Tytuł stopnia drugiego na żółtym tle">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje internetowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje internetowe"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje internetowe
CSS – kolory i obrazy tła

2 Kolor tła (background-color)
Właściwość background-color pozwala zdefiniować kolor tła dla elementu. selektor {background-color: kolor} gdzie: selektorem może być dowolny znacznik (X)HTML, jako kolor należy podać definicję koloru. Wpisanie wartości transparent ustali tło przezroczyste. Oto przykład: <h2 style="background-color: yellow">Tytuł stopnia drugiego na żółtym tle</h2>

3 Grafika jako tło (background-image)
Właściwość background-image pozwala zdefiniować obraz jako tło. selektor {background-image: url (adres_obrazka)} gdzie: selektorem może być dowolny znacznik (X)HTML, jako adres_obrazka należy podać miejsce, gdzie znajduje się obrazek, który chcemy wstawić jako tło. Wpisanie none usunie obrazek. Oto przykład: <h1 style="background-image: url(stars.jpg); color: white;">Tytuł stopnia pierwszego w kolorze białym z obrazkiem jako tło </h1>

4 Powtarzanie tła (background-repeat)
Właściwość background-repeat pozwala określić, jak mają sąsiadować ze sobą obrazy. selektor {background-repeat: powtarzanie} gdzie: selektorem może być praktycznie dowolny znacznik (X)HTML, jako powtarzanie należy wpisać: repeat - powtarzanie tła w obu kierunkach (domyślnie), repeat-x - powtarzanie tła tylko w kierunku poziomym, wzdłuż osi X, repeat-y - powtarzanie tła tylko w kierunku pionowym, wzdłuż osi Y, no-repeat - brak powtarzania tła (zostanie wyświetlone jako pojedynczy obrazek).

5 Przykłady repeat-x <div style="background-image: url(stars.jpg); background-repeat: repeat-x">zastosowanie repeat-x, czyli powtórzenie tła w poziomie</div> repeat-y <div style="background-image:url(stars.jpg); background-repeat: repeat-y;">zastosowanie repeat-y, czyli powtórzenie tła w pionie</div>

6 Przykłady repeat <div style="background-image: url(star.jpg); background-repeat: repeat; ">zastosowanie repeat, czyli powtórzenie tła na całej stronie</div> no-repeat <div style="background-image: url(stars.jpg); background-repeat: no-repeat;">zastosowanie no-repeat, czyli powtórzenie nie powtarzanie tła</div>

7 Pozycja tła (background-position)
Właściwość background-position służy do określania pozycji tła graficznego. selektor {background-position: pozycja} gdzie: selektorem może być znacznik (X)HTML wyświetlany w bloku albo zastępowalny, jako pozycja należy wpisać: Jedną wartość: center - obrazek na środku (w centrum) left - obrazek po lewej right - po prawej top - na górze bottom - na dole jednostka długości - odległość od lewej krawędzi

8 Pozycja tła (background-position)
Dwie wartości (oddzielone spacją): left top - lewy-górny róg left bottom - lewy-dolny róg right top - prawy-górny róg right bottom - prawy-dolny róg Polecenie to ma sens, tylko jeśli określimy równocześnie tło obrazkowe oraz ograniczymy jego powtarzanie (no-repeat, repeat-x lub repeat-y).

9 Przykłady Przykład zastosowania obrazka jako tła bez definiowania jego pozycji <div style="background: url(star.jpg); background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div> Przykład zastosowania obrazka jako tła z określeniem jego pozycji w pionie background-position: top <div style="background:url(star.jpg); background-position: top; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div>

10 Przykłady Przykład zastosowania obrazka jako tła z określeniem jego pozycji w pionie background-position: center <div style="background: url(star.jpg); background-position: center; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div> Przykład zastosowania obrazka jako tła z określeniem jego pozycji w pionie background-position: bottom <div style="background: url(star.jpg); background-position: bottom; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div>

11 Przykłady Przykład zastosowania obrazka jako tła z określeniem jego pozycji w poziomie background-position: left <div style="background: url(star.jpg); background-position: left; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div> Przykład zastosowania obrazka jako tła z określeniem jego pozycji w poziomie background-position: right <div style="background: url(star.jpg); background-position: right; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div>

12 Przykłady Przykład zastosowania obrazka jako tła z określeniem jego pozycji w poziomie background-position: center <div style="background: url(star.jpg); background-position: center; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div>

13 Przykłady Możemy mieszać wartości pozycji pionowej i poziomej background-position: top right <div style="background: url(star.jpg); background-position: top right; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div> Możemy mieszać wartości pozycji pionowej i poziomej background-position: bottom left <div style="background: url(star.jpg); background-position: bottom left; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div>

14 Przykłady Możliwe jest wreszcie podanie wartości liczbowych. background-position: 2cm 1cm <div style="background: url(star.jpg); background-position: 2cm 1cm; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div> Możliwe jest wreszcie podanie wartości liczbowych. background-position: 70% 70% <div style="background: url(star.jpg); background-position: 70% 70%; background-repeat: no-repeat; height: 50px;"></div>

15 Atrybuty mieszane tła (background)
Polecenie to pozwala w wygodny sposób zdefiniować wszystkie atrybuty tła. Nie musimy wypisywać kolejno wszystkich cech, a jedynie ich konkretne wartości. selektor {background: wartości atrybutów} gdzie: selektorem może być dowolny znacznik (X)HTML, jako wartości atrybutów należy wpisać konkretne wartości atrybutów dotyczących tła, które będą oddzielone od siebie spacjami (przy czy można niektóre pominąć). Są to: kolor tła, tło obrazkowe, powtarzanie tła, zaczepienie tła, pozycja tła.

16 Przykład zastosowania:
<div style="color: green; background: url(pies.jpg) no-repeat left top; padding:0px 0px 155px 155px;"> To jest akapit z obrazkiem w tle. Obrazek ma podaną w nawiasie ścieżkę dostępu i nie jest powtarzany (no-repeat). Znajduje się po lewej stronie. Tekst pisany jest kolorem zielonym i jest oddalony od lewej krawędzi o 155px. Szerokość obrazka wynosi 150px. W przypadku gdybyśmy nie określili przesunięcia w prawo, tekst zaczynałby się standardowo przy lewej krawędzi.</div>


Pobierz ppt "Aplikacje internetowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google