications Jeśli komputer nie zawiera certyfikatu – użytkownik może być poproszony o podjęcie decyzji czy umożliwić podniesienie uprawnień aplikacji Administrator może określić, które z uprawnień użytkownik może podnieść we własnym zakresie (np. dla aplikacji uruchamianych z Internetu niemożliwe może być uruchamianie kodu unmanaged)

15 Permission Calculator

16 Aktualizacja aplikacji
On startup pytanie o aktualizację przy uruchomieniu After startup pytanie o aktualizację przy nast. uruchomieniu Programatic Required minimalna wymagana wersja Future-Background Updates zbliżony do WindowsUpdate / tylko MS Vista

17 Rollback i deinstalacja
Możliwa jest deinstalacja bez uruchamiania sieci

18 Ograniczenia COM Lokalizacja binariów
od Windows XP mozliwe jest uruchamianie COM bez instalacji w rejestrze „registy free COM” wołanie COM jako statycznych bibliotek (bez pośrednictwa Windows RPC) Windows bootsrapper (brak autoaktualizacji) Lokalizacja binariów aplikacje są składowane w Documents & Settings\LocalSettings\Apps aplikacja nie ma wpływu na swoją lokalizację (można tom ustalić administracyjnie)

19 Ograniczenia Menu Start Rózne przeglądarki
nie ma możliwości umieszczenia dodatkowych wpisów (do lokalnych binariów) w menu Start wpisy można tworzyć przez wskazanie lokalizacji odpowiedniego manifestu Rózne przeglądarki mechanizm jest wspierany przez IE, Outlook, OutlookExpress, MSN Explorer Firefox/Mozilla wymagają dodatkowej wtyczki (FFClickOnce dla .Net 2.0) Framework 3.5 SP1 i 4.0 zawierają rozszerzenie do FF - .NET Framework Assistant

20 Ograniczenia lokalizacji
Kod zarzadzany - lokalizacja Internet nie zezwala na uruchamianie kodu niezarządzalnego do wołania zewnętrznego kodu wymagane jest podniesienie uprawnień i assembly musi mieć atrubut AllowPartiallyTrustedCallers WebControl – klasa pozwala umieścić kontrolke przeglądarki w formatce aplikacji – wymagany jest poziom uprawnień full trust ODBC.NET, Remoting, WCF - wymagany full trust XML serialization – powinien działać dla Internet zone ale nie działa (bug?) BinarySerialization - wymagany SerializationFormatter SoapSerialization - wymagany full trust


Pobierz ppt "Realizacja aplikacji internetowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google