Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pętle Zajęcia 6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pętle Zajęcia 6."— Zapis prezentacji:

1 Pętle Zajęcia 6

2 Składnia podstawowa for
Składnia instrukcji for może być następująca: for (int i=1; i <= 10; i++) instrukcja_petli; Kroki wykonania pętli for są następujące: inicjalizacja zmiennej i realizującej pętlę: int i=1 sprawdzenie testu i <= 10 w każdym obiegu pętli i jeśli jest prawdziwy, to: wykonanie instrukcji: instrukcja_petli modyfikacja licznika pętli: i++ Zadanie 1 Napisz program wypisujący: kolejne liczby naturalne: 1,2,…,15 kolejne liczby naturalne: 15,14,…,1 kolejne parzyste liczby naturalne: 4,6,8,…,22 Kolejne nieparzyste liczby naturalne: -11,-9,-7,…,9,11

3 Zagnieżdżona pętla for
Powyższa pętla wypisze blok 11x11 liczb złożonych z samych jedynek for (int i = 1; i <= 11; i++) { for (int j= 1; j < 11; j++) cout << „1”; cout << endl; } Zadanie 2 Zmodyfikuj powyższe pętle tak aby wypisywały następujące bloki 11x11 liczb:

4 Pętla while Składnia instrukcji while jest następująca:
while (warunek) instrukcja; Pętla ta jest wykonywana dopóki warunek jest prawdziwy. Zadanie 3 Napisz prosty program który czyta znaki z klawiatury dopóki nie podamy znaku ‘k’ lub ‘K’. Użyj pętli while oraz typu znakowego char. Napisz prosty program który wypisuje kolejne kwadraty liczb naturalnych począwszy od 4^2 a kończąc na 17^2. Napisz prosty program który wczytuje liczbę n z klawiatury i wypisuje tą liczbę w postaci dwójkowej.

5 Pętla do … while Składnia instrukcji do .. while jest następująca: do
instrukcja; while (warunek) Pętla ta jest wykonywana dopóki warunek jest prawdziwy. Zadanie 3 Napisz prosty program który czyta z klawiatury liczbę naturalną n z klawiatury dopóki nie podamy znaku ‘k’ lub ‘K’. Użyj pętli while oraz typu znakowego char. Napisz prosty program który wypisuje kolejne kwadraty liczb naturalnych począwszy od 4^2 a kończąc na 17^2. Napisz prosty program który wczytuje liczbę n z klawiatury i wypisuje tą liczbę w postaci dwójkowej.

6 Instrukcje continue i break
Instrukcja continue powoduje przerwanie wykonywania bieżącego kroku pętli i przejście do wykonywania kroku nastepnego, np: for (int i=0; i<=12; i++) { if ((i%3)==0) continue; cout << „Liczba” << i << „nie jest podzielna przez 3„ << endl; } W tym fragmencie kodu wypisujemy wszystkie liczby nie podzielne przez 3. Instrukcja break powoduje przerwanie wykonywania pętli, np. for (i=0; i<20; i++) { if ((i%11)==0) break; cout << i << endl;    }

7 Praca domowa: Zadanie Napisz program w C++, który wypisze tabliczkę mnożenia 10x10 jak najlepiej sformatowaną.


Pobierz ppt "Pętle Zajęcia 6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google