Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje w sieciach Internet/Intranet Arkadiusz Twardoń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje w sieciach Internet/Intranet Arkadiusz Twardoń"— Zapis prezentacji:

1

2 Aplikacje w sieciach Internet/Intranet Arkadiusz Twardoń e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.plArkadiusz.Twardon@polsl.pl

3 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl2 Internet – kosmiczne początki Sputnik 1 (ros. "towarzysz podróży") był pierwszym sztucznym satelitą Ziemi. Wraz z 3 innymi satelitami serii Sputnik, był radzieckim wkładem w Międzynarodowy Rok Geofizyczny. Wyniesienie Sputnika 1 na orbitę stało się początkiem "Wyścigu w Kosmos" między ZSRR a USA. Obserwacje wizualne i radiowe Sputnika były prowadzone na całym świecie.

4 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl3 Dzieciństwo Internetu Problem:Problem: –W jaki sposób władze USA będą się komunikować po ataku jądrowym

5 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl4 Dzieciństwo Internetu Rozwiązanie:Rozwiązanie: –Sieć nie może być zarządzana centralnie. –Sieć powinna być zaprojektowana z myślą o pracy mimo uszkodzeń struktury sieci.

6 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl5 Dzieciństwo Internetu Wynik:Wynik: –Sieć połączyła najważniejsze centra komputerowe USA –Struktura sieci przypomina pajęczynę.

7 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl6 Młodość Internetu Sieć straciła charakter militarnySieć straciła charakter militarny Naukowcy zaczęli wykorzystywać sieć jako narzędzie do poszukiwania i wymiany informacji badawczych.Naukowcy zaczęli wykorzystywać sieć jako narzędzie do poszukiwania i wymiany informacji badawczych.

8 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl7 Składniki sieci In???net (ter/tra) Przeglądarka, TCP/IP, HTTP, serwer WWW

9 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl8 TCP/IP w pigułce każdy węzeł sieci ma unikalny adreskażdy węzeł sieci ma unikalny adres adres ma 32 bity podzielone na 2 częściadres ma 32 bity podzielone na 2 części –adres sieci –adres węzła

10 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl9 TCP/IP w pigułce klasy adresów IPklasy adresów IP –zależą od podziału znaczenia bitów w adresie –określają liczbę sieci i liczbę węzłów wewnątrz sieci –nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh - A –nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh - B –nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh - C

11 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl10 Klasy adresów

12 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl11 Maska podsieci Pytanie:Pytanie: –Po co? Odpowiedź:Odpowiedź: –Zminimalizowanie ruchu w sieci. –Identyfikacja węzłów z innych podsieci

13 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl12 Maska podsieci Wyjaśnienie:Wyjaśnienie: –mój adres i moja maska (150 i 224) –10011101.10011110.00001011.10010110 –11111111.11111111.11111111.11100000 –10011101.10011110.00001011.10000000

14 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl13 Maska podsieci Wyjaśnienie:Wyjaśnienie: –inny adres i moja maska (160 i 224) –10011101.10011110.00001011.10100000 –11111111.11111111.11111111.11100000 –10011101.10011110.00001011.10100000

15 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl14 Maska podsieci Wyjaśnienie:Wyjaśnienie: –wynik porównania –10011101.10011110.00001011.10000000 –10011101.10011110.00001011.10100000 WniosekWniosek –adres z innej sieci przekazać do rutera

16 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl15 Parametry węzła Podstawowe:Podstawowe: –adres IP –maska podsieci –adres gatewaya DodatkoweDodatkowe –adres symboliczny –nazwa domeny –adres serwera nazw

17 Koniec o TCP/IP

18 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl17 Model sieciowy TCP/IP HTTP HTML

19 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl18 Komunikacja klient serwer WWW David GOURLEY, Brian TOTTY, Marjorie SAYER, Sailu REDDY, Anshu AGGARWAL; HTTP: The Definitive Guide

20 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl19 Komunikaty protokołu HTTP - budowa Linia początkowa (ang. Start line) – pierwsza linia komunikatu wskazuje na rodzaj operacji – inaczej polecenie protokołu HTTP; Pola nagłówkowe (ang. Header fields) – pola nagłówkowe, o ile występują, zawierają w każdej linii tekstu parę nazwa:wartość. Nagłówek kończy pusty wiersz; Treść komunikatu (ang. Body) – treść komunikatu oddzielona jest od pól nagłówka jednym pustym wierszem. Może zawierać dane dowolnego typu.

21 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl20

22 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl21 Komunikaty typu żądanie Komunikaty typu żądanie zbudowane są wg następującego schematu Budowa syntaktycznaKomentarz Linia początkowa Pola nagłówkowe Pusty wiersz kończący pola nagłówkowe Treść komunikatu np. HTML, jpg itp.

23 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl22 Linia początkowa - określa polecenie, jakie ma zostać zrealizowane przez serwer WWW. Lista najpopularniejszych poleceń: –GET - Pobierz dokument z serwera –HEAD - Pobierz z serwera tylko nagłówek dokumentu –POST - Wyślij dane do serwera w celu przetworzenia –PUT - Umieść dokument na serwerze –OPTIONS - Sprawdź jakie metody obsługiwane są przez serwer –DELETE - Usuń dokument z serwera

24 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl23 Linia początkowa - określa położenie dokumentu na którym ma zostać wykonana operacja określona przez pole. URL zbudowany jest wg syntaktyki: :// : @ : / ; ? # W większości wypadków w treści URL występują tylko niezbędne elementy, takie jak, i.

25 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl24 Linia początkowa - numer wersji protokołu HTTP podawana w formacie: HTTP/..

26 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl25 Pola nagłówkowe Pola nagłówkowe typu żądanie dostarczają informacji o nadawcy żądania. W skład takiego zestawu informacji mogą wchodzić: –dane o samym nadawcy, –miejscu wygenerowania żądania, –możliwościach i preferencjach wystawcy żądania lub oprogramowania, którym się posługuje itp.

27 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl26 Pola nagłówkowe Biorąc pod uwagę przeznaczenie pól nagłówkowych, występujących w komunikatach typu żądanie, można wśród nich wyróżnić: –pola informacyjne – pola te zawierają informacje o nadawcy żądania.; –pola zawierające informacje o parametrach akceptowalnych przez oprogramowanie użytkownika; –pola warunkowe – pozwalają narzucić warunki w jakich odpowiedź może zostać wygenerowana i odesłana przez serwer WWW; –pola dotyczące bezpieczeństwa – zawierają informacje na temat tożsamości użytkownika generujące żądanie. Odpowiedź może być odesłana tylko o ile tak określona tożsamość posiada wystarczający zestaw uprawnień do wykonania żądanej operacji; –pola dotyczące serwerów pośredniczących (ang. Proxy servers);

28 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl27 Treść komunikatu - treść komunikatu. Treść nie musi występować we wszystkich komunikatach. Komunikaty zbudowane tylko z linii początkowej i pól nagłówkowych kończy pusty wiersz.

29 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl28 Komunikaty typu odpowiedź Komunikaty typu odpowiedź zbudowane są wg następującego schematu Budowa syntaktycznaKomentarz Linia początkowa Pola nagłówkowe Pusty wiersz kończący pola nagłówkowe Treść komunikatu np. HTML, jpg itp.

30 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl29 Linia początkowa Znaczenie kolejnych elementów: - liczba trzy-cyfrowa określająca wynik realizacji żądania. Pierwsza cyfra określa klasę wyniku (sukces, porażka itp). Zakresy zdefiniowanych statusów realizacji żądania: –100-199 (100-101) Informacyjne –200-299 (200-206) Sukces –300-399 (300-305) Przekierowanie żądania –400-499 (400-415) Błąd klienta –500-599 (500-505) Błąd serwera

31 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl30 Linia początkowa - opis statusu realizacji żądania w postaci tekstowej, czytelnej zrozumiałej dla człowieka. Opis kończy znak nowego wiersza. Zwykle najbardziej pożądaną wartością linii startowej komunikatu typu odpowiedź jest tekst HTTP/1.0 200 OK. Przykładowe wartości i znaczenie pola przyczyna:

32 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl31 Linia początkowa StatusPrzyczynaZnaczenie 200OKSukces. Żądane dane zostały wysłane do klienta jako treść komunikatu. 401UnauthorizedDostęp do zasobu wymaga podania nazwy konta i hasła. 404Not FoundNie odnaleziono zasobu pod podaną ścieżką.

33 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl32 Pola nagłówkowe typu odpowiedź Komunikaty typu odpowiedź posługują się własnym zestawem pól nagłówkowych. Pozwalają one przesłać użytkownikowi dodatkowe informacje o nadawcy (serwerze WWW), jego możliwościach lub sugestiach właściwego przetwarzania odpowiedzi. Biorąc pod uwagę przeznaczenie pól nagłówkowych w komunikatach typu odpowiedź można wśród nich wyróżnić: –pola informacyjne – pola te zawierają informacje o nadawcy odpowiedzi; –Pola negocjacyjne – pola te pozwalają uzgodnić wersję (np. językową) dokumentu, jaka ma zostać odesłana do użytkownika; –Pola bezpieczeństwa – uzupełniają pola opisane;

34 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl33 Treść komunikatu - treść komunikatu. Zwykle treść komunikatu stanowi zawartość dokumentu HTML lub jego elementu składowego takiego jak grafika jpg, gif itp. Treść nie musi występować we wszystkich komunikatach. Komunikaty zbudowane tylko z linii początkowej i pól nagłówkowych kończy pusty wiersz.

35 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl34 Pola nagłówkowe. Specyfikacja protokołu HTTP przewiduje możliwość wystąpienia w komunikacie wielu pól nagłówkowych. Pola, jakie mogą wystąpić w nagłówku komunikatu mogą być polami o znaczeniu predefiniowanym przez specyfikacje HTTP lub zdefiniowanymi przez aplikację obsługiwaną przez serwer. Każde pole nagłówkowe posiada bardzo prostą syntaktykę: :

36 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl35 Pola nagówkowe Ze względu na ilość i rodzaj pól nagłówkowych wprowadzono podział na: –Pola nagłówkowe typu żądanie –Pola nagłówkowe typu odpowiedź –Ogólne pola nagłówkowe – mogą wystąpić zarówno w komunikatach typu żądanie jak i w komunikatach typu odpowiedź –Pola nagłówkowe dotyczące zawartości – zawierają informacje takie jak: rozmiar danych, typ zawartości itp. –Pola nagłówkowe rozszerzające funkcjonalność – pola, które nie są zdefiniowane w specyfikacji.

37 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl36 Działanie serwera WWW Serwer WWW niezależnie od stopnia zaawansowania technologicznego musi wykonywać pewne podstawowe kroki w celu prawidłowego zaimplementowania obsługi protokołu HTTP. Do kroków tych należy: –Nawiązanie połączenia z aplikacją klienta; –Odebranie żądania; –Przetworzenie żądania; –Dostęp do zasobów wymienionych w żądaniu; –Skonstruowanie odpowiedzi; –Wysłanie odpowiedzi; –Zapisanie informacji o wykonanej transakcji do dziennika zdarzeń.

38 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl37 Dostęp do zasobów wymienionych w żądaniu

39 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl38

40 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl39

41 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl40

42 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl41

43 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl42

44 e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl43 I to by było na tyle za tydzień:za tydzień: XML

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aplikacje w sieciach Internet/Intranet Arkadiusz Twardoń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google