Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AZBEST. Podejmowane tematy: 1. Pojęcie azbestu 2. Azbest w Polsce 3. Zakaz stosowania azbestu 4. Choroby wywoływane azbestem 5. Występowanie 6. Jak chronić

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AZBEST. Podejmowane tematy: 1. Pojęcie azbestu 2. Azbest w Polsce 3. Zakaz stosowania azbestu 4. Choroby wywoływane azbestem 5. Występowanie 6. Jak chronić"— Zapis prezentacji:

1 AZBEST

2 Podejmowane tematy: 1. Pojęcie azbestu 2. Azbest w Polsce 3. Zakaz stosowania azbestu 4. Choroby wywoływane azbestem 5. Występowanie 6. Jak chronić się przed działaniem azbestu 7. W jaki sposób rozpoznać azbest 8. Ochrona indywidualna 9. Zabezpieczenie azbestu 10. Składowanie odpadów

3 Pojęcie azbestu Włókniste materiały, występujące naturalnie Włókniste materiały, występujące naturalnie w przyrodzie. Pod względem chemicznym w przyrodzie. Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami azbesty są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo. W magnez, sód, wapń lub żelazo. W niektórych miejscach na świecie jest niektórych miejscach na świecie jest eksploatowany na skalę przemysłową. eksploatowany na skalę przemysłową.

4 Azbest w Polsce Po roku 1945 sprowadzono Po roku 1945 sprowadzono do Polski głównie azbest do Polski głównie azbest importowany. Zużyty został importowany. Zużyty został do produkcji wyrobów do produkcji wyrobów azbestowo cementowych, azbestowo cementowych, zwłaszcza płyt płaskich i zwłaszcza płyt płaskich i falistych. falistych.

5 Zakaz stosowania azbestu! Włókna azbestu są praktycznie nie zniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego m. in. Nowotwór azbestozależny. W Polsce zakazano produkcji, importu i stosowanie wyrobów azbestowych. W efekcie produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona do 28 września 1998r. Włókna azbestu są praktycznie nie zniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego m. in. Nowotwór azbestozależny. W Polsce zakazano produkcji, importu i stosowanie wyrobów azbestowych. W efekcie produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona do 28 września 1998r.

6 Choroby wywoływane azbestem: Pylica azbestowa Pylica azbestowa Nowotwory złośliwe Nowotwory złośliwe Zgrubienia i stwardnienia opłucnej Zgrubienia i stwardnienia opłucnej Zmiany skórne Zmiany skórne Przewlekłe zapalenia oskrzeli Przewlekłe zapalenia oskrzeli

7 Występowanie… Największe zastosowanie Największe zastosowanie azbestu może występować azbestu może występować w obiektach takich, jak: w obiektach takich, jak: * strychy i ocieplane * strychy i ocieplane stropodachy stropodachy * pomieszczenia użytkowe * pomieszczenia użytkowe budynków budynków * piwnice * piwnice * szyby windowe, zsypy * szyby windowe, zsypy * klatki schodowe, toalety * klatki schodowe, toalety * budynki przemysłowe * budynki przemysłowe

8 Jak chronić się przed działaniem azbestu? Nie wolno dopuścić do uszkodzenia materiałów azbestowych, które skutkuje emisją włókien do powietrza. Działania prowadzące do usunięcia azbestu nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia osób wykonujących pracę, mieszkańców oraz środowiska. Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wycofane z użytkowania na terenie Polski do końca 2032 r.

9 W jaki sposób rozpoznać azbest? Podstawowym problemem jest ustalenie czy w budynku, w którym są planowane prace remontowe znajdują się materiały budowlane zawierające azbest, a jeśli tak, to gdzie są one zlokalizowane. Podstawowym problemem jest ustalenie czy w budynku, w którym są planowane prace remontowe znajdują się materiały budowlane zawierające azbest, a jeśli tak, to gdzie są one zlokalizowane. Większość wyrobów azbestowych ma barwę o różnych odcieniach szarości lub bieli. Większość wyrobów azbestowych ma barwę o różnych odcieniach szarości lub bieli.

10 Ochrona indywidualna? Osoby uczestniczące w pracach naprawczych lub rozbiórkowych powinny być wyposażone w sprzęt ochrony układu oddechowego i ubrania ochronne. Osoby uczestniczące w pracach naprawczych lub rozbiórkowych powinny być wyposażone w sprzęt ochrony układu oddechowego i ubrania ochronne.

11 Zabezpieczenie azbestu 3 główne metody zabezpieczenia azbestu ObudowywanieWiązanie Kontrola i konserwacja

12 Składowanie odpadów Niezwykle ważnym elementem procesu usuwania wyrobów zawierających azbest jest zapewnienie sieci składowisk przyjmujących do składowania odpady zawierające azbest, w tym składowisk podziemnych, szczególnie w rejonach, w których brak jest takich obiektów lub ich pojemności zostaną w niedługim czasie wyczerpane. Niezwykle ważnym elementem procesu usuwania wyrobów zawierających azbest jest zapewnienie sieci składowisk przyjmujących do składowania odpady zawierające azbest, w tym składowisk podziemnych, szczególnie w rejonach, w których brak jest takich obiektów lub ich pojemności zostaną w niedługim czasie wyczerpane.

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ… DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ…

14 Pracę wykonały : Paulina Walczak Paulina Walczak Ludwika Łukasiewicz Ludwika Łukasiewicz klasa 2at klasa 2at


Pobierz ppt "AZBEST. Podejmowane tematy: 1. Pojęcie azbestu 2. Azbest w Polsce 3. Zakaz stosowania azbestu 4. Choroby wywoływane azbestem 5. Występowanie 6. Jak chronić"

Podobne prezentacje


Reklamy Google