Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcje wyboru. Plan Instrukcja warunkowa if Operatory logiczne Podstawy obsługi DevCpp Szablon programu w C++ Komentarze Polecenie cout Typy zmiennych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcje wyboru. Plan Instrukcja warunkowa if Operatory logiczne Podstawy obsługi DevCpp Szablon programu w C++ Komentarze Polecenie cout Typy zmiennych."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcje wyboru

2 Plan Instrukcja warunkowa if Operatory logiczne Podstawy obsługi DevCpp Szablon programu w C++ Komentarze Polecenie cout Typy zmiennych Polecenie cin Struktura programu w C++

3 Instrukcje wyboru Instrukcje wyboru Do sterowania przebiegiem programu służą instrukcje wyboru, które pozwalają wykonywać pewne fragmenty programu lub nie pozwalają ich wykonywać. Wyrażenie Wyrażenie jest ciągiem operatorów i argumentów, które specyfikuje obliczenie. Przykłady wyrażeń: x 0, a == 0, a != 0, 2 * x + 5, 2 * x, 5

4 Instrukcja warunkowa if Składnia instrukcji if jest następująca: if (warunek_prawdziwy) instrukcja1; lub if (warunek_prawdziwy) instrukcja1; else instrukcja2; W języku C++ nie ma osobnego typu logicznego, czyli takiego, który przyjmuje wartości prawda i fałsz. Fałsz 0 Prawda 1 Operatory porównania: > =<=!= dają wartość: 1, jeżeli warunek jest prawdziwy 0, jeżeli warunek jest fałszywy.

5 #include main() { int a; cout > a; if (a>=0) {// a >= 0 - to jest wyrażenie warunkowe cout <<"wprowadzono liczbę dodatnią lub zero \n"; cout <<"Koniec"; } system ("pause"); }

6 #include main() { int a; cout > a; if (a>=0) cout<< "wprowadzono liczbę dodatnią lub zero \n"; else// else czyli jeżeli a < 0 cout << "wprowadzono liczbę ujemną \n"; system ("pause"); }

7 #include main() { int a ; cout >a; if (a) cout<< ”jestem w if”  ; else cout<<  ”jestem w else”  ; system ("pause"); } instrukcja if (a)....; jest równoważna instrukcji: if (a != 0)....; a jest różne od zera

8 #include main() { int y, x; x=20; y=4; // x=3; y=4; x=2; y=1; if (x-2*y) cout <<  "jestem w if"  ; else cout <<  "jestem w else"  ; system ("pause"); } instrukcja; if (x-2*y) jest równoważna instrukcji: if ((x-2*y) ) ( x-2*y) jest różne od zera Wartości wyrażenia innej niż zero odpowiada stan prawda (true). Wartości wyrażenia zero odpowiada stan fałsz (false).

9 Zadania: 1. Poprawić program „spalanie.cpp” tak, by program reagował na wprowadzenie zerowej lub ujemnej liczby kilometrów – ile_km musi być większe od zera. 2. Napisać program „równanie_liniowe” 3. Napisać program rozwiązujący „równanie_kwadratowe”

10 Operatory logiczne or (lub) symbol || // Program Operator logiczny OR /* program oblicza wartość funkcji 2 dla x 2 f(x) = 2x dla -2 <= x <= 2 */ #include main() { float x, f; cout > x; if ((x 2)) // Ten znak || - to operator logiczny OR f=2; else f=2*x; cout << "Wartość funkcji dla x=" << x <<"wynosi" << f <<”\n\n\n”; system ("pause"); }

11 and (i)symbol && /* Program Operator logiczny AND program sprawdza, czy punkt leży w środku prostokąta*/ #include main() { float x1, y1, x2, y2, x, y; cout << "Podaj współrzędne wierzchołków prostokąta" << endl; cout > x1; cout > y1; cout > x2; cout > y2; cout << "Podaj współrzędne punktu" << endl; cout > x; cout > y; cout << "Punkt o współrzędnych x=" << x << " i y=" << y; if ((x>=x1) && (x =y1) && (y<=y2)) //&& - operator logiczny AND cout << " leży w polu prostokąta \n"; else cout << " nie leży w polu prostokąta \n"; system ("pause"); }


Pobierz ppt "Instrukcje wyboru. Plan Instrukcja warunkowa if Operatory logiczne Podstawy obsługi DevCpp Szablon programu w C++ Komentarze Polecenie cout Typy zmiennych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google