Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQL – ZAPYTANIA POSUMOWANIE Ćwiczenia 6-…. Zapytanie SELECT SELECT [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] i/lub [funkcja agregująca] FROM FROM [tabela] w szczególności:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQL – ZAPYTANIA POSUMOWANIE Ćwiczenia 6-…. Zapytanie SELECT SELECT [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] i/lub [funkcja agregująca] FROM FROM [tabela] w szczególności:"— Zapis prezentacji:

1 SQL – ZAPYTANIA POSUMOWANIE Ćwiczenia 6-…

2 Zapytanie SELECT SELECT [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] i/lub [funkcja agregująca] FROM FROM [tabela] w szczególności: iloczyn kartezjański, złączenie lub przezwane podzapytanie SELECT DISTINCT usuwa duplikaty krotek z wyniku opcjonalnie: WHERE WHERE [warunek ], tu też można umieścić podzapytanie GROUP GROUP BY [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] – gdy f. agregująca HAVING HAVING [warunek sprawdzany po obliczeniu f. agregującej] ORDER BY ORDER BY [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] ASC/DESC Wynikiem wykonania instrukcji SELECT zawsze jest tabela!

3 Przezywanie Tabele i kolumny przezywamy dodając słowo AS albo pisząc po spacji ich przezwisko. Np. 1. SELECT * FROM Pracownik AS P ale też działa: SELECT * FROM Pracownik P 2. SELECT max(cena) AS max FROM Cennik ale można też: SELECT max(cena) max FROM Cennik Przezwisko działa w ramach danego zapytania. Np. 1. SELECT p.imie, p.nazwisko FROM Pracownik p

4 Zapytania można łączyć UNION / INTERSECT / EXCEPT Zapytanie 1 UNION / INTERSECT / EXCEPT Zapytanie 2 suma zbiorów przecięcie zbiorów różnica zbiorów Dodanie słowa [ALL] po powyższych instrukcjach zachowuje duplikaty krotek w wyniku.

5 Iloczyn kartezjański / CROSS JOIN Podanie nazw tabeli rozdzielonych przecinkami po słowie FROM tworzy z nich iloczyn kartezjański. To samo realizuje słowo CROSS JOIN rozdzielające nazwy tabeli.

6 Złączenia 1. Złączenie wewnętrzne: [INNER] JOIN SELECT FROMJOIN ON Np. SELECT * FROM pracownik p JOIN dzial d ON p.dz_id = d.dz_id 2. Złączenie zewnętrzne – zostawia krotki, które nie mają swoich odpowiedników w obu tabelach. Brakujące dane w wynikowej tabeli zastępuje wartością NULL. LEFT OUTER JOIN LEFT OUTER JOIN – w wyniku będą wszystkie wiersze z lewej tabeli RIGHT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN – w wyniku będą wszystkie wiersze z prawej tabeli FULL OUTER JOIN FULL OUTER JOIN – w wyniku będą wszystkie wiersze z obydwu tabel

7 Funkcje agregujące AVG (wyrażenie)


Pobierz ppt "SQL – ZAPYTANIA POSUMOWANIE Ćwiczenia 6-…. Zapytanie SELECT SELECT [kolumna1, kolumna2,…., kolumnaN] i/lub [funkcja agregująca] FROM FROM [tabela] w szczególności:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google