Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komputer w sieci – „parametry”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komputer w sieci – „parametry”"— Zapis prezentacji:

1 Komputer w sieci – „parametry”
Karta sieciowa – MAC, „numer ethernetowy”, „adres fizyczny”: unikalny identyfikator karty sieciowej, ustawiony przez producenta karty. Postać: hh:hh:hh:hh:hh:hh (cyfry szestnastkowe, 0-9, A-F) Sposób odczytania: z powierzchni karty sieciowej lub komendą ipconfig /all wpisaną w wierszu poleceń Komputer: MAC dla kart sieciowych, adres IP, maska sieciowa, adres defaultowego routera, adres serwera DNS Często, dodatkowo: adres serwera DHCP, możliwość zamiany lokalnego adresu IP na adres „routowalny” (NAT) © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

2 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
Komputer w sieci – „parametry” Adres IP dwa typy adresów IP: lokalny, „nie routowalny”: nie trzeba „rezerwować” adresu IP, używany do tworzenia lokalnych sieci komputerowych, „nie przepuszczany” przez routery brak dostępu spoza sieci lokalnej do komputera o takim adresie wymaga NATowania (Network Address Translation – zamiana adresów lokalnych na jeden/kilka „routowalnych” adresów IP adresy lokalne: maska: maska: maska: routowalny, „prawdziwy”; wszystkie pozostałe („nie lokalne”) adresy IP trzeba je „wykupić’ od instytucji, która nimi zarządza (zwykle – nasz provider) każdy komputer, który ma adres routowalny (o ile tylko nie ustawiono blokady na fire wally, chroniącym sieć) możne być „osiągalny” z Internetu w żadnej (pod)sieci komputerowej nie mogą działać komputery posiadające ten sam adres IP – każdy z takich komputerów nie będzie w stanie poprawnie przesyłać informacji w sieci © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

3 Komputer w sieci – „parametry”
maska sieciowa – umożliwia sprawdzenie, czy adres sieciowy naszego komputera i adres sieciowy komputera do którego chcemy się dołączyć wskazuje na komputery w tej samej sieci założenie: sieć lokalna z lokalnymi adresami IP nnn, maska sieciowa nasz komputer: , komputer z którym chcemy się połączyć: po wymaskowaniu oba adresy są takie same wymaskowanie adresu komputera z którym chcemy się połączyć: adres IP: maska: ====================== po wymaskowaniu: wymaskowanie naszego adresu: adres IP: maska: ===================== po wymaskowaniu: oba komputery są w tej samej podsieci, nawiązują połączenie przez „broadcast” (rozesłanie prośby o połaczenie do wszystkich komputerów w podsieci po wymaskowaniu adresy są różne komputer z którym chcemy się połączyć nie jest w naszej podsieci – wysyłamy do routera żądanie nawiązania połączenia z tym komputerem © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

4 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
Komputer w sieci – „parametry” maskowanie adresów sieciowych – dokładniej: adres: maska: zamieniamy adres IP na liczbę binarną: zamieniamy maskę na liczbę binarną: wykonujemy koniunkcję („AND”) niezależnie dla każdego bitu z adresu IP i maski sieciowej, dostajemy w wyniku: zamieniamy otrzymany adres IP na postać dziesiętną: © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

5 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
Komputer w sieci – „parametry” podstawowe klasy adresów sieciowych: klasa A pierwsza część adresu IP taka sama dla wszystkich komputerów w sieci, trzy pozostałe części adresu IP – zmienne maska sieciowa: ilość komputerów w podsieci: 255 * 255 * 253 ( komputerów) klasa B dwie pierwsze części adresu IP takie same dla wszystkich komputerów w sieci, dwie pozostałe części adresu IP – zmienne 255 * 253 ( komputerów) klasa C trzy pierwsze części adresu IP takie same dla wszystkich komputerów w sieci, ostatnia część adresu IP – zmienna 253 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

6 Komputer w sieci – „parametry”
NATowanie – zamiana adresów lokalnych na routowalne odpowiedź z wraca do routera, adres jest zamieniany na adres łączy się z jego adres jest zamienialny przez router na adres routowalny, np , router łączy go z inne sieci, Internet komputer z lokalnym IP: defaultowy router – łączy naszą podsieć z innymi sieciami switch, łączy komputery w sieci lokalnej łączy się z jego adres jest zamienialny przez router na adres routowalny, np , router łączy go z komputer z lokalnym IP: odpowiedź z wraca do routera, adres jest zamieniany na adres © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

7 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
urządzenia i serwery w sieci: router: ma co najmniej 2 karty sieciowe, jedna dołączona do naszej sieci lokalnej, druga – do naszego providera. Pozwala na ustawianie połączeń sieciowych pomiędzy komputerami z naszej sieci lokalnej a komputerami poza tą siecią serwer DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol): często znajduje się w tym samym urządzeniu sieciowym co router, pozwala na przydział adresów sieciowych do komputerów w naszej sieci. Sposób przydzielania adresów IP: komputer z sieci lokalnej wysyła MACa swojej karty sieciowej, „pytając” który serwer DHCP może mu przydzielić adres IP ten z serwerów DHCP który obsługuje komputer z kartą sieciową o wysłanym MACu wysyła do komputera jego adres IP, maskę sieciową, adres defaultowego routera, adresy serwerów DNS i adres „samego siebie” (adres serwera DHCP) serwer DNS (Domain Names Server): pozwala na zamianę adresów symbolicznych komputerów na adresy IP oraz adresów IP na nazwy symboliczne komputerów. Umożliwia używanie nazw symbolicznych w sieci/ © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

8 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
komendy do testowania / wyświetlania parametrów sieciowych naszego komputera wszystkie niżej wymienione komendy wprowadzane z „wiersza poleceń” (Start -> Uruchom -> wpisać cmd i nacisnąć klawisz Enter) podaję tylko podstawowe parametry komend, ich krotki opis można zawsze otrzymać uruchamiając w wierszu poleceń komendę z /? podanym jako parametr, np.. ipconfig /? ipconfig – wyświetla lub wymusza „odświerzenie” parametrów sieciowych naszego komputera, wysyłając żądanie do serwera DHCP ipconfig /all - wyświetl bieżące ustawienia sieciowe naszego komputera ipconfig /renew - wyślij do serwer DHCP żądanie ponownego przesłania ustawień sieciowych dla naszego komputera ping – sprawdź, czy komputer o podanym adresie jest włączony i czy można się do niego dołączyć za pomocą połączenia sieciowego ping adres_komputera tracert – sprawdź w którym miejscu połączenia z naszego komputera do komputera sieciowego pojawiają się opóźnienia lub przerwy w połączeniach sieciowych tracert adres_komputera nslookup – pozwól na „odpytywanie” serwera DNS. Po wpisaniu adresu symbolicznego powinniśmy otrzymać jego adres (lub adresy) IP, po wpisaniu adresu IP komputera – jego nazwę (nazwy) symboliczne. Koniec pracy z programem nslookup – po wpisaniu komendy exit nslookup © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

9 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
zmiana ustawień sieciowych naszego komputera wszystkie niżej opisane akcje mogą być wykonane tylko wtedy, kiedy jesteśmy zaloginowani jako administrator. otwieramy okienko z Panelem sterowania otwieramy okienko z ustawieniem parametrów kart sieciowych odnajdujemy ikonę połączenia sieciowego, związanego z naszą kartą sieciową, klikamy na niej prawym klawiszem myszki i wybieramy Właściwości © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

10 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
zmiana ustawień sieciowych naszego komputera w okienku jakie się pojawi, opisującym parametry połączenia sieciowego podświetlamy pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie klikamy na przycisk Właściwości © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ

11 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ
zmiana ustawień sieciowych naszego komputera w okienku jakie się pojawi wybieramy: Uzyskaj adres IP automatycznie – jeżeli chcemy pobrać parametry sieciowe naszego komputera z serwera DHCP Użyj następującego adresu IP – jeżeli chcemy wpisać ustawienia sieciowe „ręcznie”. Po wybraniu tej pozycji uaktywnią się pola do wpisania adresu IP, maski sieciowej i adresy defaltowego routera („Brama domyślna”) Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie – jeżeli chcemy pobrać adresy serwerów DNS z serwera DHCP Użyj następujących adresów serwerów DNS – jeżeli chcemy wpisać „ręcznie” adresy tych serwerów. Po wybraniu tej pozycji uaktywnią się pola do wpisania adresów serwerów DNS © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ


Pobierz ppt "Komputer w sieci – „parametry”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google