Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 1 Komputer w sieci – parametry Karta sieciowa – MAC, numer ethernetowy, adres fizyczny: unikalny identyfikator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 1 Komputer w sieci – parametry Karta sieciowa – MAC, numer ethernetowy, adres fizyczny: unikalny identyfikator."— Zapis prezentacji:

1 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 1 Komputer w sieci – parametry Karta sieciowa – MAC, numer ethernetowy, adres fizyczny: unikalny identyfikator karty sieciowej, ustawiony przez producenta karty. Postać: hh:hh:hh:hh:hh:hh (cyfry szestnastkowe, 0-9, A-F) Sposób odczytania: z powierzchni karty sieciowej lub komendą ipconfig /all wpisaną w wierszu poleceń Komputer: MAC dla kart sieciowych, adres IP, maska sieciowa, adres defaultowego routera, adres serwera DNS Często, dodatkowo: adres serwera DHCP, możliwość zamiany lokalnego adresu IP na adres routowalny (NAT)

2 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 2 Komputer w sieci – parametry Adres IPdwa typy adresów IP: lokalny, nie routowalny: nie trzeba rezerwować adresu IP, używany do tworzenia lokalnych sieci komputerowych, nie przepuszczany przez routery brak dostępu spoza sieci lokalnej do komputera o takim adresie wymaga NATowania (Network Address Translation – zamiana adresów lokalnych na jeden/kilka routowalnych adresów IP adresy lokalne: maska: maska: maska: routowalny, prawdziwy; wszystkie pozostałe (nie lokalne) adresy IP trzeba je wykupić od instytucji, która nimi zarządza (zwykle – nasz provider) każdy komputer, który ma adres routowalny (o ile tylko nie ustawiono blokady na fire wally, chroniącym sieć) możne być osiągalny z Internetu w żadnej (pod)sieci komputerowej nie mogą działać komputery posiadające ten sam adres IP – każdy z takich komputerów nie będzie w stanie poprawnie przesyłać informacji w sieci

3 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 3 Komputer w sieci – parametry maska sieciowa – umożliwia sprawdzenie, czy adres sieciowy naszego komputera i adres sieciowy komputera do którego chcemy się dołączyć wskazuje na komputery w tej samej sieci założenie: sieć lokalna z lokalnymi adresami IP nnn, maska sieciowa nasz komputer: , komputer z którym chcemy się połączyć: wymaskowanie naszego adresu: adres IP: maska: ===================== po wymaskowaniu: wymaskowanie adresu komputera z którym chcemy się połączyć: adres IP: maska: ====================== po wymaskowaniu: po wymaskowaniu oba adresy są takie same oba komputery są w tej samej podsieci, nawiązują połączenie przez broadcast (rozesłanie prośby o połaczenie do wszystkich komputerów w podsieci po wymaskowaniu adresy są różnekomputer z którym chcemy się połączyć nie jest w naszej podsieci – wysyłamy do routera żądanie nawiązania połączenia z tym komputerem

4 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 4 Komputer w sieci – parametry maskowanie adresów sieciowych – dokładniej: adres: maska: zamieniamy adres IP na liczbę binarną: zamieniamy maskę na liczbę binarną: wykonujemy koniunkcję (AND) niezależnie dla każdego bitu z adresu IP i maski sieciowej, dostajemy w wyniku: zamieniamy otrzymany adres IP na postać dziesiętną:

5 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 5 Komputer w sieci – parametry podstawowe klasy adresów sieciowych: klasa Apierwsza część adresu IP taka sama dla wszystkich komputerów w sieci, trzy pozostałe części adresu IP – zmienne maska sieciowa: ilość komputerów w podsieci: 255 * 255 * 253 ( komputerów) klasa Bdwie pierwsze części adresu IP takie same dla wszystkich komputerów w sieci, dwie pozostałe części adresu IP – zmienne maska sieciowa: ilość komputerów w podsieci: 255 * 253 ( komputerów) klasa Ctrzy pierwsze części adresu IP takie same dla wszystkich komputerów w sieci, ostatnia część adresu IP – zmienna maska sieciowa: ilość komputerów w podsieci: 253

6 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 6 Komputer w sieci – parametry NATowanie – zamiana adresów lokalnych na routowalne komputer z lokalnym IP: komputer z lokalnym IP: switch, łączy komputery w sieci lokalnej defaultowy router – łączy naszą podsieć z innymi sieciami inne sieci, Internet łączy się z jego adres jest zamienialny przez router na adres routowalny, np , router łączy go z łączy się z jego adres jest zamienialny przez router na adres routowalny, np , router łączy go z odpowiedź z wraca do routera, adres jest zamieniany na adres odpowiedź z wraca do routera, adres jest zamieniany na adres

7 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 7 urządzenia i serwery w sieci: router: ma co najmniej 2 karty sieciowe, jedna dołączona do naszej sieci lokalnej, druga – do naszego providera. Pozwala na ustawianie połączeń sieciowych pomiędzy komputerami z naszej sieci lokalnej a komputerami poza tą siecią serwer DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol): często znajduje się w tym samym urządzeniu sieciowym co router, pozwala na przydział adresów sieciowych do komputerów w naszej sieci. Sposób przydzielania adresów IP: komputer z sieci lokalnej wysyła MACa swojej karty sieciowej, pytając który serwer DHCP może mu przydzielić adres IP ten z serwerów DHCP który obsługuje komputer z kartą sieciową o wysłanym MACu wysyła do komputera jego adres IP, maskę sieciową, adres defaultowego routera, adresy serwerów DNS i adres samego siebie (adres serwera DHCP) serwer DNS (Domain Names Server): pozwala na zamianę adresów symbolicznych komputerów na adresy IP oraz adresów IP na nazwy symboliczne komputerów. Umożliwia używanie nazw symbolicznych w sieci/

8 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 8 komendy do testowania / wyświetlania parametrów sieciowych naszego komputera wszystkie niżej wymienione komendy wprowadzane z wiersza poleceń (Start -> Uruchom -> wpisać cmd i nacisnąć klawisz Enter) podaję tylko podstawowe parametry komend, ich krotki opis można zawsze otrzymać uruchamiając w wierszu poleceń komendę z /? podanym jako parametr, np.. ipconfig /? ipconfig – wyświetla lub wymusza odświerzenie parametrów sieciowych naszego komputera, wysyłając żądanie do serwera DHCP ipconfig /all- wyświetl bieżące ustawienia sieciowe naszego komputera ipconfig /renew- wyślij do serwer DHCP żądanie ponownego przesłania ustawień sieciowych dla naszego komputera ping – sprawdź, czy komputer o podanym adresie jest włączony i czy można się do niego dołączyć za pomocą połączenia sieciowego ping adres_komputera tracert – sprawdź w którym miejscu połączenia z naszego komputera do komputera sieciowego pojawiają się opóźnienia lub przerwy w połączeniach sieciowych tracert adres_komputera nslookup – pozwól na odpytywanie serwera DNS. Po wpisaniu adresu symbolicznego powinniśmy otrzymać jego adres (lub adresy) IP, po wpisaniu adresu IP komputera – jego nazwę (nazwy) symboliczne. Koniec pracy z programem nslookup – po wpisaniu komendy exit nslookup

9 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 9 zmiana ustawień sieciowych naszego komputera wszystkie niżej opisane akcje mogą być wykonane tylko wtedy, kiedy jesteśmy zaloginowani jako administrator. otwieramy okienko z Panelem sterowania otwieramy okienko z ustawieniem parametrów kart sieciowych odnajdujemy ikonę połączenia sieciowego, związanego z naszą kartą sieciową, klikamy na niej prawym klawiszem myszki i wybieramy Właściwości

10 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 10 zmiana ustawień sieciowych naszego komputera w okienku jakie się pojawi, opisującym parametry połączenia sieciowego podświetlamy pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie klikamy na przycisk Właściwości

11 © "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 11 zmiana ustawień sieciowych naszego komputera w okienku jakie się pojawi wybieramy: Uzyskaj adres IP automatycznie – jeżeli chcemy pobrać parametry sieciowe naszego komputera z serwera DHCP Użyj następującego adresu IP – jeżeli chcemy wpisać ustawienia sieciowe ręcznie. Po wybraniu tej pozycji uaktywnią się pola do wpisania adresu IP, maski sieciowej i adresy defaltowego routera (Brama domyślna) Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie – jeżeli chcemy pobrać adresy serwerów DNS z serwera DHCP Użyj następujących adresów serwerów DNS – jeżeli chcemy wpisać ręcznie adresy tych serwerów. Po wybraniu tej pozycji uaktywnią się pola do wpisania adresów serwerów DNS


Pobierz ppt "© "tedd" T.Kędzierski - sieci komputerowe II UJ 1 Komputer w sieci – parametry Karta sieciowa – MAC, numer ethernetowy, adres fizyczny: unikalny identyfikator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google