Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ŁAZY - ZWIERZĘTA DWÓCH ŚRODOWISK mgr Ilona Marciniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ŁAZY - ZWIERZĘTA DWÓCH ŚRODOWISK mgr Ilona Marciniak."— Zapis prezentacji:

1 P ŁAZY - ZWIERZĘTA DWÓCH ŚRODOWISK mgr Ilona Marciniak

2 Systematyka Filogeneza Charakterystyka Budowa morfologiczna Budowa anatomiczna Rozmnażanie Znaczenie

3 S YSTEMATYKA Gromada: Płazy ( Amphibia ) Podgromada: Płazy tarczogłowe ( Labyrinthodontia ) Podgromada: Płazy współczesne ( Lissamphibia ) Rząd: Ogoniaste ( Urodela )- salamandra, traszka górska. Rząd: Bezogonowe ( Anura )- żaba trawna, żaba zielona, rzekotka, ropucha szara. Rząd: Beznogie ( Apoda )- marszczelec.

4 F ILOGENEZA najstarsze szczątki znane są sprzed 350 mln lat (płazy tarczogłowe), ichtiostega (rybopłaz), płazy tarczogłowe rozwinęły się w karbonie i permie, wymarły w mezozoiku.

5

6 C HARAKTERYSTYKA ciało składa się z: głowy, tułowia, ogona (u bezogoniastych nie występuje), silniej rozwinięte odnóża tylne, pomiędzy palcami tylnej kończyny występuje błona pławna, występuje rozwój złożony, larwa to kijanka, żyją w dwóch śtrodowiskach- wodnym i lądowym, występuje uścisk godowy- amplexus, ciało pokryte śluzem, Film slajd 13

7 B UDOWA MORFOLOGICZNA ciało składa się z : głowy, tułowia, ogona, kończyn, skóra pokryta śluzem występują chromatofory- komórki barwnikowe

8 B UDOWA ANATOMICZNA

9 SZKIELET

10 S ZKIELET O SIOWY w ażurowej czaszce znajdują się dwa kłykcie potyliczne (dają ruchome połączenie czaszki z kręgosłupem) końcowe łuki skrzelowe tworzą szkielet krtani część łuku gnykowo- żuchwowego przekształcona jest w strzemiączko wyróżniamy 4 odcinki kręgosłupa (szyjny, piersiowy, krzyżowy i ogonowy) atlas (dźwigacz) to pierwszy kręg szyjny urostyl (zrośnięte kręgi ogonowe u bezogonowych)

11 PAS B ARKOWY składa się z obojczyka, kości kruczej i łopatki pas barkowy utracił łączność z czaszką

12 P AS MIEDNICOWY kość biodrowa, kość kulszowa, kość łonowa

13 K OŃCZYNY kości przedramienia (łokciowa i promieniowa) oraz podudzia (goleniowa i strzałkowa) w przednich kończynach występują 4 palce w tylnych 5 palców.

14 U KŁAD POKARMOWY o organizmy drapieżne, o odcinki: otwór gębowy, jama gębowo- gardzielowa, przełyk żołądek, jelito, kloaka o zdobycz przykleja się do języka, o zdobycz połykają w całości, o kiedy żaba połyka, gałki oczne zapadają się w oczodoły dzięki czemu przepychają pokarm do przełyku.

15 U KŁAD ODDECHOWY - larwy płazów oddychają skrzelami, - płuca płazów są workowate, muszą być stale chronione przed wyschnięciem, - płazy mogą oddychać przez skórę, - wentylację płuc umożliwiają ruchy jamy gębowej, - aktywna zmiana objętości płuc uniemożliwiona jest ze względu na nieobecność klatki piersiowej (pompa gębowo- gardzielowa pomaga w wentylacji), - płazy wydają dźwięki.

16 Żaba jeziorkowa

17 U KŁAD KRĄŻENIA - występują trzy obiegi krwi: płucny, ustrojowy, skórny, - serce składa się z : zatoki żylnej, dwóch przedsionków, komory (z blaszkami i beleczkami utrudniającymi mieszanie krwi), stożek tętniczy i pień płucny,

18 U KŁAD WYDALNICZY Układ wydalniczy płazów składa się z parzystych podłużnych nerek typu pranercza. Mocz, słaby roztwór mocznika i amoniaku, spływa z nich moczowodami do pęcherza moczowego, będącego uchyłkiem kloaki.

19 U KŁAD NERWOWY Narządy zmysłów: - narząd wzroku - oczy płazów przystosowane są do odbierania wrażeń wzrokowych na lądzie. Występują powieki; soczewka jest dwuwypukła, a rogówka wypukła. Akomodacja zachodzi dzięki zmianie odległości soczewki od siatkówki., - narząd słuchu błona bębenkowa i strzemiączko), - narząd węchu zbudowany jest z torebek węchowych, które mają połączenie ze środowiskiem zewnętrznym za pośrednictwem nozdrzy. Płazy mają również zdolność do odbierania wrażeń smakowych oraz narząd zmysłowy w postaci linii nabocznej.

20 U KŁAD ROZRODCZY SAMICE- Składa się z parzystych jajników i jajowodów uchodzących do kloaki. Charakteryzują się one wyraźnymi zmianami cyklicznymi. W okresie poprzedzającym owulację i składanie jaj są najsilniej rozwinięte. Z jajnikami łączą się ciała tłuszczowe, które służą do odżywiania jajników i dojrzewających w nich oocytów. Podczas owulacji jaja wypadają do jamy ciała, a stamtąd są wychwytywane przez lejki jajowodów. W jajowodzie uzyskują osłonki białkowe, a następnie gromadzą się w końcowej części jajowodu zwanej pseudomacicą. U płazów ogoniastych jaja nie gromadzą się w pseudomacicy, lecz są składane w miarę przechodzenia przez jajowód.

21 SAMCE - Składa się z parzystych jąder, leżących w pobliżu nerek. Płazy nie mają nasieniowodów. Plemniki powstałe w jądrach przechodzą do kanalików nerkowych, a stamtąd do przewodu moczowo-płciowego, który przed kloaką tworzy rozszerzenie zwane pęcherzykiem nasiennym. Z jądrami łączą się ciała tłuszczowe.

22 M IŁOSNE IGRASZKI ROPUCH

23 R OZMNAŻANIE o U płazów bezogonowych zapłodnienie jest zewnętrzne, a u płazów beznogich i większości ogoniastych - wewnętrzne. Większość jest jajorodna, ale występują też gatunki jajożyworodne i żyworodne.

24 A MPLEKSUS - UŚCIŚK GODOWY

25 B RUZDKOWANIE ŻABY X ENOPUS LAEVIS mov mov

26 N EOTENIA - JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ROZMNAŻANIA SIĘ PŁAZÓW Neotenia jest to proces płciowego rozmnażania się larw Aksolotl - zdolna do rozrodu larwa Ambystoma mexicanum

27 Z NACZENIE Niegdyś wykorzystywane w labolatoriach, Przysmak kulinarny, Niszczą szkodniki- owady Wszystkie płazy są pod ochroną!!!

28 S TRONY WWW : ess.php ess.php emporaria).jpg emporaria).jpg

29 B IBLIOGRAFIA J. Belerstet, W. Lewiński, J. Prokop, K. Sabath, G. Skirmunt Biologia podręcznik 1 zakres rozszerzony. Operon. Gdynia J. Grzegorek, E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska Zoologia- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Prószyński i s-ka. W-wa 1998.

30 KONIEC


Pobierz ppt "P ŁAZY - ZWIERZĘTA DWÓCH ŚRODOWISK mgr Ilona Marciniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google