Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Service Automation Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Service Automation Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian."— Zapis prezentacji:

1 Service Automation Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian

2 Bieżące wyzwania w IT Wydajność –Jak być w zgodzie z oczekiwaniami użytkowników i umowami SLA Kontrola –Jak zdefiniować i zarządzać ryzykami Rozwój –Jak w pełni wykorzystać potencjał pracowników, zasobów IT, projektów Koszty –Jak poprawić jakość funkcjonowania i jednocześnie ograniczyć koszty

3 Korzyści z automatyzacji w Data Center Ograniczenie przestojów usług Wzmocnienie kontroli środowiska i zgodności z politykami Zwiększenie efektywności pracowników IT Redukcja kosztów

4 Poprawa efektywności i zwiększenie niezawodności usług poprzez automatyzację opartą na politykach Dostarczanie i konfiguracja usług - Umożliwienie szybkiego dostarczania usług przy zachowaniu pełnej kontroli Dostarczanie aplikacji - Szybsza dostawa aplikacji z mniejszą ilością błędów Automatyzacja zgodności z regulacjami - Zapewnienie ciągłej zgodności Konsolidacja Data Center - Przyspieszenie i optymalizacja konsolidacji Zarządzanie cyklicznym przetwarzaniem zadań - Integracja różnych zadań w ramach jednego procesu Jak BMC może pomóc: BSM for Data Center Automation Application Automation Service Request Management Server Automation Network Automation Client Automation Controls & Compliance Service Catalog Enterprise Scheduling & Workload Automation Change & Release Management Dashboards & Analytics Discovery & Dependency CMDB / CMS Policies Database Automation Orchestration Blueprints Service Model Cloud Lifecycle Management

5 Dostarczanie i konfiguracja usług: korzyści Skrócenie czasu dostawy i konfiguracji usług Redukcja kosztów poprzez eliminację pracochłonnych procesów Minimalizacja wpływu zmian poprzez redukcję błędów konfiguracyjnych Redukcja złożoności poprzez rozszerzenie kontroli nad Hybrydowym Data Center Korzyści Zapewnienie modularnych opcji dostarczania usług Skrócenie Time to Value Wzmocnienie niezależności użytkowników Umożliwienie korzystania z usług w trybie Cloud Dostarczanie i konfiguracja usług Provisioning & Implementacja Konfiguracja & Kontrola Automatyzacja samoobsługi użytkowników Utrzymanie spójności Umożliwienie zarządzania konfiguracją Wsparcie procesu zarządzania zmianami Konfiguracja Post Provisioning Dostarczanie wirtualnej i fizycznej infrastruktury Implementacja aplikacji Integracja hardeningu bezpieczeństwa Dostarczanie wszystkich warstw usługi Zapewnia szybkie dostarczanie usług przy zachowaniu kontroli

6 Dostarczanie i konfiguracja usług: Elementy składowe Zapewnienie modularnych opcji dostarczania usług Skrócenie Time to Value Wzmocnienie niezależności użytkowników Umożliwienie korzystania z usług w trybie Cloud Dostarczanie i konfiguracja usług Provisioning & Implementacja Konfiguracja & Kontrola Automatyzacja samoobsługi użytkowników Utrzymanie spójności Umożliwienie zarządzania konfiguracją Wsparcie procesu zarządzania zmianami Konfuguracja Post Provisioning Dostarczanie wirtualnej i fizycznej infrastruktury Implementacja aplikacji Integracja hardeningu bezpieczeństwa Dostarczanie wszystkich warstw usługi Zapewnia szybkie dostarczanie usług przy zachowaniu kontroli Oferta BMC BMC BladeLogic Automation Suite Dostarczanie, Konfiguracja, Zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi zasobami BMC Change Management Wspiera najlepszy standard procesu zarządzania zmianą BMC Cloud Lifecycle Management Samoobsługa, dostarczanie usług, inteligentne rozmieszczenie zasobów w hybrydowym datacenter Uzupełniająco BMC Atrium Orchestrator

7 Dostarczanie i konfiguracja usług: : Działanie System Operacyjny Konfiguracja OS Infrastuktura Aplikacji Konfiguracja Aplikacji Logika Biznesowa Dostarczanie pełnego stosu Hardening serwerów Stosowanie polityk bezpieczeństwa i patchowania Hardening serwerów Stosowanie polityk bezpieczeństwa i patchowania Dostarczanie aplikacji Proste i skomplikowane aplikacje Dostarczanie aplikacji Proste i skomplikowane aplikacje Dostarczanie OS Implementacja systemu operacyjnego Dostarczanie OS Implementacja systemu operacyjnego Dostarczanie i konfiguracja usług Provisioning & Implementacja Konfiguracja & Kontrola Automatyzacja samoobsługi użytkowników

8 BMC Server Automation: Aktualny widok obiektów konfiguracji Infrastruktura, Aplikacje i Usługi Zależności między elementami Updaty w czasie bliskim rzeczywistego

9 BMC Server Automation : Wysoka szczegółowość danych Server port=8005 shutdown=SHUTDOWN

10 BMC Server Automation: Dostarczanie infrastruktury Szybkie, skuteczne i spójne dla różnych platform Tworzenie heterogonicznych pakietów Provisioning platform fizycznych i wirtualnych

11 BMC Network Automation Zarządzanie zmianą i konfiguracją urządzeń sieciowych –Wgląd w dane bieżące i historyczne nt. konfiguracji i zmian Co się zmieniło? Kto to zmienił? Jak przeprowadzono zmianę? Provisioning urządzeń –Inteligentne dostarczanie usług z możliwością szybkiego roll- backu Równoległe dostarczanie wielu urządzeń sieciowych przy pomocy pojedynczego zadania Zgodność –Automatyczny audyt i detekcja dryfu oraz automatyczne akcje naprawcze Interaktywne dashboardy z informacją o zgodności Wsparcie cloud computing –Administracja i dostarczanie kontenerów sieciowych i profili usług Zarządzanie zasobami chmury pozwala na implementację wielowarstwowych aplikacji webowych

12 BMC Database Automation Symulacja –Walidacja gotowości środowiska przed przeprowadzeniem zmiany Implementacja –Wdrażanie pojedynczych instancji i baz w klastrze Patchowanie i Upgradey –Patchowanie międzyplatformowe i przeprowadzanie upgradów dla prostych i złożonych baz danych Utrzymanie –Automatyzacja typowych zadań administracji baz danych BMC BladeLogic Database Automation automates and standardizes database environments BMC BladeLogic Database Automation automates and standardizes database environments SimulateProvision Patch and Upgrade Maintain

13 BMC Atrium Orchestrator Atrium Orchestrator integruje się z istniejącymi systemami i pozwala automatyzować różne inicjatywy IT np.: –Cloud Computing –Automatyzacja Data Center –IT Governance – ryzyko i zgodność –Zarządzanie operacjami IT Procesy workflow mogą być uruchamiane automatycznie (harmonogram, reguły) lub półautomatycznie w Operator Control Panel –OCP pozwala operatorom ręcznie startować, dostarczać dane i monitorować przebieg procesów –Operatorzy mogą realizować usługi IT bardziej dokładnie i efektywnie, zachowując pełną kontrolę działania procesu Dane wyjściowe oraz metryki procesowe/biznesowe mogą być gromadzone w logach i raportach

14 Dostarczanie aplikacji Lepsza współpraca z biznesem dzięki spójnemu, audytowalnemu procesowi Release Mgt Eliminacja incydentów związanych z wydaniami dzięki możliwości symulacji dystrybucji i rollbacku Zapobieganie nieautoryzowanym zmianom dzięki dostępowi opartemu na rolach Redukcja awarii dzięki proaktywnemu wskazywaniu przyczyn przestojów Korzyści Przyspieszenie analizy żródłowych przyczyn problemu Porównanie i naprawa konfiguracji Nagrywanie i odtwarzanie działania aplikacji Dostarczanie aplikacji Zarządzanie Releasemi Zarządzanie Releasemi Zarządzanie konfiguracją aplikacji Rozwiązywanie problemów w aplikacjach Wykrywanie i przechowywanie konfiguracji Utrzymywanie relacji między danymi Przegląd/Edycja elementów konfiguracji Utrzymanie spójności środowiska Modelowanie i śledzenie procesów zarządzania wydaniami Pakietowanie komponentów wydań Zapewnienie ciągłej integracji Dystrybucja między różnymi platformami Skrócenie Time-to-Market dla aplikacji przy jednoczesnej poprawie satysfakcji użytkowników

15 Dostarczanie aplikacji: Elementy składowe Oferta BMC BMC Application Release Automation Niezależne od platformy tworzenie pakietów, harmonogramowanie zadań, rozproszone wykonanie, kontrola dostępu BMC Application Release Automation - Middleware Konfiguracja i dystrybucja aplikacji opartych na WebSphere, WebLogic, Jboss BMC Application Problem Resolution Nagrywanie & Playback wykonania aplikacji Elementy dodatkowe BMC Release Process Mgt (StreamStep) BMC ITSM Change Management BMC Atrium CMDB Przyspieszenie analizy żródłowych przyczyn problemu Porównanie i naprawa konfiguracji Nagrywanie i odtwarzanie działania aplikacji Dostarczanie aplikacji Zarządzanie Releasemi Zarządzanie Releasemi Zarządzanie konfiguracją aplikacji Rozwiązywanie problemów w aplikacjach Wykrywanie i przechowywanie konfiguracji Utrzymywanie relacji między danymi Przegląd/Edycja elementów komfiguracji Utrzymanie spójności środowiska Modelowanie i śledzenie procesów zarządzania wydaniami Pakietowanie komponentów wydań Zapewnienie ciągłej integracji Dystrybucja między różnymi platformami Skrócenie Time-to-Market dla aplikacji przy jednoczesnej poprawie satysfakcji użytkowników

16 BMC Application Release Management Tworzenie pakietów Możliwość tworzenia pojedynczego pakietu (lub zestawu) z bieżącego widoku lub zdefiniowanej zawartości Możliwość wdrażania wielu zmian konfiguracyjnych w ramach jednego pakietu w tym samym czasie Wdrażanie Możliwość umieszczenia w pakiecie instrukcji pre/post w celu implementacji zmian konfiguracji Możliwość wdrożenia tego samego pakietu dla heterogonicznych serwerów/test efektów wdrożenia przed samą implementacją Audyt & Zgodność Możliwość walidacji konfiguracji istniejących zależności aplikacji i konfiguracji docelowego serwera – przed implementacją Możliwość tworzenia akcji naprawczych dla serwerów przed implementacją Promocja Możliwość promocji przetestowanego pakietu do środowiska o wyższej krytyczności (Dev-QA, Stage-Produkcja) z automatycznymi zmianami konfiguracji wbudowanymi w pakiet Pełna delegacja odpowiedzialności za każdą akcję Możliwość wycofania pakietu Raportowanie Możliwość generacji raportów dotyczących wszystkich akcji i użytkowników Raportowanie spójności krytycznych elementów konfiguracji wewnątrz aplikacji

17 BMC Application Release Automation - Middleware Implementuje, konfiguruje i analizuje błędy w aplikacjach Java EE. Zapewnia spójność środowisk poprzez szybkie diagnozowanie problemów w konfiguracji serwerów aplikacyjnych - Eliminuje skrypty konfiguracyjne i ręczne akcje Automatycznie pobiera informacje konfiguracyjne ze znanej prawidłowej instancji, co daje możliwość replikacji konfiguracji między środowiskami Pozwala wykonać symulację wdrożenia aby sprawdzić jakie zmiany będą wykonane bez ich implementacji Eliminacja przyrostowych skryptów lub hot fixów co pozwala zacząć od dowolnego punktu startu do docelowej konfiguracji serwera Automatyczna migracja starych konfiguracji serwerów do nowych w krótkim czasie Logowanie i przechwytywanie wszystkich zmian, w tym starych i nowych ustawień i umieszczanie ich w raportach

18 BMC Release Process Management Wspiera współpracę pomiędzy Developmentem a Operacjami poprzez stworzenie centralnego źródła informacji dla wszystkich releasów (wykonanych, obecnych, planowanych) z dostępem przez interfejs webowy Modelowanie obecnych procesów release, zapewnienie planowania, wykonania i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym – dla przyspieszenia implementacji usług i aplikacji Integracja z BMC Remedy ITSM suite i rozwiązaniami automatyzacji BMC Planowanie Zarządzanie wszystkimi aspektami planowania wydań, od wzorców typowych releasów do dokładnych planów wdrożenia Realizacja release Wykonanie planów z naciskiem na aktywności wdrożeniowe Śledzenie gromadzenie metryk z wykonania i wgląd w aktywności związane z implementacją

19 BMC Application Problem Resolution Nagrywanie wykonania aplikacji i logowanie w czasie rzeczywistym akcji użytkownika, zdarzeń systemowych, metryk wydajnościowych, danych konfiguracyjnych i wykonania kodu Wykorzystaniu opantentowanej technologii zbliżonej do samolotowej czarnej skrzynki Automatyzacja procesu rozwiązywania problemów podczas developmentu, testowania, implementacji i wsparcia produkcyjnego Obserwacja aktywności użytkowników poprzez zsynchronizowane przejmowanie ekranu i wykonywanych czynności (klawisze, mysz itd.) Śledzenie wszystkich zdarzeń systemowych, danych konfiguracyjnych i wykonywanego kodu na platformach Windows,.NET, Java EE Przeprowadzanie analizy transakcji end2end oraz wydajności Integracja z SD i narzędziami śledzenia defektów pozwalająca na usprawnienie komunikacji ws. problemu

20 Automatyzacja zapewnienia zgodności (compliance) Zmniejszenie kosztów poprzez eliminację pracochłonnych procesów Redukcja false positives dzięki obsłudze wyjątków Zapewnienie ciągłej zgodności z wbudowanymi politykami Redukcja czasu koniecznego na usunięcie problemów dzięki automatycznemu zarządzaniu zmianami Zmniejszenie ryzyka nieudanego audytu poprzez predefiniowane raporty i trendy zgodności Korzyści Zapewnienie zgodności z politykami Dokumentowanie akceptowalnych odchyleń Umożliwienie patchowania obsługującego wiele platform Automatyzacja zgodności Kontrola dostępu do konfiguracji Zarządzanie Konfiguracją Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i innymi regulacjami Śledzenie dryfu konfiguracji Powrót do konfiguracji bazowej Wzmocnienie procesu aprobaty zmian Wykrywanie niezgodnych elementów Populacja CMDB/CMS Wzmocnienie dostępu opartego na rolach Automatyczny audyt polityk i usunięcie niezgodności

21 Automatyzacja zapewnienia zgodności : elementy składowe Oferta BMC BMC BladeLogic Automation Suite Automatyczny audyt i remediacja do stanu zgodności BMC Change Management Wsparcie procesów zmian opartych na najlepszych praktykach Elementy dodatkowe BMC Atrium CMDB BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping Zapewnienie zgodności z politykami Dokumentowanie akceptowalnych odchyleń Umożliwienie patchowania obsługującego wiele platform Automatyzacja zgodności Kontrola dostępu do konfiguracji Zarządzanie Konfiguracją Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i innymi regulacjami Śledzenie dryfu konfiguracji Powrót do konfiguracji bazowej Wzmocnienie procesu aprobaty zmian Wykrywanie niezgodnych elementów Populacja CMDB/CMS Wzmocnienie dostępu opartego na rolach Automatyczny audyt polityk i usunięcie niezgodności

22 Patch management Cross-platform patching Dependency analysis & simulation Efficient packaging & deployment Dynamic grouping & notification Rapid rollback Patchowanie międzyplatformowe Automatyczna analiza zależności Efektywne pakietowanie i implementacja

23 Konsolidacja Data Center Redukcja kosztów IT dzięki całościowemu planowaniu pojemności Redukcja przestojów usług dzięki dynamicznej analizie wirtualizacji Redukcja czasu implementacji i konfiguracji usług Redukcja złożoności poprzez rozszerzenie kontroli nad Hybrydowym DataCenter Korzyści Rozlokowanie skonsolidowanej infrastruktury fizycznej i wirtualnej Wdrożenie wszystkich warstw usługi Konsolidacja Data Center Wykrywanie Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji Określenie wymagań bazowych na zasoby Identyfikacja kandydatów do konsolidacji Budowa całościowego planu Wykrywanie infrastruktury, aplikacji i usług Mapowanie komponentów na usługi biznesowe Projektowanie priorytetów usług Przyspieszenie konsolidacji dzięki optymalizacji i automatyzacji

24 Konsolidacja Data Center: Elementy składowe Oferta BMC BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping Wykrywanie zasobów i relacji między nimi BMC Capacity Management Identyfikacja wymagań na zasoby i planowanie przyszłości BMC BladeLogic Automation Suite Dostarczanie i zarządzanie zasobów fizycznymi i wirtualnymi Elementy dodatkowe BMC Atrium CMDB nLyte Capacity Planning Solutions Rozlokowanie skonsolidowanej infrastruktury fizycznej i wirtualnej Wdrożenie wszystkich warstw usługi Konsolidacja Data Center Wykrywanie Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji Określenie wymagań bazowych na zasoby Identyfikacja kandydatów do konsolidacji Budowa całościowego planu Wykrywanie infrastruktury, aplikacji i usług Mapowanie komponentów na usługi biznesowe Projektowanie priorytetów usług Przyspieszenie konsolidacji dzięki optymalizacji i automatyzacji

25 Wykrywanie: Działanie Capacity Optimization BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping Konsolidacja Data Center Wykrywanie Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji Wykrywanie zależności między aplikacjami Wizualizacja komponentów i relacji CMDB/CMS

26 Planowanie konsolidacji: Działanie Discovery & Dependency CMDB/CMS Przed: Wiele serwerów/VM Niska utylizacja Wysoki CapEx/OpEx After: Pojemność IT capacity zgodna z wymaganiami biznesu Optymalna utylizacja Zredukowany CapEx/OpEx Planowanie Co jeśli P2V, V2V, P2P, P2C & V2C Warunki techniczne Aplikacja, Typ OS Warunki Biznesowe Dev vs. Prod, USA vs. EMEA Wzorce działania aplikacji CPU, Memory, I/O, Network BMC Capacity Optimization Konsolidacja Data Center Wykrywanie Planowanie konsolidacji Implementacja konsolidacji

27 Automatyzacja Data Center : Wyróżniki BMC Redukcja kosztów – Połączenie zasobów IT z kluczowymi metrykami biznesowymi Optymalizacja pojemności dla całości środowiska IT Optymalizacja jakości – dynamiczna implementacja warstwy serwera, sieci, aplikacji Dostarczanie wszystkich warstw usługi Optymalizacja jakości – Modelowanie w oparciu o rzeczywiste środowisko redukuje ilość przestojów Zarządzanie konfiguracją w oparciu o model Redukcja kosztów – Wsparcie wszystkich głównych platform OS i wirtualizacji Wsparcie heterogeniczności Kontrola ryzyka – Możliwość skupienia się na konkretnych celach audytu Granularne, oparte na politykach zarządzanie zgodnością

28 BMC Data Center Automation Progress Optimize Quality and Reduce Costs Reduced Time to Provision servers from 24 hours to 20-25 minutes Improve Application Rollout Reduced Time to Deploy applications by 70% and Defect Rate to nearly 0% Consistently Enforce Compliance Reduced security audit time from 3-5 days per system to 12 minutes Optimize IT Operations Reduced manual tasks by 40- 50% and downtime by 74.6% 50%+ license $$ growth in FY11 200+ new wins in FY11 – key success in Public Sector, Telcos, Outsourcers & FSI 35%+ of DCA deals are multi-domain (Server, Network, Database, App, Cloud) GTM partnerships with Cisco, Dell, NetApp, Others 50%+ license $$ growth in FY11 200+ new wins in FY11 – key success in Public Sector, Telcos, Outsourcers & FSI 35%+ of DCA deals are multi-domain (Server, Network, Database, App, Cloud) GTM partnerships with Cisco, Dell, NetApp, Others

29 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Service Automation Przemysław Mazurkiewicz, CompFort Meridian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google