Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyczne podstawy współczesnych technik medycznych (ultrasonografia, tomografia) Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35 Wydział : Górnictwo i Geoinżynierii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyczne podstawy współczesnych technik medycznych (ultrasonografia, tomografia) Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35 Wydział : Górnictwo i Geoinżynierii."— Zapis prezentacji:

1 Fizyczne podstawy współczesnych technik medycznych (ultrasonografia, tomografia) Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35 Wydział : Górnictwo i Geoinżynierii Kierunek : Górnictwo i Geologia Miejsce i data prezentacji: Kraków, 13.05.2015 www.agh.edu.pl

2 Spis treści 1.Ultrasonografia, zjawisko odbicia. 2.Zasada działania ultrasonografu. 3.Promieniowanie rentgenowskie i zasada działania lampy rentgenowskiej. 4.Techniki tomograficzne. 5.Tomograf komputerowy. 6.Bibliografia i netografia.

3 1877–Teoria dźwięku 1880 – efekt piezoelektryczny 1918 – piezoelektryczny generator ultradźwiękowy 1928 – koncepcja wykrywania wad w metalach 1946 – pierwsze próby na tkankach żywych 1951 – pierwszy skaner dwuwymiarowy 1954 – pierwszy kardiologiczny skaner ultradźwiękowy 1965 – pierwszy ultrasonograf czasu rzeczywistego Ultrasonografia – historia

4 Ultrasonografia – opis ogólny Ultrasonografia - jest metodą obrazowania narządów wewnętrznych przy pomocy fal akustycznych - ultradźwiękowych. http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2665

5 Ultrasonografia – zjawisko odbicia Fala ultradźwiękowa pada prostopadle na granicę dwóch ośrodków o opornościach akustycznych Z 1 i Z 2 Wtedy: R – współczynnik odbicia I 0 – natężenie fali padającej

6 Ultrasonografia – zjawisko odbicia http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf

7 Wpływ na uzyskiwany obraz Rozproszenie Interferencja Tłumienie http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf

8 Piezoelektryk http://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple2_4/1instrukcje_pdf/32.pdf

9 Budowa głowicy ultrasonografu http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf

10 Prezentacja typu A http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf

11 Prezentacja typu M http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf

12 Prezentacja typu B http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf

13 Prezentacja D http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf

14 Promieniowanie rentgenowskie (X) Rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakresy promieniowania twarde promieniowanie rentgenowskie – długość fali od 5 pm do 100 pm miękkie promieniowanie rentgenowskie – długość fali od 0,1 nm do 10 nm http://www.genius.edu.pl/widma-fal-elektromagnetycznych.php

15 Lampa rentgenowska pl.wikipedia.org K - żarzona katoda A - anoda W in i W out - wlot i wylot cieczy (C) chłodzącej anodę U h - napięcie żarzenia katody U a - napięcie anodowe

16 Zdjęcie rentgenowskie pl.wikipedia.org Promieniowanie rentgenowskiego przechodzi częściowo przez ciało pacjenta, a następnie przez błonę fotograficzną, gdzie jest rejestrowane w postaci obrazu. Promieniowanie, które nie zostanie całkowicie pochłonięte przez tkanki pacjenta, spowoduje zaczernienie błony fotograficznej, a im większa część promieniowania zatrzymają tkanki, tym mniejsze będzie zaczernienie na błonie. Powstające w ten sposób zdjęcie jest negatywem.

17 Techniki tomograficzne Tomografią nazywamy zbiór metod, w których trójwymiarowy obraz badanej próbki rekonstruuje się na podstawie analizy wielu dwuwymiarowych obrazów, otrzymanych przez naświetlanie próbek pod różnymi kątami. Dwuwymiarowa ultrasonografia (USG 2D) Tomografia komputerowa (CT) Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) Pozytonową tomografię emisyjną (PET) Tomografią emisyjną pojedynczego fotonu (SPECT)

18 Tomografia komputerowa Rodzaj tomografii rentgenowskiej, metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). pl.wikipedia.org

19 Tomograf I generacji (tzw. EMI scanner) Służył wyłącznie do wykonywania badań tomograficznych głowy pacjenta Lampa rentgenowska poruszała się wraz z detektorami zarówno wokół jak i wzdłuż ciała pacjenta. Zastosowano ołówkową wiązkę promieniowania z pojedynczym detektorem. Lampa wraz z detektorem przesuwała się po linii prostopadłej do osi pacjenta; www.if.pw.edu.pl

20 Tomograf III i IV generacji Wachlarzowa wiązkę promieniowania o kącie rozwarcia ok. 45 o. Nawet do 1000 detektorów umieszczonych na tablicy, która wykonuje synchroniczny ruch wraz z lampą rentgenowską. czas projekcji ok. 5 sekund. pl.wikipedia.org www.if.pw.edu.pl

21 Analiza i wizualizacja wyników badania Strumień danych z detektorów zawiera informacje na temat pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki. Informacje z uzyskanych prześwietleń są poddawane obróbce komputerowej w celu uzyskania czytelnego obrazu. Za pomocą analizy, tworzone są obrazy przedstawiające kolejne przekroje badanego narządu. www.avi.med.pl

22 Dziękujemy za uwagę

23 Bibliografia i netografia http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/podstawy.pdf http://www.uwm.edu.pl/kfib/dydaktyka/instrukcje%20medycyna/19-07- 2011%20usg.pdf http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2665 http://home.agh.edu.pl/~asior/stud/doc/ULTRASONOGRAFIA_14.pdf http://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple2_4/1instrukcje_pdf/32.pdf pl.wikipedia.org http://www.if.pw.edu.pl/~topie/nauka/tc_i_mri.pdf www.avi.med.pl http://www.genius.edu.pl/widma-fal-elektromagnetycznych.php


Pobierz ppt "Fizyczne podstawy współczesnych technik medycznych (ultrasonografia, tomografia) Konrad Brzeżański Paweł Cichy Temat 35 Wydział : Górnictwo i Geoinżynierii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google