Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T ę cza - zjawisko optyczne i meteorologiczne wyst ę puj ą ce w postaci charakterystycznego wielobarwnego ł uku, widocznego gdy S ł o ń ce o ś wietla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T ę cza - zjawisko optyczne i meteorologiczne wyst ę puj ą ce w postaci charakterystycznego wielobarwnego ł uku, widocznego gdy S ł o ń ce o ś wietla."— Zapis prezentacji:

1

2 T ę cza - zjawisko optyczne i meteorologiczne wyst ę puj ą ce w postaci charakterystycznego wielobarwnego ł uku, widocznego gdy S ł o ń ce o ś wietla krople wody w ziemskiej atmosferze. T ę cza powstaje w wyniku rozszczepienia ś wiat ł a za ł amuj ą cego si ę i odbijaj ą cego si ę wewn ą trz kropli wody (np. deszczu) o kszta ł cie zbli ż onym do kulistego. Rozszczepienie ś wiat ł a jest wynikiem zjawiska dyspersji, powoduj ą cego ró ż nice w k ą cie za ł amania ś wiat ł a o ró ż nej d ł ugo ś ci fali przy przej ś ciu z powietrza do wody i z wody do powietrza.

3 Peter Paul Rubens „Pejzaż z tęczą”

4 A kto ciebie, ś liczna t ę czo, Siedmiobarwny pasie, Wymalowa ł na tej chmurce Jakby na at ł asie? — S ł oneczko mnie malowa ł o Po deszczu, po burzy; Po ż yczy ł o sobie farby Od tej polnej ró ż y. Po ż yczy ł o sobie farby Od kwiatów z ogroda; Malowa ł o t ę cz ę na znak, Ż e b ę dzie pogoda! Maria Konopnicka „T ę cza”

5

6 Tęcza podwójna, ciemniejszy obszar pomiędzy nimi to pas Aleksandra

7 Tęcza wielokrotna – dodatkowe „pulsacyjnie” zielono-fioletowe łuki wewnątrz tęczy pierwotnej (kontrast powiększono)

8 Tęcza pierwotna i wtórna, tęczę światła odbitego oraz odbicie tęczy w wodzie

9

10 Wszystkie zdjęcia zostały znalezione w grafice google.pl i na stronie wikipedia.org

11 Prezentacja: Luiza Młynarczyk, Adrianna Olechno


Pobierz ppt "T ę cza - zjawisko optyczne i meteorologiczne wyst ę puj ą ce w postaci charakterystycznego wielobarwnego ł uku, widocznego gdy S ł o ń ce o ś wietla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google