Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiosna w polskiej literaturze Lyric poetry Liryka Narrative Epika Julian Tuwim Brzózka kwietniowa Wanda Chotomska Krokusy Pierwiosnek Przebiśnieg Stefan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiosna w polskiej literaturze Lyric poetry Liryka Narrative Epika Julian Tuwim Brzózka kwietniowa Wanda Chotomska Krokusy Pierwiosnek Przebiśnieg Stefan."— Zapis prezentacji:

1 Wiosna w polskiej literaturze Lyric poetry Liryka Narrative Epika Julian Tuwim Brzózka kwietniowa Wanda Chotomska Krokusy Pierwiosnek Przebiśnieg Stefan Żermoski Przedwiośnie (chapter II) Wierna rzeka (chapter X and XIII) Bolesław Prus Lalka (chapter VI and VII) Spring in Polish literature

2 Polish examples of lyrical songs, which occurs in the spring recital (including fragments). Przykłady polskich utworów lirycznych, w których występuje motyw wiosny (wraz z fragmentami).

3 1. Julian Tuwim Brzózka kwietniowa The lyrical subject is describing birch who is leaving green, tiny leaflets in spring. She is still so small and inconspicuous, and at the same time so much in it beauties. It is very much good description of the spring tree. 1. Julian Tuwim Brzózka kwietniowa Podmiot liryczny opisuje brzozę, która opuszcza na wiosnę zielone, maleńkie listki. Jest jeszcze taka mała i niepozorna, a jednocześnie tyle w niej piękna. Jest to bardzo dobry opis wiosennego drzewa. To nie liście i nie listki, Nie listeczki jeszcze nawet - To obłoczek przeźroczysty, Pozłociście zielonawy.

4 2. Adam Asnyk Stokrotki The author is quoting the normal and common image, however using many figures of speech (of stylistic devices) is giving the impression, that that daisies are something most beautiful, irreproachable and most important. It is great description of emotions and desires. 2. Adam Asnyk Stokrotki Autor przywołuje obraz zwyczajny i pospolity, jednak użycie wielu figur retorycznych (środków stylistycznych) daje wrażenie, że owe stokrotki są czymś najpiękniejszym, nieskazitelnym i najważniejszym. Jest to świetny opis uczuć i pragnień. Jakże żałuję tej szczęśliwej pory, Kiedy stokrotki kwiatek pospolity Zdał mi się w cudne ubranym kolory

5 3. Antoni Słonimski Wiosna The lyrical subject is focusing on describing one's delightful, of feeling resulting from it to her. Prz with it, between lines, is describing charms of the spring, her characteristic smells. 2. Antoni Słonimski Wiosna Podmiot liryczny skupia się na opisaniu swojej ukochanej i uczuć do niej. Przy tym, między wersami, opisuje uroki wiosny, jej charakterystyczne zapachy. Zapach mokrych fiołków i deszczu kałuże... Wiosennej burzy ślad na płytach trotuaru... Powietrze było czyste i łzami oparu Nie zasnute. Stanęłaś przy schodów marmurze

6 Examples of Polish narrative work in whom the motive for the spring is appearing (together with fragments). Przykłady polskich dzieł epickich, w których występuje motyw wiosny (wraz z fragmentami).

7 1. Stefan Żeromski Wierna rzeka In the X chapter the author is summoning the spring deluge. The snow molten by the Sun is falling, destroying everything on its road. It is one of the most dangerous scripts. Despite everything spring still has his charm, who and here was introduced. 1. Stefan Żeromski Wierna rzeka W X rozdziale autor przywołuje obraz wiosennego potopu. Roztopiony przez słońce śnieg spływa, niszcząc wszystko na swojej drodze. Jest to jeden z najgroźniejszych scenariuszy. Mimo wszystko wiosna i tak ma swój urok, który i tu został przedstawiony. Wodne warkocze splatały się między sobą w ruczaju, lśniące na słońcu, i biegły przez piaszczyste pochyłości ogrodu. (...) Wiosenne wody brały w posiadanie stok góry, niepostrzeżenie czyniąc zeń pustkowie. Strumień, nieznany dawniej, biegł teraz przez środek i w ukos ogrodu ku rzece.

8 2. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Mickiewicz w swej epopei narodowej świetnie opisuję wiosnę. W księdze XI (1812r.) autor porusza dość trudny temat: w kilku słowach ogarnia pracę rolników na wiosnę. W utworze wiosna i wynikająca z tego praca chłopów jest wielką sztuką, sztuką wymagającą wiele wysiłku i poświęcenia, ale przynoszącą efekty. 2. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Mickiewicz in my national epic great I am describing the spring. In the XI book (1812 r.) the author is bringing the quite difficult topic up: into a few words is embracing the work of farmers in spring. In the work the spring and the work resulting from it of peasants are a great art, with art requiring a lot of effort and the sacrifice, but for art giving effects and fruits. Kiedy pierwszy raz bydło wygnano na wiosnę, Uważano, że chociaż zgłodniałe i chude, Nie biegło na ruń, co już umaiła grudę, Lecz kładło się na rolę i schyliwszy głowy Ryczało albo żuło swój pokarm zimowy.

9 2. Bolesław Prus Lalka Autor opisuje kwiecień - jedną z pór roku, w której występuje wiosna. W tym utworze barwnie przedstawione zostało piękno i wymowa tego miesiąca. Słowa pochwalne dla kwietnia zostały zawarte w VI i VII rozdziale. 2. Bolesław Prus Lalka the Author is describing the April - one of seasons whom the spring is appearing in. In this work colourfully a beauty and a pronunciation of this month were described. Laudatory words for the April were left included in the VI and VII chapter. Po Alei chodziły wiosenne powiewy roznosząc tę szczególną, surową woń, która poprzedza pękanie liści na drzewach i ukazanie się pierwiosnków; szare trawniki nabrały zielonego odcienia; słońce grzało tak mocno, że panie otworzyły parasolki.


Pobierz ppt "Wiosna w polskiej literaturze Lyric poetry Liryka Narrative Epika Julian Tuwim Brzózka kwietniowa Wanda Chotomska Krokusy Pierwiosnek Przebiśnieg Stefan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google