Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Time to Celebrate Czas Świętowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Time to Celebrate Czas Świętowania"— Zapis prezentacji:

1 Time to Celebrate Czas Świętowania
St. Barbara’s – the Miners’ Day – 04/12 Barbórka – Dzień Górnika – 4 XII Prepared by 1a and 1d and Ms Jolanta Jończyk and Alina Morawiec

2 Barbórka górnicze święto St. Barbara’s – the Miners’ Day
Kiedyś w szkołach hucznie obchodzono święto górnicze, a dziś... In the old days all schools celebrated the Miners’ Day in a very festive way, and today Dziś przypominamy dzieciom trudy i niebezpieczeństwa pracy górników, ich bogatą kulturę i piękne stroje świąteczne. Today we remind the children of the hardships and dangers of the miners’ work, their rich culture and beautiful uniforms.

3 Święta Barbara – Saint Barbara
Według legendy ta nieprzeciętnej urody dziewczyna, żyjąca na przełomie III i IV wieku, została przez swego ojca - Dioskura, władcę krainy Nikodemia, ścięta mieczem za przejście na chrześcijaństwo. W czasie tej okrutnej egzekucji piorun zabił jej ojca. Jak głosi legenda dlatego właśnie święta Barbara jest patronką ludzi "narażonych na wybuchy": artylerzystów, górników, pracowników prochowni. Patronat św. Barbary przyjęli górnicy prawie na całym świecie, a jej kult do Polski przybył w średniowieczu z terenów dzisiejszych Czech. According to an old legend, this extremely beautiful girl living in the 3rd and 4th centuries was beheaded by her own father, Dioskur, the ruler of Nikodemia, for converting into Christianity. During this gruesome execution, the lightning from the sky flashed and killed her father. This is why now Barbara is a saint patron of those who work with the explosives: miners, artillerists, etc. Barbara has become a saint patron of miners all over the world and her cult appeared in Poland in the Middle Ages.

4

5 Jak górnicy świętują How the miners celebrate
Dla wszystkich zatrudnionych w górnictwie 4 grudnia jest dniem wolnym od pracy i poświęconym wypoczynkowi po całorocznym trudzie. Wtedy też odbywa się wiele uroczystości, zwanych Barbórką. Na Śląsku i innych obszarach skupiających przemysł górniczy, organizowane są paradne pochody z orkiestrami górniczymi na czele. Podczas uroczystości barbórkowych następuje wręczenie odznaczeń i podziękowań za całoroczną pracę. Tradycyjnie w szeregi braci górniczej tego dnia przyjmuje się młodych adeptów tego zawodu. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów górnicy przenoszą się z zabawą do "Karczm Piwnych" i na "Combry Babskie" gdzie kontynuują świętowanie. All those working for the mining industry have a day off work on December 4th. Many celebrations are held then in all mining regions of the country under a common name „Barbórka”. In Silesia for example there are parades with miners’ orchestras. Miners receive awards for their outstanding work. New miners are officially admitted into the mining brotherood. When the official ceremonies end, miners move on to the „Beer Inns” where parties continue into late at night.

6 Barwy górnicze – Miners’ colours
Barwy górnicze to czerń i zieleń. Pierwsza jest symbolem podziemnych ciemności. Druga symbolizuje górnicze tęsknoty za zielenią lasów i pól, w czasie pracy pod ziemią. The miners’ colours are black and green. The first one symbolises the underground darkness. The other one shows the miners’ longing for the meadows, forests and fields.

7 Godło górnicze – Miners’ emblem
Godłem górników jest perlik (młot) i żelazko (krótki kilof). Służyły one górnikom do rozbijania rud i węgla. The miners’ emblem is a hammer and a pickaxe. Miners used them to break lumps of coal and ore.

8 Mundur górniczy Czako – to czapka z pióropuszem. W pracy pod ziemią wysoka, sztywna czapka spełniała rolę hełmu ochronnego Pelerynka - Czasami dla ochrony przed wodą kapiącą ze stropu naciągano na głowę kaptur, który przedłużał się w dłuższą lub krótszą pelerynkę. Aksamitne paski z guzikami po obu stronach bluzy to pozostałości po zaszywkach, w które wtykano nasączone siarką lonty, by nie zamokły i były pod ręką. Pióropusz – to symbol miotełki z ptasich piór, którą górnik wymiatał drobny gruz z otworów strzałowych, a nosił ją zatkniętą przy czapce. Obecnie kolory pióropusza mają różne znaczenia: zielony - oznacza członka nadzoru, biały - sztygara, czarny - zwykłego górnika, czerwony - członka orkiestry górniczej. Górnicza szpada obecnie jest odznaką honorową dla wyróżniających się górników. Wywodzi się ona z broni używanej przez średniowiecznych poszukiwaczy złota, którym służyła do obrony.

9 Shako – it’s a type of cap with a crest
Shako – it’s a type of cap with a crest. In the old days this hard headcover protected the miners as a helmet. Cloak – sometimes the miners had to use a hood down in the mine so as not to get soaked. At times this hood was getting longer and formed a type of a cloak. Velvet straps with buttons – are the remains of bands used to store fuses. Crest – symbolizes a small broom made of feathers which was used to get rid of debris left after explosions. Now the colours of the crest have an important meaning: green – member of the supervising board, white – foreman, black – miner, red – member of the orchestra. Sword – is now granted as an honorary award to above-average miners. Miner’s uniform

10 Dwa wierszyki na Barbórkę Two poems for St. Barbara’s (in Polish)
Used by our students during school plays dedicated to the life and work of the miners Wykorzystywane przez naszych uczniów w czasie uroczystości ukazujących życie i pracę górników

11 "Węglowa rodzinka" - Maria Terlikowska
Otóż właśnie- wiem na pewno, że jest jego bliską krewną: węgla jest po odrobinie w parafinie, w pelerynie, w białej piłce w duże groszki i z apteki- w proszku gorzkim, i w ołówku w twym piórniku, i w koszyku tym z plastyku... Nawet świeczki, te z choinki- to też węgla są kuzynki. Lecz wśród wielkiej tej rodziny, wśród kuzynów i rodzeństwa, nie ma ani odrobiny rodzinnego podobieństwa. Węgiel jest jak czarna skała, koszyk żółty, świeca biała. Skąd się wzięły te różnice? O! To już są tajemnice, które kryją się w fabryce. To węglowa jest rodzina: parafina, peleryna, duża piłka w białe groszki, i z apteki proszek gorzki, i ołówek w twym piórniku, i z plastiku sześć koszyków gąbka, co się moczy w wodzie, i benzyna w samochodzie, czarna smoła, biała świeca- to rodzina węgla z pieca. Widzę już zdziwione miny.. - Co ma węgiel do benzyny? - Czy jest z węglem spokrewniona gąbka miękka i czerwona?

12 "W kopalni" – Tadeusz Kubiak
Górnik świdrem węgiel kruszy, z latarenki światło spływa. Już wagonik z węglem ruszył, winda w górę go porywa. Jutro węgla bryły czarne kolejarze w świat powiozą. A pojutrze – piece nasze będą grzały na złość mrozom.


Pobierz ppt "Time to Celebrate Czas Świętowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google