Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebSphere Everyplace Micro Environment IBM Workplace Client Technology, Micro Edition Monika Nawrot, Tomasz Jadczyk, Tomasz Sadura KI, EAIiE, AGH.

Коpie: 1
WebSphere Everyplace Micro Environment IBM Workplace Client Technology, Micro Edition Monika Nawrot, Tomasz Jadczyk, Tomasz Sadura KI, EAIiE, AGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebSphere Everyplace Micro Environment IBM Workplace Client Technology, Micro Edition Monika Nawrot, Tomasz Jadczyk, Tomasz Sadura KI, EAIiE, AGH."— Zapis prezentacji:

1 WebSphere Everyplace Micro Environment IBM Workplace Client Technology, Micro Edition Monika Nawrot, Tomasz Jadczyk, Tomasz Sadura KI, EAIiE, AGH

2 Plan Dlaczego urządzenia mobilne? Dlaczego Websphere? Dlaczego WebSphere Everyplace Micro Environment?

3 Dlaczego urządzenia mobilne? Wzrost ilości urządzeń mobilnych w ciągu następnych 4 lat jest szacowany na 54% rocznie. W 2011 w użyciu będą 82 miliony takich urządzeń. Ilość aktywnych użytkowników urządzeń mobilnych korzystający z serwisów internetowych wzrośnie o 30% rocznie pomiędzy 2005 i 2010 rokiem.

4 Dlaczego WebSphere? Sztandarowa gama produktów firmy IBM dedykowana do tworzenia i integracji usług e-biznesowych pomiędzy różnymi platformami przy użyciu technologii webowych.

5 Dlaczego WebSphere Everyplace Micro Environment? Dostarcza wydajne rozwiązania pozwalające na dostęp do aplikacji biznesowych przy użyciu telefonów komórkowych, PDA i innych urządzeń mobilnych z ograniczonymi zasobami. Implementuje otwarte standardy i platformę Java, Micro Edition runtime. Dostarcza opcji konfiguracyjnych pozwalających na optymalizację użycia pamięci i poprawę wydajności.

6 Dlaczego WebSphere Everyplace Micro Environment? Wspiera Connected Limited Device Configuration i Mobile Information Device Profile dla różnorodnych urządzeń mobilnych. Wspiera Connected Device Configuration, Foundation Profile i Personal Profile dla różnorodnych urządzeń o większych możliwościach sprzętowych. Wspiera następujące systemu operacyjne: Linux, Neutrino RTOS, Other Unix, Palm OS Cobalt, Palm OS Garnet, Windows.

7 Java ME WebSphere Everyplace Micro Environment jest przetestowanym i certyfikowanym produktem spełniającym specyfikację Java ME zdefiniowaną przez Java Community Process. Wspiera: CLDC 1.1, MIDP 2.0, CDC (1.0 i 1.1), Foundation i Personal Profiles Może być użyta na PDA, kieszonkowych komputerach, telefonach komórkowych i innych urządzeniach z ograniczonymi zasobami.

8 Konfiguracja CDC i profile

9

10 Integracja z aplikacjami enterprise Wykorzystanie standardowych rozwiązań umożliwia dostęp do wielu istniejących aplikacji e-biznesowych. Taka integracja może jest wspierana przez następujące technologie: Web serwisy Messaging software (IBM WebSphere MQ Everyplace) Bazy danych (DB2) OSGi i/lub Open Mobile Alliance/Device Management software

11 Narzędzia developerskie WebSphere Everyplace Micro Environment może być użyte na platformie Eclipse, której architektura pluginowa umożliwia developerom konfigurację środowisk WEME na potrzeby budowy, uruchamiania i debuggingu aplikacji.

12 WebSphere Everyplace Custom Environment WebSphere Everyplace Custom Environment dostarcza kompletnego środowiska produkcyjnego oraz środowiska wykonania na potrzeby wdrożenia aplikacji.

13 Konfigurowalna maszyna wirtualna Rdzeniem zarówno WebSphere Everyplace Micro Environment jak i WebSphere Everyplace Custom Environment jest maszyna wirtualna i interpreter bajtkodu IBM J9. VMJ9 stanowi konfigurowalne i szybkie środowisko o standardowym interfejsie uniezależniając wykonanie aplikacji od konfiguracji sprzętowej i systemu operacyjnego.

14 J9 Ostatnia wersja implementuje podzbiór specyfikacji JVM w wersji 1.4 W skład środowiska J9 wchodzi maszyna wirtualna ora biblioteka klas (JCL) JCL zawiera klasy spełniające CDC, Foundation Profile oraz Personal Profile (w wersji 1.1)

15 J9 – potrzebne pliki Środowisko J9 jest dostarczane z zestawem programów i blbliotek. Domyślną instalację można odchudzić o niewykorzystywane narzędzia Wymagane programy i biblioteki: iveppro11.dll – Personal Profile 1.1 j9vmall23.dll – Główna biblioteka, zawiera zestaw mniejszych, niezbędnych do pracy jclfoun11_23.dll – Foundation Profile 1.1 j9.exe / j9w.exe – maszyna wirtualna

16 J9 – dodatkowe pliki W skład środowiska wchodzą również dodatkowe biblioteki i narzędzia umożliwiające m.in: Debugowanie aplikacji JIT Profilowanie aplikacji Tworzenie i uruchamianie plików JXE

17 J9 - uruchamianie Składnia polecenia: j9 -jcl:ppro11 [options…] –classpath [options] classname [arguments…] j9 -jcl:ppro11 [options] –jxe:jxe_file [arguments…] Opcje uruchomienia pozwalają m.in na: Wybranie który zestaw klas powinien zostać załadowany (jeśli są zainstalowane klasy np Personal Profile oraz Foundation Profile) Dodanie klas ładowanych przy starcie VM (opcja Xbootclasspath ) Debugowanie aplikacji Ustawienie właściwości systemowych Pełen zestaw opcji znajduje się w dokumentacji instalacji środowiska

18 J9 – rozszerzenia Standardowo dostępne klasy znajdują się w pliku classes.zip oraz w plikach implementujących wybrane profile (ppro- ui.jar) Uruchamianie programów korzystających z dodatkowej funkcjonalności wymaga podania opcji Xbootclasspath/a: z listą bibliotek Istnieje możliwość umieszczenia dodatkowych bibliotek w katalogu ext, co powoduje ich ładowanie przy starcie maszyny wirtualnej

19 J9 – Standardowe rozszerzenia IBM dostarcza dodatkowe biblioteki klas: eSWT – podzbiór klas umożliwiających tworzenie interfejsów użytkownika Database – implementacja JDBC dla Personal/Foundation Profile, spełniająca specyfikację JSR169 DB2 – tworzenie aplikacji korzystających z bazy DB2 WebServices – zestaw klas pozwalających na korzystanie z WebService, zgodność ze specyfikacją JSR172

20 J9 – niestandardowe rozszerzenia Maszyna J9 jest podzbiorem J2SE w wersji 1.4 Programy mogą wymagać rozszerzonej wersji klas – w celu uruchomienia takich aplikacji może być konieczne dodanie brakujących klas z wersji j2se lub zamiana już istniejących na wersje spełniające pełną specyfikację (czasami brak niektórych metod) Można zauważyć brak klas obsługujących XML w bardziej zaawansowanej postaci – instalacja może wymagać dodania brakujących klas z pakietu java.util

21 Wymagania systemowe System operacyjny: BREW od wersji 3.1.4 Linux dla urządzeń mobilnych (Mobilinux, Montavista Linux) Linux – RedHat Enterprise 4 OSE 5.1 PalmOS 5.2 Windows Xp Windows Mobile od wersji CE 5.0 Środowisko dostępne jest również na różne platformy: X86, ARM, PPC, MIPS

22 Środowisko developerskie Do tworzenia aplikacji uruchamianych w środowisku WebShpere Everyplace Micro Enviromnemt można użyć środowiska WebSphere Studio Device Developer WSDD jest IDE utworzonym na bazie Eclipsea, dostarcza architekturę pozwalającą na rozbudowę poprzez system pluginów Dzięki takim rozszerzeniom łatwe jest tworzenie np aplikacji korzystających z Web Serwisów na urządzeniach mobilnych

23 Środowisko developerskie WebSphere Studio Device Developer umożliwia: Rozwój aplikacji e-biznesowych na telefonach komórkowych i PDA. Budowę aplikacji w środowisku J2ME w wielu profilach i konfiguracjach. Budowę aplikacji czasu rzeczywistego na inne urządzenia funkcjonujące w systemach zamkniętych. Zawiera mechanizmy pozwalające na optymalizację zużycia pamięci przez aplikację na urządzeniach przenośnych. Wspiera technologie kompilacji JIT (Just-In-Time) i AOT (Ahead-Of-Time). Umożliwia XIP (Execute-in-Place) deployment.

24 Źródła http://www- 306.ibm.com/software/websphere/ http://www- 306.ibm.com/software/websphere/ http://lifesmobile.com/ http://www.techfeed.ca/


Pobierz ppt "WebSphere Everyplace Micro Environment IBM Workplace Client Technology, Micro Edition Monika Nawrot, Tomasz Jadczyk, Tomasz Sadura KI, EAIiE, AGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google