Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polecenia sieciowe w Windows. KOMENDY NET NET ARP ARP TRACERT TRACERT PING PING IPCONFIG IPCONFIG NETSTAT NETSTAT NSLOOKUP NSLOOKUP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polecenia sieciowe w Windows. KOMENDY NET NET ARP ARP TRACERT TRACERT PING PING IPCONFIG IPCONFIG NETSTAT NETSTAT NSLOOKUP NSLOOKUP."— Zapis prezentacji:

1 Polecenia sieciowe w Windows

2 KOMENDY NET NET ARP ARP TRACERT TRACERT PING PING IPCONFIG IPCONFIG NETSTAT NETSTAT NSLOOKUP NSLOOKUP

3 NET net accounts - aktualizuje konta użytkowników, modyfikuje hasła net accounts - aktualizuje konta użytkowników, modyfikuje hasłaSkładnia net accounts [/forcelogoff:{liczba_minut | no}] [/minpwlen:długość] [/maxpwage:{liczba_dni | unlimited}] [/minpwage:liczba_dni] [/uniquepw:liczba] [/domain] net computer – dodaje lub usuwa komputery z bazy danych domeny net computer – dodaje lub usuwa komputery z bazy danych domenySkładnia net computer\\nazwa_komputera {/add | /del} net config - wyświetla listę usług, pozwala je konfigurować net config - wyświetla listę usług, pozwala je konfigurowaćSkładnia net config [{server | workstation}] net file – umożliwia modyfikowanie plików otwartych udostępnionych na serwerze net file – umożliwia modyfikowanie plików otwartych udostępnionych na serwerzeSkładnia net file [identyfikator [/close]]

4 NET net group – dodaje, wyświetla i modyfikuje grupy globalne na serwerze net group – dodaje, wyświetla i modyfikuje grupy globalne na serwerzeSkładnia net group [nazwa_grupy [/comment:"tekst"]] [/domain] net group [nazwa_grupy{/add [/comment:"tekst"] | /delete} [/domain]] net group [nazwa_grupy nazwa_użytkownika[...] {/add | /delete} [/domain]] net localgroup - dodaje, wyświetla i modyfikuje grupy lokalne net localgroup - dodaje, wyświetla i modyfikuje grupy lokalneSkładnia net localgroup [nazwa_grupy [/comment:"tekst"]] [/domain] net localgroup [nazwa_grupy{/add [/comment:"tekst"] | /delete} [/domain]] net localgroup [nazwa_grupy nazwa[...] {/add | /delete} [/domain]] net name – dodaje, usuwa nazwę komunikacyjną (alias) net name – dodaje, usuwa nazwę komunikacyjną (alias)Składnia net name [nazwa {/add | /delete}]

5 NET net print – informuje o kolejce wydruku, o zadaniu wydruku lub je kontroluje net print – informuje o kolejce wydruku, o zadaniu wydruku lub je kontroluje Aby wyświetlić informacje dotyczące określonej kolejki wydruku: Aby wyświetlić informacje dotyczące określonej kolejki wydruku:Składnia net print\\nazwa_komputera\nazwa_udziału net send – wysyła wiadomości do innych użytkowników, komputerów lub nazw net send – wysyła wiadomości do innych użytkowników, komputerów lub nazw komunikacyjnych komunikacyjnychSkładnia net send{nazwa | * | /domain[:nazwa] | /users} wiadomość net share – zarządza udostępnionymi zasobami net share – zarządza udostępnionymi zasobamiSkładnia net share [nazwa_udziału] net share [nazwa_udziału=dysk:ścieżka [{/users:liczba_użytkowników | /unlimited}] [/remark:"tekst"] [/cache: {manual | automatic | no}]] [/remark:"tekst"] [/cache: {manual | automatic | no}]] net share [nazwa_udziału [{/users:liczba_użytkowników | unlimited}] [/remark:"tekst"] [/cache: {manual | automatic | no}]] [/cache: {manual | automatic | no}]] net share [{nazwa_udziału | dysk:ścieżka} /delete]

6 NET net start / net stop - uruchamia/ zatrzymuje usługę net start / net stop - uruchamia/ zatrzymuje usługę net statistics - wyświetla dziennik statystyk dla lokalnej usługi Stacja robocza, net statistics - wyświetla dziennik statystyk dla lokalnej usługi Stacja robocza, Serwer lub uruchomionych usług Serwer lub uruchomionych usług net user – dodaje, modyfikuje konta i wyświetla informacje o koncie użytkownika net user – dodaje, modyfikuje konta i wyświetla informacje o koncie użytkownikaSkładnia net user [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/domain] net user [nazwa_użytkownika {hasło | *} /add [opcje] [/domain]] net user [nazwa_użytkownika [/delete] [/domain]] net view - wyświetla listę domen, komputerów lub zasobów udostępnionych przez net view - wyświetla listę domen, komputerów lub zasobów udostępnionych przez określony komputer określony komputer net session - zarządza połączeniami komputera serwera Składnia net session [\\nazwa_komputera] [/delete]

7 NET net use - łączy komputer z udostępnionym zasobem lub odłącza go od zasobu net use - łączy komputer z udostępnionym zasobem lub odłącza go od zasobu albo wyświetla informacje o połączeniach komputera. To polecenie albo wyświetla informacje o połączeniach komputera. To polecenie pozwala również kontrolować trwałe połączenia sieciowe. Użyte bez parametrów pobiera listę połączeń sieciowych. pozwala również kontrolować trwałe połączenia sieciowe. Użyte bez parametrów pobiera listę połączeń sieciowych.Składnia net use [{nazwa_urządzenia | *}] [{\\nazwa_komputera[\nazwa_udziału[\wolumin]]] |[http://nazwa_komputera/nazwa_udziału[/folder]}] [{hasło | *}]] [/user:[nazwa_domeny\]nazwa_użytkownika] [/user:[nazwa_domeny_z_kropkami\]nazwa_użytkownika] [/user: [nazwa_użytkownika@nazwa_domeny_z_kropkami] [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}] net use [nazwa_urządzenia [/home[{hasło | *}] [/delete:{yes | no}]] net use [/persistent:{yes | no}] net time - synchronizuje zegar komputera z zegarem innego komputera lub domeny net time - synchronizuje zegar komputera z zegarem innego komputera lub domenySkładnia net time [{\\nazwa_komputera | /domain[:nazwa_domeny] | /rtsdomain[:nazwa_domeny]}] [/set] net time [\\nazwa_komputera] [/querysntp] [/setsntp[:lista_serwerów_NTP]]

8 ARP Wyświetla i modyfikuje wpisy w pamięci podręcznej ARP (Address Resolution Protocol), która zawiera jedną lub kilka tabel używanych do przechowywania adresów IP i odpowiednich rozpoznanych adresów fizycznych Ethernet lub Token Ring. Dla każdej karty sieciowej Ethernet lub Token Ring zainstalowanej na komputerze dostępna jest oddzielna tablica. Składnia arp[-a [adres_internetowy] [-N adres_interfejsu]] [-g [adres_internetowy] [-N adres_interfejsu]] [-d adres_internetowy [adres_interfejsu]] [-s adres_internetowy adres_ethernetowy [adres_interfejsu]] [-d adres_internetowy [adres_interfejsu]] [-s adres_internetowy adres_ethernetowy [adres_interfejsu]]

9 TRACERT Polecenie to jest bardzo podobne do uniksowego traceroute, którego zadaniem jest raportowanie adresu IP i nazwy każdego interfejsu pomiędzy klientem i celem. Jeżeli na przykład Ping ulegnie awarii, TRACERT może powiedzieć, w którym miejscu odpowiedź została zatrzymana. Działanie narzędzia polega na wysyłaniu serii żądań echa ICMP do docelowego hosta. Sposób działania jest bardzo podobny do sposobu w jaki działa Ping, z tym że TRACERT kontroluje wartość TTL (Time-To-Live) w pakiecie ICMP, aby uzyskać odpowiedź z każdego interweniującego rutera. Składnia tracert [-d ] [-h maksymalna_liczba_przeskoków] [-j lista_hostów] [-w limit_czasu] [-R ] [-S adres_źródłowy] [-4][-6] nazwa_obiektu_docelowego [-w limit_czasu] [-R ] [-S adres_źródłowy] [-4][-6] nazwa_obiektu_docelowego

10 TRACERT Przykład użycia polecenia

11 PING Weryfikuje łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP, wysyłając komunikaty żądania echa protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol). Potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa są wyświetlane razem z czasami opóźnienia. Polecenie ping to podstawowe polecenie protokołu TCP/IP używane do rozwiązywania problemów z łącznością, dostępnością i rozpoznawaniem nazw Składnia ping[-t ] [-a ] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f ] [-i TTL] [-v TOS] [-r liczba] [-s liczba] [{-j lista_hostów | -k lista_hostów}] [-w limit_czasu] [-R ] [-S adres_źródłowy] [{-j lista_hostów | -k lista_hostów}] [-w limit_czasu] [-R ] [-S adres_źródłowy] [-4] [-6] nazwa_obiektu_docelowego [-4] [-6] nazwa_obiektu_docelowego

12 IPCONFIG Podaje informacje o ustawieniach sieciowych systemu; jak np. IP, serwer DNS, trasowanie, netmaskę itd. ipconfig pozwala również na odświeżanie lub zwalnianie wszystkich lub wybranych adapterów [sieciowych], jak również wysłanie danych do określonego pliku. Składnia ipconfig [/all] [/renew[karta]] [/release [karta]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [/showclassidkarta] [/setclassidkarta [identyfikator_klasy]]

13 IPCONFIG Parametry IP interfejsu są konfigurowane za pomocą okna Network and Dial-Up Connection (Połączenie sieciowe i dial-up). Istnieje możliwość przejrzenia ustawień za pomocą polecenia IPCONFIG. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące każdego interfejsu, wpisz IPCONFIG /all. Oto przykład tej operacji:

14 NETSTAT Bardzo ciekawe narzędzie. Za jego pomocą można sprawdzić aktualnie otwarte porty TCP i zestawione połączenia z komputerami zewnętrznymi, statystyki karty sieciowej itp. Składnia netstat[-a ] [-e ] [-n ] [-o ] [-p protokół] [-r ] [-s ] [interwał] Przykład: C:\>netstat -r

15 NSLOOKUP Wyświetla informacje, które można wykorzystywać do diagnozowania infrastruktury systemu DNS. Przy uruchomieniu, nslookup odpytuje domyślny serwer DNS o ile nie podano innego. Można je uruchomić w dwóch trybach: interaktywnym i z opcjami wpisanymi z wiersza poleceń. W trybie interaktywnym wykonać można szereg zapytań i ustawić szereg opcji wpływających na odpytywanie przez nslookup bazy danych. Składnia nslookup [-podpolecenie...] [{poszukiwany_komputer | -serwer}] Przykład


Pobierz ppt "Polecenia sieciowe w Windows. KOMENDY NET NET ARP ARP TRACERT TRACERT PING PING IPCONFIG IPCONFIG NETSTAT NETSTAT NSLOOKUP NSLOOKUP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google