Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład nr 4: Mikrokontrolery - wprowadzenie Piotr Bilski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład nr 4: Mikrokontrolery - wprowadzenie Piotr Bilski"— Zapis prezentacji:

1 Wykład nr 4: Mikrokontrolery - wprowadzenie Piotr Bilski
Systemy wbudowane Wykład nr 4: Mikrokontrolery - wprowadzenie Piotr Bilski

2 Definicja mikrokontrolera
Jest to specjalizowany układ cyfrowy z dedykowanym procesorem, który spełnia dwa kryteria: Jest zdolny do autonomiczne pracy Jest stosowany w systemach pomiarowo-kontrolnych Inna nazwa: komputer jednopłytkowy Posiada zmodyfikowaną architekturę względem komputera ogólnego przeznaczenia

3 Schemat mikrokontrolera
Rezonator kwarcowy Jednostka centralna (CPU) Zegar reset Pamięć programu Wewnętrzna szyna adresowa Wewnętrzna szyna danych zasilanie Pamięć danych sygnały wejściowe Układy wejścia/wyjścia sygnały wyjściowe

4 Architektura Harvard Modyfikacja architektury von Neumanna
Wydzielona oddzielna pamięć na dane i na program Eliminacja konfliktów przy dostępie do pamięci operacyjnej Jednoczesny dostęp do danych i do rozkazów zwiększa efektywność programu Zastosowanie: mikrokontrolery, procesory sygnałowe (DSP)

5 Schemat architektury typu Harvard
Dane programu często są w pamięci EPROM Dane tymczasowe przechowywane są w pamięci RAM

6 Elementy mikrokontrolera
Jednostka centralna (synchroniczny układ sekwencyjny, sterowany zegarem) Układy wejścia/wyjścia Porty Przetworniki A/C i C/A Liczniki (timers) Pamięć wewnętrzna i zewnętrzna (RAM, ROM, flash)

7 Jednostka centralna mikrokontrolera
Układ sterujący Sygnały stanu Układ wykonawczy Szyna sygnałów sterowania Wewnętrzna szyna danych Wewnętrzna szyna adresowa

8 Ogólna architektura mikrokontrolera
Wewnętrzna pamięć programu Wewnętrzna pamięć danych Bufor szyny danych Wewnętrzna szyna danych Rejestr przejściowy Rejestr wskaźników Rejestr rozkazów Rejestry R0-Rn Wskaźnik stosu Licznik prog. Rejestr adr. Układ we/wy Układy peryferyjne Rejestry specjalne Dekoder rozkazów Układ sterowania Akumulator ALU Zegar Bufor adresowy Szyna sterowania We/wy Układ zasilania

9 Układ wykonawczy Elementy składowe:
Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) Akumulator Rejestr przejściowy (tymczasowy) Rejestr wskaźników (flagi) Rejestr przesuwny (na wyjściu) Jednostka zmiennoprzecinkowa (opcjonalnie)

10 Rejestr wskaźników (8051) C – przeniesienie
AC V N Z C – przeniesienie AC – przeniesienie pomocnicze V – nadmiar N – znak Z – zero P – parzystość (inne mikrokontrolery)

11 Rejestry mikrokontrolera
Rejestry robocze Akumulator (pierwszy argument ALU i wynik) Rejestr pomocniczy (drugi argument ALU) Zbiór rejestrów roboczych (R0-Rn) Rejestry związane z pracą jednostki sterującej (licznik rozkazów, rejestr rozkazów) Rejestry specjalne (SFR)

12 Struktura rejestrów ogólnego przeznaczenia
R7H R7L R6H R6L R5H R5L R4H R4L Rejestry globalne (8 i 16 bit) R15 R14 R13 R12 R11 R10 R09 R08 R3H R3L R2H R2L R1H R1L R0H R0L Rejestry globalne (16 bit) Banki rejestrów 8- i 16-bitowych

13 Instrukcje maszynowe procesora
Postać analogiczna, jak w przypadku klasycznego komputera Programowanie najczęściej w asemblerze Program wykonywany sekwencyjnie (wyjątek: rozgałęzienia) Przykład: ADD A,#3CH Zmienna długość rozkazu w pamięci (1-3B): 1. bajt – kod operacji, 2. bajt – pierwszy argument, 3. bajt – trzeci argument

14 Tryby adresowania Tryby proste i niezbyt liczne:
Wewnętrzne (rejestrowe) Natychmiastowe Bezpośrednie Pośrednie Indeksowe Względne

15 Tryb wewnętrzny Instrukcje jednobajtowe
Argumenty przechowywane w rejestrach Sposób efektywny! ADD A,R1 Akumulator Rejestr R1 +

16 Tryb natychmiastowy Instrukcje jednobajtowe
Argumenty to liczby, nie adresy Przydatny tylko dla operacji na stałych! ADD A,#liczba Akumulator +

17 Tryb bezpośredni Instrukcje wielobajtowe
Argumenty przechowywane w pamięci Ograniczony adresowany obszar danych ADD A,adres 00 Argument Akumulator + FF

18 Tryb indeksowy Instrukcje wielobajtowe
Adres generowany przez sumowanie dwóch argumentów Efektywne przy operacjach na blokach danych Rozkaz adres,R1 Argument Rejestr indeksowy +

19 Tryb postindeksowy Instrukcje wielobajtowe
Bardziej skomplikowany sposób generowania adresów Rozkaz adres,R1 Argument Rejestr indeksowy +

20 Tryb pośredni Instrukcje wielobajtowe
Argument jest przechowywany pod innym adresem w pamięci Rozkaz adres 00 Adres Argument FF

21 Tryb względny Adres obliczany względem licznika programu
Przesunięcie przechowywane w pamięci Zastosowanie: programy modyfikujące własny kod, małe skoki 00 Rozkaz Przesunięcie Argument FF + Licznik rozkazu

22 Cykl wykonania rozkazu
Pobranie kodu rozkazu z pamięci do rejestru IR Odczytanie zawartości licznika rozkazów (adres) Podanie adresu na linie adresowe magistrali Wygenerowanie sygnału odczytu na liniach sterowania Przesłanie otrzymanego rozkazu do rejestru IR Inkrementacja IP Wykonanie mikrooperacji składających się na rozkaz

23 Ilustracja fazy pobrania rozkazu
Dane Pamięć programu Adresy Rejestr rozkazów Dekoder rozkazów Licznik programu Układ sterowania Rejestr adresowy Zegar Szyna adresowa Szyna sterowania

24 Ilustracja fazy wykonania rozkazu
R R1 Rejestr adresowy Dane Pamięć danych Adresy Rejestr rozkazów Akumulator Dekoder rozkazów (A) → M(R0, R1) Układ sterowania Zegar Szyna adresowa Szyna sterowania

25 Schemat czasowy fazy wykonania instrukcji
Szyna adresowa Licznik programu ( R0, R1 ) MEMR MEMW Szyna danych Rozkaz Zawartość akumulatora taw tdr thr tar tr tdw tw thw

26 Instrukcje wielobajtowe
Wymagany wielokrotny dostęp do pamięci Nowsze mikrokontrolery operują na słowach – zwiększenie wydajności Czas wykonania instrukcji – liczba cykli maszynowych potrzebnych do jej realizacji Cykl maszynowy: Cykl pobrania rozkazu Cykl pobrania argumentów Cykl zapisu wyniku

27 Przerwania i wyjątki Przerwania generowane przez sprzęt (ograniczenia w systemach czasu rzeczywistego) Sytuacje wyjątkowe (exceptions - NMI) Przerwania maskowalne (event interrupts) Przerwania programowe (software interrupts) Pułapki (traps)

28 Diagram przejść między stanami mikrokontrolera
RES=0, NMI=0 Stan reset po włącz. Stan reset po akcji Stan reset RES=0, NMI=1 RES=1, NMI=0 RES=1, NMI=1 Obsługa przerw. BRQ=0 BRQ=1 Zgłoszenie przerwania Zwolnienie szyny BRQ=0 Koniec obsługi przerwania Wykonywa-nie programu BRQ=1 BRQ=1 Wymuszenie trybu stand-by BRQ=0 Wymuszenie trybu sleep Stan czuwania Stan uśpienia Stan obniżonego poboru mocy Przerwanie NMI

29 Hierarchia pamięci Pamięć RAM (ulotna) Pamięć ROM (nieulotna)
Statyczna lub dynamiczna Wykorzystywane jako układy zewnętrzne Pamięć ROM (nieulotna) EPROM (przechowuje programy i dane użytkownika) OTP (jednokrotnie programowalna) EEPROM (przechowuje programy i dane) FLASH (używana jako wewnętrzna lub zewnętrzna)

30 Mapy pamięci Jest to struktua pamięci w systemie
Zależy od architektury systemu i liczby oraz rodzajów pamięci Rozwiązania: jednolita przestrzeń adresowa (von Neumanna) Architektura Harvard

31 Jednolita przestrzeń adresowa
F...FH Rejestry kontrolerów i urządzeń zewnętrznych Zewnętrzna pamięć danych Przestrzeń adresowa pamięci zewnętrznej Przestrzeń niewykorzystana Zewnętrzna pamięć programu Adresy procedur obsługi przerwań Programy diagnostyczne i systemowe (monitor) Przestrzeń adresowa pamięci wewnętrznej Układy wejścia/wyjścia Rejestry specjalne (SFR) Pamięć danych i stos = Rejestry 0...0H

32 Mapa pamięci w architekturze Harvard
Adresowanie pośrednie Adresowanie bezpośrednie 00H FFH YYH Zewnętrzna pamięć programu Obszary nieużywane Układy we/wy zewnętrzne Dane Pamięć danych Rejestry specjalne SFR FFH XX+1H 00H XXH Rejestry, dane, stos Wewnętrzna pamięć programu 00H FFH 00H Wewnętrzna pamięć danych Pamięć programu Zewnętrzna pamięć danych

33 Segmentacja pamięci Wymagana przy dużej przestrzeni adresowej
Umożliwia ochronę fragmentów pamięci przed niepowołanym dostępem (wielozadaniowość) Segmenty definiowane przez rejestry segmentowe Adresowanie: (RS1) + offset = EffAddr

34 Użycie stosu Fragment pamięci RAM obsługiwany jak kolejka LIFO
Użycie wskaźnika stosu (SP) Wykorzystanie: Zapamiętywanie stanu procesora przed przejściem do obsługi przerwań Zapamiętywanie adresu powrotu z podprogramów Chwilowe zapamiętywanie zawartości rejestrów i zmiennych

35 Zaawansowana architektura mikrokontrolerów
Wymagana w zastosowaniach o dużej przepustowości danych Kryterium oceny: MIPS, MFLOPS Architektury: Superskalarne Potokowe Z pamięcią podręczną RISC

36 Architektura superskalarna i potoki
Rozkaz dzielony jest na wiele faz, które mogą być przetwarzane równolegle Niektóre elementy procesora są zwielokrotnione (np. ALU) Problem: algorytm wypełniania kolejki rozkazami (przewidywanie rozgałęzień) Drożność architektury – liczba równoległych jednostek wykonawczych

37 Pamięć podręczna (cache)
Wymagane przy wykorzystaniu pamięci zewnętrznych Przechowuje tymczasowo dane i kod programu w celu przyspieszenia przetwarzania Problem: modyfikacja zawartości pamięci, gdy jest ona pełna

38 Mikrosystemy mikrokontrolerów
Dodanie układów ASIC o funkcjonalności definiowanej przez użytkownika Dodanie procesora DSP Dodanie urządzeń peryferyjnych definiowalnych przez użytkownika Przykład: TriCore (Siemens)

39 Architektura RISC Zgodna z architekturą Harvard Przetwarzanie potokowe
Niewielki zbiór instrukcji ortogonalnych Instrukcje operują na dowolnych rejestrach Każda instrukcja wykorzystuje dowolny tryb adresowania argumentów Wszystkie instrukcje mają identyczną długość i jednorodny format Procesor znacznie uproszczony

40 Parametry elektryczne i mechaniczne
Długość słowa (szerokość szyny): 8, 16, 32 bity Zakres temperatur pracy (standardowo: 0 do 70ºC, zastosowania wojskowe: -40 do 125ºC) Napięcie zasilające (3.3, 4.5, 5 V) Częstotliwość oscylatora kwarcowego (1 MHz – 300 MHz) Parametry stałoprądowe (poziom napięć w stanie niskim i wysokim)

41 Technologia CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
Umożliwia tworzenie układów µm Zaleta: niewielka moc pobierana przez układ (możliwość zasilania bateryjnego), liniowo zależna od jego częstotliwości Możliwość modyfikacji częstotliwości układu Odporność na zakłócenia

42 Parametry dynamiczne Oznaczają czasy trwania poszczególnych faz pracy mikrokontrolera Wartości maksymalne, minimalne i typowe Przykłady: Okres drgań oscylatora Okres zegara Czas trwania wysokiego stanu impulsu zegarowego Okres sygnału ALE Czas trwania niskiego/wysokiego stanu READ i WRITE

43 Obudowy mikrokontrolerów
Układy scalone wymagają obudów określonego rodzaju (plastik lub ceramika) Zależą od rodzaju montażu (tradycyjnego, czy powierzchniowego) Przykłady: DIP (S-DIP, SK-DIP) – dwurzędowe płaskie PGA – matryca prostokątna lub kwadratowa DFP – montaż powierzchniowy, wyprowadzenia z dwóch stron obudowy QFP/TQFP – montaż powierzchniowy, wyprowadzenia z czterech stron obudowy


Pobierz ppt "Wykład nr 4: Mikrokontrolery - wprowadzenie Piotr Bilski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google