Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQL – zapytania posumowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQL – zapytania posumowanie"— Zapis prezentacji:

1 SQL – zapytania posumowanie
Ćwiczenia 6-…

2 Zapytanie SELECT [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] i/lub [funkcja agregująca] FROM [tabela] w szczególności: iloczyn kartezjański, złączenie lub przezwane podzapytanie opcjonalnie: WHERE [warunek ], tu też można umieścić podzapytanie GROUP BY [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] – gdy f. agregująca HAVING [warunek sprawdzany po obliczeniu f. agregującej] ORDER BY [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] ASC/DESC Wynikiem wykonania instrukcji SELECT zawsze jest tabela! SELECT DISTINCT usuwa duplikaty krotek z wyniku

3 Przezywanie Tabele i kolumny przezywamy dodając słowo AS
albo pisząc po spacji ich przezwisko. Np. 1. SELECT * FROM Pracownik AS P ale też działa: SELECT * FROM Pracownik P 2. SELECT max(cena) AS max FROM Cennik ale można też: SELECT max(cena) max FROM Cennik Przezwisko działa w ramach danego zapytania. Np. 1. SELECT p.imie, p.nazwisko FROM Pracownik p

4 Zapytania można łączyć
Zapytanie 1 UNION / INTERSECT / EXCEPT Zapytanie 2 suma zbiorów różnica zbiorów przecięcie zbiorów Dodanie słowa [ALL] po powyższych instrukcjach zachowuje duplikaty krotek w wyniku.

5 Iloczyn kartezjański / CROSS JOIN
Podanie nazw tabeli rozdzielonych przecinkami po słowie FROM tworzy z nich iloczyn kartezjański. To samo realizuje słowo CROSS JOIN rozdzielające nazwy tabeli.

6 Złączenia 1. Złączenie wewnętrzne: [INNER] JOIN
Np. SELECT * FROM pracownik p JOIN dzial d ON p.dz_id = d.dz_id 2. Złączenie zewnętrzne – zostawia krotki, które nie mają swoich odpowiedników w obu tabelach. Brakujące dane w wynikowej tabeli zastępuje wartością NULL. LEFT OUTER JOIN – w wyniku będą wszystkie wiersze z lewej tabeli RIGHT OUTER JOIN – w wyniku będą wszystkie wiersze z prawej tabeli FULL OUTER JOIN – w wyniku będą wszystkie wiersze z obydwu tabel

7 Funkcje agregujące AVG (wyrażenie)


Pobierz ppt "SQL – zapytania posumowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google