Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozdanie Z ł otych Tarczy. Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozdanie Z ł otych Tarczy. Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego."— Zapis prezentacji:

1 Rozdanie Z ł otych Tarczy

2 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego

3 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Mateusz Chludźiński IA

4 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Natalia Borawska IA

5 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Piotrowi Dudzińskiemu IA

6 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Dawid Pawelczyk IA

7 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Aleksandra Grzymała IB

8 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Monika Chrapowicz IC

9 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Olga Nowacka IC

10 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Łukasz Bobowski ID

11 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Rafał Leoszewski ID

12 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Dawid Skarżyński ID

13 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Marcin Tomaszczyk ID

14 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Patryk Włodarski IIB

15 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Weronika Kalinowska IIC

16 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Izabela Koszykowska IIC

17 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Karolina Andruk IIC

18 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Sebastian Camlet IID

19 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Marcin Chętnik IID

20 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Izabela Walczyk IID

21 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kinga Chludzińska IIE

22 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kinga Woźniak IIE

23 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Patrycja Kalicka IIF

24 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Martyna Bobkowska III A

25 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Martyna Maćkowska IIIA

26 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Przemysław Karwowski IIIB

27 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kinga Polesińska IIIC

28 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Maciej Trepanowski IIIC

29 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Magdalena Wyszyńska IIIC

30 Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kamil Kościelecki IIID

31 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

32 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Julia Tomaszewska IC

33 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Patrycja Gocłowska IC

34 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Dawid Boć IC

35 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Weronika Wawrzyniak IC

36 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Magdalena Rzodkiewicz IC

37 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Piotr Nieciecki ID

38 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Jakub Rogowski IIA

39 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Julia Orłowska IIB

40 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Patrycja Kaczmarek IID

41 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Klaudia Jankowska IID

42 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Magdalena Sikorska IID

43 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Bartosz Boguski IID

44 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Marcin Chętnik IID

45 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Izabela Wilk IIIA

46 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Aleksandra Supińska IIIA

47 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Magdalena Kulesza IIIA

48 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Edyta Siekierska IIIB

49 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Karol Kuliś IIIB

50 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Mateusz Parzych IIIB

51 Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Magdalena Wyszyńska IIIC

52 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej

53 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Oliwia Orłowska IIB

54 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kacper Gawrych IIB

55 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Mateusz Charubin IIIB

56 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Aneta Siekierska IIIB

57 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Adrianna Karwowska IIIC

58 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Oskar Nosalik IIC

59 Za aktywn ą dzia ł alno ść na rzecz spo ł eczno ś ci uczniowskiej nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Jakub Gabriel Wierzbowski IIC

60 Za wielkie sukcesy naukowe

61 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Karol Kuliś IIIB

62 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu J ę zyka Polskiego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Marta Ogonowska IIID

63 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu J ę zyka Polskiego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Julia Orłowska IIB

64 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkurs J ę zyka Angielskiego i Wojewódzkiej Podlaskiej Gimnazjady J ę zyka Angielskiego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Hubert Wojewoda IIIC

65 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiej Podlaskiej Gimnazjady J ę zyka Angielskiego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kamila Diana Rutkowska IIC

66 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Chemicznego nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kamil Kościelecki IIID

67 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Historycznego, J ę zyka Niemieckiego oraz Konkursu „Losy ż o ł nierza i dzieje or ęż a polskiego…” nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Magdalena Wyszyńska IIIB

68 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej oraz Ogólnopolskiej Olimpiady „My ś li Jana Paw ł a II” nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Izabela Wilk IIIA

69 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Dawid Gawryś IIC

70 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Michał Łukawski IIC

71 Za zakwalifikowanie si ę do Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Kamila Natalia Borawska IIC

72 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe

73 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Sekcja lekkoatletyczna dziewcząt

74 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Angelika Sokołowska IC

75 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Dominik Mieczkowski IIE

76 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Paweł Kwiatkowski IIID

77 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Dawid Daniło IIID

78 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Michał Roszkowski IIIA

79 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy (Rocznik 1999)

80 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy (Rocznik 2000)

81 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy (Rocznik 2001)

82 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Sekcja koszykówki dziewcząt

83 Za wybitne osi ą gni ę cia sportowe nagrod ę Z ł otej Tarczy otrzymuje Sekcja koszykówki chłopców

84 Dzi ę kujemy Za Uwag ę


Pobierz ppt "Rozdanie Z ł otych Tarczy. Za wzorowe realizowanie obowi ą zku szkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google