Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35"— Zapis prezentacji:

1 Fizyczne podstawy współczesnych technik medycznych (ultrasonografia, tomografia)
Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35 Wydział : Górnictwo i Geoinżynierii Kierunek : Górnictwo i Geologia Miejsce i data prezentacji: Kraków,

2 Ultrasonografia, zjawisko odbicia. Zasada działania ultrasonografu.
Spis treści Ultrasonografia, zjawisko odbicia. Zasada działania ultrasonografu. Promieniowanie rentgenowskie i zasada działania lampy rentgenowskiej. Techniki tomograficzne. Tomograf komputerowy. Bibliografia i netografia.

3 Ultrasonografia – historia
1877–Teoria dźwięku 1880 – efekt piezoelektryczny 1918 – piezoelektryczny generator ultradźwiękowy 1928 – koncepcja wykrywania wad w metalach 1946 – pierwsze próby na tkankach żywych 1951 – pierwszy skaner dwuwymiarowy 1954 – pierwszy kardiologiczny skaner ultradźwiękowy 1965 – pierwszy ultrasonograf czasu rzeczywistego

4 Ultrasonografia – opis ogólny
Ultrasonografia - jest metodą obrazowania narządów wewnętrznych przy pomocy fal akustycznych - ultradźwiękowych.

5 Ultrasonografia – zjawisko odbicia
Fala ultradźwiękowa pada prostopadle na granicę dwóch ośrodków o opornościach akustycznych Z1 i Z2 Wtedy: R – współczynnik odbicia I0 – natężenie fali padającej

6 Ultrasonografia – zjawisko odbicia

7 Wpływ na uzyskiwany obraz
Rozproszenie Interferencja Tłumienie

8 Piezoelektryk

9 Budowa głowicy ultrasonografu

10 Prezentacja typu A

11 Prezentacja typu M

12 Prezentacja typu B

13 Prezentacja D

14 Promieniowanie rentgenowskie (X)
Rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakresy promieniowania twarde promieniowanie rentgenowskie – długość fali od 5 pm do 100 pm miękkie promieniowanie rentgenowskie – długość fali od 0,1 nm do 10 nm

15 Lampa rentgenowska K - żarzona katoda A - anoda Win i Wout - wlot i wylot cieczy (C) chłodzącej anodę Uh - napięcie żarzenia katody Ua - napięcie anodowe pl.wikipedia.org

16 Zdjęcie rentgenowskie
Promieniowanie rentgenowskiego przechodzi częściowo przez ciało pacjenta, a następnie przez błonę fotograficzną, gdzie jest rejestrowane w postaci obrazu. Promieniowanie, które nie zostanie całkowicie pochłonięte przez tkanki pacjenta, spowoduje zaczernienie błony fotograficznej, a im większa część promieniowania zatrzymają tkanki, tym mniejsze będzie zaczernienie na błonie. Powstające w ten sposób zdjęcie jest negatywem. pl.wikipedia.org

17 Techniki tomograficzne
Tomografią nazywamy zbiór metod, w których trójwymiarowy obraz badanej próbki rekonstruuje się na podstawie analizy wielu dwuwymiarowych obrazów, otrzymanych przez naświetlanie próbek pod różnymi kątami. Dwuwymiarowa ultrasonografia (USG 2D) Tomografia komputerowa (CT) Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) Pozytonową tomografię emisyjną (PET) Tomografią emisyjną pojedynczego fotonu (SPECT)

18 Tomografia komputerowa
Rodzaj tomografii rentgenowskiej, metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). pl.wikipedia.org

19 Tomograf I generacji (tzw. EMI scanner)
Służył wyłącznie do wykonywania badań tomograficznych głowy pacjenta Lampa rentgenowska poruszała się wraz z detektorami zarówno wokół jak i wzdłuż ciała pacjenta. Zastosowano ołówkową wiązkę promieniowania z pojedynczym detektorem. Lampa wraz z detektorem przesuwała się po linii prostopadłej do osi pacjenta;

20 Tomograf III i IV generacji
Wachlarzowa wiązkę promieniowania o kącie rozwarcia ok. 45o. Nawet do 1000 detektorów umieszczonych na tablicy, która wykonuje synchroniczny ruch wraz z lampą rentgenowską. czas projekcji ok. 5 sekund. pl.wikipedia.org

21 Analiza i wizualizacja wyników badania
Strumień danych z detektorów zawiera informacje na temat pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki. Informacje z uzyskanych prześwietleń są poddawane obróbce komputerowej w celu uzyskania czytelnego obrazu. Za pomocą analizy, tworzone są obrazy przedstawiające kolejne przekroje badanego narządu.

22 Dziękujemy za uwagę

23 Bibliografia i netografia
pl.wikipedia.org


Pobierz ppt "Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35"

Podobne prezentacje


Reklamy Google