Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura komputerów Wykład nr 7: Układ sterujący. Mikrooperacje Piotr Bilski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura komputerów Wykład nr 7: Układ sterujący. Mikrooperacje Piotr Bilski."— Zapis prezentacji:

1 Architektura komputerów Wykład nr 7: Układ sterujący. Mikrooperacje Piotr Bilski

2 Zadania układu sterującego Monitorowanie stanu procesora Sterowanie pracą procesora Szeregowanie mikrooperacji Cykl rozkazu Pobranie Adresowanie pośrednie Wykonanie Przerwanie μOP

3 Mikrooperacje Elementarne kroki w ramach cyklu rozkazu Każdy krok jest prosty, lecz jego efekt jest również niewielki Każda mikrooperacja zajmuje jedną jednostkę czasu Występują we wszystkich fazach cyklu rozkazowego: pobrania, adresowania pośredniego, wykonywania, przerwania

4 Cykl pobrania rozkazu t 1 : MAR (PC) t 2 : MBR M(MAR) Procesor MAR MBR CU Pamięć Szyna adresowa Szyna sterowania Szyna danych PC IR PC (PC) + 1 t 3 : IR (MBR)

5 Cykl adresowania pośredniego t 1 : MAR (IR(Adres)) t 2 : MBR M(MAR) t 3 : IR(Adres) (MBR(Adres)) Procesor MAR MBR CU Pamięć Szyna adresowa Szyna sterowania Szyna danych

6 Cykle przerwania t 1 : MBR (PC) t 2 : MAR Adres Procesor MAR MBR CU Pamięć Szyna adresowa Szyna sterowania Szyna danych PC PC Adres POP t 3 : M(MAR) (MBR)

7 Cykl wykonania Najbardziej skomplikowany cykl ze względu na rozgałęzienia Przykład: BSA X t 1 : MAR (IR(Adres)) MBR (PC) t 2 : PC (IR(Adres)) M() (MBR) t 3 : PC (PC) + 1

8 Rejestr cyklu rozkazu (ICC) rejestr przechowujący kod cyklu rozkazu, w którym znajduje się procesor, np.: 00 – pobranie 01 – adresowanie pośrednie 10 – wykonanie 11 – przerwanie

9 Model jednostki sterującej Znaczniki stanu zegar Rejestr rozkazu Jednostka sterująca Sygnały sterujące wewnątrz procesora Szyna sterowania

10 Rodzaje sygnałów sterujących Aktywujące funkcje ALU Aktywujące ścieżkę danych Związane z magistralą systemową Sterowanie przy pomocy tych sygnałów odbywa się poprzez otwieranie bramek pomiędzy rejestrami a pamięcią Konieczna jest do tego znajomość ICC

11 Wewnętrzna organizacja procesora t 1 : MAR (IR(Adr)) t 2 : MBR M(MAR) t 3 : Y (MBR) t 4 : Z (AC) + (Y) t 5 : AC (Z) CU IR PC MAR MBR Linie adresowe Linie danych AC Y ALU Z Magistrala wewnętrzna

12 Procesor Intel 8085 (1977) Zgodny z procesorem 8080 Zasilany napięciem +5V Struktura: CU, PC, A, RA, ALU, RF, RR Licznik rozkazów – 16 bitów, rejestr adresów – 16 bitów, rejestr rozkazów – 8 bitów Stos zewnętrzny w pamięci RAM ALU – przetwarza maksymalnie 2 argumenty

13 Schemat procesora 8085

14 Przykładowe sygnały zewnętrzne (Intel 8085) Sygnały adresów i danych –Adresy/dane (A 0 -A 7, A 8 -A 15 ) –Szeregowe dane wejściowe/wyjściowe (SID, SOD) Sygnały taktujące i sterujące –CLK, X 1, X 2 –Zezwolenie zatrzasku adresu (ALE) –IO/M –Sterowanie odczytu/zapisu (RD, WR) Sygnały inicjowane przez pamięć i we-wy Sygnały przerwań Inicjowanie procesora (RESET) Zasilanie

15 Rodzaje implementacji jednostki sterującej Szybka (układy logiczne) Skomplikowana Droga Realizacja: układ kombinacyjny Używana w maszynach RISC Wolniejsza Elastyczna Tania Realizacja: mikroprogram Używana w maszynach CISC Implementacja układowa Implementacja mikroprogramowalna

16 Implementacja układowa Znaczniki stanu zegar Rejestr rozkazu Jednostka sterująca Generator taktowania Sygnały sterujące

17 Dekoder 2 na 4 ABAB A B S0 S1 S2 S3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 S0 S1 S2 S3

18 Implementacja mikroprogramowalna jednostki sterującej Logika działania jednostki sterującej jest określana przez mikroprogram Mikroprogram składa się z mikrorozkazów przechowywanych w pamięci sterującej Technika pierwszy raz zastosowana w komputerze System/360 (IBM)

19 Koncepcja jednostki sterującej (Wilkes – 1951 r.) Mikrooperacja jest wierszem matrycy, połączonej z magistralą sterującą i rejestrem następnej mikrooperacji Część mikrorozkazu to sygnały sterujące, a część wskazuje następny mikrorozkaz Rejestr następnej mikrooperacji jest dwupoziomowy Dekoder adresu jest sterowany zegarem Mikrorozkaz ma postać jawną

20 Mikrorozkazy poziome i pionowe Wewnętrzne sygnały sterujące procesorem Sygnały sterujące magistrali systemowej Adres mikrorozkazu Warunek skoku Kody funkcji Adres mikrorozkazu Warunek skoku Kody zamiast linii sterujących – potrzebne dekodery

21 Organizacja pamięci sterującej Podprogram cyklu pobierania Podprogram cyklu adresowania pośr. Podprogram cyklu przerwania Podprogram cyklu wykonania Podprogramy poszczególnych instrukcji

22 Mikroprogramowalna jednostka sterująca Rejestr adresu sterowania Buforowy rejestr sterowania Pamięć sterująca Układy logiczne szeregowania Dekoder Rejestr rozkazu Dekoder Odczyt Znaczniki stanu ALU Zegar Sygnały sterujące wewnątrz CPU Sygnały sterujące magistrali systemowej

23 Szeregowanie mikrorozkazów Rozmiar rozkazu a czas generowania adresu Adres następnego mikrorozkazu jest: –W rejestrze rozkazu (na początku cyklu rozkazu) –W rozgałęzieniu –Kolejny w sekwencji (najczęściej występujący) Metody szeregowania: –Dwa pola adresowe –Jedno pole adresowe –Format zmienny

24 Szeregowanie z dwoma polami adresowymi CAR Dekoder adresu Pamięć sterująca Ukł. Logiczne rozgałęzienia Multiplekser IR Stero- wanie Adres 1 Adres 2 Znaczniki stanu CBR

25 Szeregowanie z jednym polem adresowym CAR Dekoder adresu Pamięć sterująca Ukł. Logiczne rozgałęzienia Multiplekser IR Sterowanie Adres Znaczniki stanu CBR +1

26 Szeregowanie z formatem zmiennym CAR Dekoder adresu Pamięć sterująca Ukł. Logiczne rozgałęzienia Multiplekser IR Pole rozgałęzień Znaczniki stanu CBR +1 Ukł. Logiczne bramkowania Całe pole Pole adresowe

27 Generowanie adresów Jawne Dwa pola Rozgałęzienie warunkowe Rozgałęzienie bezwarunkowe Niejawne Odwzorowanie Dodawanie Sterowanie szczątkowe

28 Odwzorowanie niejawne - dodawanie Rejestr adresu Część stała adresu Bity ustawiane w celu ustalenia adresu następnego mikrorozkazu

29 Szeregowanie mikrorozkazów w LSI-11 Procesor składa się z trzech układów: danych, sterowania i pamięć sterowania 22-bitowy mikrorozkaz Ok. 4 KB pamięci sterowania Metody wyznaczania następnego adresu: –Następny w kolejności –Odwzorowanie kodu operacji –Podprogram standardowy (jednopoziomowy) –Testowanie przerwania –Rozgałęzienie

30 Wykonywanie mikrorozkazów Cykl mikrorozkazu składa się z fazy pobrania i wykonania Wykonanie powoduje umieszczenie na magistrali wewnętrznej i systemowej sygnałów sterujących oraz określenie adresu następnego rozkazu Kombinacja bitów sterujących związana z mikrorozkazem jest kodowana

31 Bezpośrednie kodowanie mikrorozkazu Pole Dekodery Sygnały sterujące

32 Pośrednie kodowanie mikrorozkazu Pole Dekodery Sygnały sterujące Dekodery

33 Przykłady rozkazów pionowych 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 00 0 1 0 0 0 0 00 0 1 0 0 1 0 00 1 1 0 0 0 MBR Rejestr Rejestr MBR MAR Rejestr Odczyt z pamięci Zapis do pamięci AC AC + Rejestr

34 Przykłady rozkazów poziomych 1.transfer rejestrowy 2.operacja pamięci 3.Operacja szeregowania 4.Operacja ALU 5.Wybór rejestru 6.stała 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6

35 Format mikrorozkazu LSI-11 Szerokość rozkazu: 22 bity Lista mikrorozkazów komplementarna z listą rozkazów maszynowych Funkcje specjalne Translacja Ładowanie rejestru powrotnego Zakodowane mikrooperacje 4 1 1 16

36 Format mikrorozkazu IBM 3033 Pamięć sterowania – 4 KB słów Rozkazy z przedziału 0000-07FF są 108- bitowe Rozkazy z przedziału 0800-0FFF są 126- bitowe Rozkazy są poziome, ale z kodowaniem


Pobierz ppt "Architektura komputerów Wykład nr 7: Układ sterujący. Mikrooperacje Piotr Bilski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google