Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polecenia sieciowe w Windows

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polecenia sieciowe w Windows"— Zapis prezentacji:

1 Polecenia sieciowe w Windows
Strona tytułowa

2 KOMENDY NET ARP TRACERT PING IPCONFIG NETSTAT NSLOOKUP

3 NET net accounts - aktualizuje konta użytkowników, modyfikuje hasła
Składnia net accounts [/forcelogoff:{liczba_minut | no}] [/minpwlen:długość] [/maxpwage:{liczba_dni | unlimited}] [/minpwage:liczba_dni] [/uniquepw:liczba] [/domain] net computer – dodaje lub usuwa komputery z bazy danych domeny Składnia net computer\\nazwa_komputera {/add | /del} net config - wyświetla listę usług, pozwala je konfigurować Składnia net config [{server | workstation}] net file – umożliwia modyfikowanie plików otwartych udostępnionych na serwerze Składnia net file [identyfikator [/close]]

4 NET net group – dodaje, wyświetla i modyfikuje grupy globalne na serwerze Składnia net group [nazwa_grupy [/comment:"tekst"]] [/domain] net group [nazwa_grupy{/add [/comment:"tekst"] | /delete} [/domain]] net group [nazwa_grupy nazwa_użytkownika[ ...] {/add | /delete} [/domain]] net localgroup - dodaje, wyświetla i modyfikuje grupy lokalne Składnia net localgroup [nazwa_grupy [/comment:"tekst"]] [/domain] net localgroup [nazwa_grupy{/add [/comment:"tekst"] | /delete} [/domain]] net localgroup [nazwa_grupy nazwa[ ...] {/add | /delete} [/domain]] net name – dodaje, usuwa nazwę komunikacyjną (alias) Składnia net name [nazwa {/add | /delete}]

5 NET net print – informuje o kolejce wydruku, o zadaniu wydruku lub je kontroluje Aby wyświetlić informacje dotyczące określonej kolejki wydruku: Składnia net print\\nazwa_komputera\nazwa_udziału net send – wysyła wiadomości do innych użytkowników, komputerów lub nazw komunikacyjnych Składnia net send{nazwa | * | /domain[:nazwa] | /users} wiadomość net share – zarządza udostępnionymi zasobami Składnia net share [nazwa_udziału] net share [nazwa_udziału=dysk:ścieżka [{/users:liczba_użytkowników | /unlimited}] [/remark:"tekst"] [/cache: {manual | automatic | no}]] net share [nazwa_udziału [{/users:liczba_użytkowników | unlimited}] [/remark:"tekst"] [/cache: {manual | automatic | no}]] net share [{nazwa_udziału | dysk:ścieżka} /delete]

6 NET net start / net stop - uruchamia/ zatrzymuje usługę
net statistics - wyświetla dziennik statystyk dla lokalnej usługi Stacja robocza, Serwer lub uruchomionych usług net session - zarządza połączeniami komputera serwera Składnia net session [\\nazwa_komputera] [/delete] net user – dodaje, modyfikuje konta i wyświetla informacje o koncie użytkownika Składnia net user [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/domain] net user [nazwa_użytkownika {hasło | *} /add [opcje] [/domain]] net user [nazwa_użytkownika [/delete] [/domain]] net view - wyświetla listę domen, komputerów lub zasobów udostępnionych przez określony komputer

7 NET net use - łączy komputer z udostępnionym zasobem lub odłącza go od zasobu albo wyświetla informacje o połączeniach komputera. To polecenie pozwala również kontrolować trwałe połączenia sieciowe. Użyte bez parametrów pobiera listę połączeń sieciowych. Składnia net use [{nazwa_urządzenia | *}] [{\\nazwa_komputera[\nazwa_udziału[\wolumin]]] |[http://nazwa_komputera/nazwa_udziału[/folder]}] [{hasło | *}]] [/user:[nazwa_domeny\]nazwa_użytkownika] [/user:[nazwa_domeny_z_kropkami\]nazwa_użytkownika] [/user: [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}] net use [nazwa_urządzenia [/home[{hasło | *}] [/delete:{yes | no}]] net use [/persistent:{yes | no}] net time - synchronizuje zegar komputera z zegarem innego komputera lub domeny Składnia net time [{\\nazwa_komputera | /domain[:nazwa_domeny] | /rtsdomain[:nazwa_domeny]}] [/set] net time [\\nazwa_komputera] [/querysntp] [/setsntp[:lista_serwerów_NTP]]

8 ARP Wyświetla i modyfikuje wpisy w pamięci podręcznej ARP (Address Resolution Protocol), która zawiera jedną lub kilka tabel używanych do przechowywania adresów IP i odpowiednich rozpoznanych adresów fizycznych Ethernet lub Token Ring. Dla każdej karty sieciowej Ethernet lub Token Ring zainstalowanej na komputerze dostępna jest oddzielna tablica. Składnia arp[-a [adres_internetowy] [-N adres_interfejsu]] [-g [adres_internetowy] [-N adres_interfejsu]] [-d adres_internetowy [adres_interfejsu]] [-s adres_internetowy adres_ethernetowy [adres_interfejsu]]

9 TRACERT Polecenie to jest bardzo podobne do uniksowego traceroute, którego zadaniem jest raportowanie adresu IP i nazwy każdego interfejsu pomiędzy klientem i celem. Jeżeli na przykład Ping ulegnie awarii, TRACERT może powiedzieć, w którym miejscu odpowiedź została zatrzymana. Działanie narzędzia polega na wysyłaniu serii żądań echa ICMP do docelowego hosta. Sposób działania jest bardzo podobny do sposobu w jaki działa Ping, z tym że TRACERT kontroluje wartość TTL (Time-To-Live) w pakiecie ICMP, aby uzyskać odpowiedź z każdego interweniującego rutera. Składnia tracert [-d ] [-h maksymalna_liczba_przeskoków] [-j lista_hostów] [-w limit_czasu] [-R ] [-S adres_źródłowy] [-4][-6] nazwa_obiektu_docelowego

10 TRACERT Przykład użycia polecenia

11 PING Weryfikuje łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP, wysyłając komunikaty żądania echa protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol). Potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa są wyświetlane razem z czasami opóźnienia. Polecenie ping to podstawowe polecenie protokołu TCP/IP używane do rozwiązywania problemów z łącznością, dostępnością i rozpoznawaniem nazw Składnia ping[-t ] [-a ] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f ] [-i TTL] [-v TOS] [-r liczba] [-s liczba] [{-j lista_hostów | -k lista_hostów}] [-w limit_czasu] [-R ] [-S adres_źródłowy] [-4] [-6] nazwa_obiektu_docelowego

12 IPCONFIG Podaje informacje o ustawieniach sieciowych systemu; jak np. IP, serwer DNS, trasowanie, netmaskę itd. ipconfig pozwala również na odświeżanie lub zwalnianie wszystkich lub wybranych adapterów [sieciowych], jak również wysłanie danych do określonego pliku. Składnia ipconfig [/all] [/renew[karta]] [/release [karta]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [/showclassidkarta] [/setclassidkarta [identyfikator_klasy]]

13 IPCONFIG Parametry IP interfejsu są konfigurowane za pomocą okna Network and Dial-Up Connection (Połączenie sieciowe i dial-up). Istnieje możliwość przejrzenia ustawień za pomocą polecenia IPCONFIG. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące każdego interfejsu, wpisz IPCONFIG /all. Oto przykład tej operacji:

14 NETSTAT Bardzo ciekawe narzędzie. Za jego pomocą można sprawdzić aktualnie otwarte porty TCP i zestawione połączenia z komputerami zewnętrznymi, statystyki karty sieciowej itp. Składnia netstat[-a ] [-e ] [-n ] [-o ] [-p protokół] [-r ] [-s ] [interwał] Przykład: C:\>netstat -r

15 NSLOOKUP Wyświetla informacje, które można wykorzystywać do diagnozowania infrastruktury systemu DNS. Przy uruchomieniu, nslookup odpytuje domyślny serwer DNS o ile nie podano innego. Można je uruchomić w dwóch trybach: interaktywnym i z opcjami wpisanymi z wiersza poleceń. W trybie interaktywnym wykonać można szereg zapytań i ustawić szereg opcji wpływających na odpytywanie przez nslookup bazy danych. Składnia nslookup [-podpolecenie...] [{poszukiwany_komputer | -serwer}] Przykład


Pobierz ppt "Polecenia sieciowe w Windows"

Podobne prezentacje


Reklamy Google