Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.tpaqi.com EFEKTYWNOŚĆ EKONOMIA EKOLOGIA ASFALTY MODYFIKOWANE GUMĄ dr inż. Aleksander Zborowski Kongres ZDP Bełchatów 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.tpaqi.com EFEKTYWNOŚĆ EKONOMIA EKOLOGIA ASFALTY MODYFIKOWANE GUMĄ dr inż. Aleksander Zborowski Kongres ZDP Bełchatów 2014."— Zapis prezentacji:

1 www.tpaqi.com EFEKTYWNOŚĆ EKONOMIA EKOLOGIA ASFALTY MODYFIKOWANE GUMĄ dr inż. Aleksander Zborowski Kongres ZDP Bełchatów 2014

2 RÓŻNICE W KONSTRUKCJACH NAWIERZCHNI DRÓG GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI DOSTOSOWANA DO OBCIĄŻENIA Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 2012 © TPA (5/2014)2

3 RÓŻNICE W KONSTRUKCJACH NAWIERZCHNI DRÓG ODMIENNY SPOSÓB PRACY Drogi o wysokim natężeniu ruchu Drogi o niskim natężeniu ruchu Wymagana stabilność mieszanek Wymagana elastyczność mieszanek © TPA (5/2014)3

4 PRZYKŁADY ZNISZCZEŃ NA DROGACH LOKALNYCH Typowe zniszczenia dróg lokalnych spowodowane niską elastycznością nawierzchni Fot. Internet © TPA (5/2014)4

5 ZNACZENIE LEPISZCZA W MIESZANKACH I NAWIERZCHNI Wpływ właściwości asfaltu na podstawowe rodzaje zniszczeń Udział asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej Ilość Koszt Asfalt drogowy Koszt Asfalt PMB 5© TPA (5/2014)

6 MODYFIKACJA ASFALTÓW W CELU ZWIĘKSZENIA ELASTYCZNOŚCI NAWIERZCHNI Poprawę właściwości sprężystych lepiszcza można uzyskać poprzez modyfikację asfaltu stosując min.:  Polimery np. SBS lub SBR  Rozdrobnioną gumę ze zużytych opon Fot. Internet © TPA (5/2014)6

7 ZALETY MIESZANEK Z ASFALTAMI MODYFIKOWANYMI GUMĄ 7© TPA (5/2014) Efektywność  Zwiększona trwałość zmęczeniowa i odporność na spękania odbite  Zwiększona odporność na spękania niskotemperaturowe  Polepszona odporność na koleinowanie  Zwiększona odporność na starzenie  Polepszone właściwości przeciwpoślizgowe (zwiększona szorstkość)  Eliminacja akwaplaningu i lepsza widoczność podczas opadów przy użyciu asfaltu porowatego Ekologia  Mniejsza hałaśliwość przy zastosowaniu „cichych nawierzchni”  Efektywne wykorzystanie odpadów w postaci zużytych opon samochodowych Ekonomia  Zmniejszone koszty eksploatacji nawierzchni drogowych (mniej napraw, remontów oraz traconego w korkach czasu kierowców)  Tańsza alternatywa dla asfaltów modyfikowanych polimerami  Możliwość zmniejszenia grubości warstw nawierzchni w porównaniu do standardowych nawierzchni (bez utraty wymaganych właściwości technicznych)

8 Dane z Programu Oceny Stanu Nawierzchni Odporność na Spękania Dane uzyskane na podstawie porównania ponad 500 projektów G. B. Way, K. E. Kaloush i K. P. Biligiri, „Asphalt-Rubber Standard Practice Guide, Second Edition,” Rubber Pavements Association, Phoenix, 2012 8© TPA (5/2014)

9 HISTORIA MODYFIKACJI ASFALTU GUMĄ 1950’s – opracowanie w Szwecji metody suchej (Dry Method) 1963 – Charles McDonald opracowuje w Phoenix metodę mokrą (Wet Method) 1970’s – opracowanie sprzętu do masowej produkcji AR 1980’s – rozwój technologii w Stanach Zjednoczonych 1990’s – wygaśnięcie patentów i ekspansja technologii na świecie © TPA (5/2014)9

10 CO ZROBIĆ Z NIEPOTRZEBNYMI OPONAMI?  Recykling energetyczny – np. spalanie w cementowniach  Zastosowanie w budownictwie drogowym jako modyfikacja mieszanek asfaltowych Miał i granulat gumowy z rozdrobnionych opon samochodowych © TPA (5/2014)10

11 METODY WPROWADZANIA MIAŁU GUMOWEGO DO MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  Technologia „na sucho” – dozowanie gumy bezpośrednio do mieszalnika poprzez zastąpienie części kruszywa mineralnego  Technologia „na mokro” – modyfikacja poprzez wymieszanie, podgrzewanie i reakcję gorącego asfaltu z rozdrobnioną gumą, czas dojrzewania po wymieszaniu min. 45 minut  Metoda „Field Blend”  Metoda „Terminal Blending” © TPA (5/2014)11

12 PORÓWNANIE TECHNOLOGII „FIELD BLEND” i „TERMINAL BLENDING” Field Blend – Układ trójfazowy w MMA Terminal Blending – Układ dwufazowy w MMA 12© TPA (5/2014)

13 E.J.F. Peralta „Micro-Analysis of Physicochemical Interaction between the Components of Asphalt Mixtures with Rubber”, Iowa State University, 2013 ETAPY PROCESU REAKCJI ASFALTU Z GUMĄ W METODZIE „NA MOKRO” 13© TPA (5/2014)

14 MODYFIKACJA ASFALTU GUMĄ W SKALI PRZEMYSŁOWEJ Metoda „na mokro” – Field Blend Zbiornik z 3-ma mieszadłami Wysyp gumy do otworu zbiornika Rozładunek gumy Zbiornik na gumę Pojemnik podajnika ślimakowego Podajnik ślimakowy © TPA (5/2014)14

15 RODZAJE ZASTOSOWAŃ Z UŻYCIEM ASFALTU GUMOWEGO Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych  Odporne na koleinowanie i niskie temperatury warstwy ścieralne np. SMA 11  Cienkie, odporne na koleinowanie i niskie temperatury warstwy ścieralne o obniżonej hałaśliwości np. BBTM 8A  Ścieralno-nośne jednowarstwowe nawierzchnie asfaltowe przeznaczone do dróg o mniejszym obciążeniu ruchem np. AC 16 TD  Odporne na zmęczenie i koleinowanie warstwy wiążące  Warstwy przeciwzmęczeniowe wykorzystywane jako dolne warstwy konstrukcji tzw. „nawierzchni długowiecznej” np. AC 5 AF 15© TPA (5/2014)

16 RODZAJE ZASTOSOWAŃ Z UŻYCIEM ASFALTU GUMOWEGO Membrany przeciwspękaniowe do remontów i modernizacji nawierzchni © TPA (5/2014)16 Powierzchniowe membrany absorbujące naprężenia typu SAM Międzywarstwowe membrany absorbujące naprężenia typu SAMI

17 PRZYKŁADY CIENKA NAKŁADKA Z ASFALTU POROWATEGO NA SPĘKANEJ NAWIERZCHNI © TPA (5/2014)17

18 PRZYKŁADY WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ NA SPĘKANIA ODBITE Droga I-17 Phoenix, Arizona © TPA (5/2014)18

19 PRZYKŁADY BEZPIECZEŃSTWO PRZY MOKREJ POGODZIE Droga I-35 San Antonio, Texas © TPA (5/2014)19

20 SKUTECZNOŚĆ W WARUNKACH EKSTREMALNYCH Droga I-40 na północy Arizony Wysokość 2133m npm Zakres temperatur: -33 do 36 o C Średni roczny opad śniegu: > 2,5m Obciążenie ruchem: 650 000 ESAL/rok Ilość spękań odbitych po 12 latach eksploatacji mniej niż 4% ! © TPA (5/2014)20

21 POLSKIE DOŚWIADCZENIA Z „ASFALTAMI GUMOWYMI” 21 © TPA (5/2014)

22 Politechnika Warszawska © TPA (5/2014)22

23 23© TPA (5/2014) WYKONANIE ODCINKÓW DOŚWIADCZALNYCH Pruszków ul. Parzniewska Układanie warstwy ścieralnej BBTM 8 A z lepiszczem gumowo-asfaltowym

24 24© TPA (5/2014) WYKONANIE ODCINKÓW DOŚWIADCZALNYCH Pruszków ul. Parzniewska Warstwa ścieralna SMA 11 z lepiszczem gumowo-asfaltowym Warstwa przeciwspękaniowa SAMI z lepiszczem gumowo-asfaltowym

25 25© TPA (5/2014) JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA AC 16 TD Pruszków ul. Parzniewska  Możliwość stosowania granulatu asfaltowego,  Grubość wbudowania 5-10cm,  Wysoka efektywność ekonomiczna,  Poprzez zastosowanie lepiszcza gumowo- asfaltowego można zwiększyć trwałość nawierzchni i ekonomikę produkcji. Istniejące podłoże Istniejąca nawierzchnia Nawierzchnia AC 16TD z asfaltem z gumą

26 DROGA GMINNA KAMIEŃ-BYKÓW pow.wrocławski Warstwa ścieralna SMA 11 z lepiszczem gumowo-asfaltowym © TPA (5/2014)26

27 DROGA GMINNA KAMIEŃ-BYKÓW pow.wrocławski Warstwa ścieralna SMA 11 z lepiszczem gumowo-asfaltowym © TPA (5/2014)27

28 DROGA GMINNA KAMIEŃ-BYKÓW pow.wrocławski Warstwa ścieralna SMA 11 z lepiszczem gumowo-asfaltowym © TPA (5/2014)28

29 DROGA GMINNA KAMIEŃ-BYKÓW pow.wrocławski Warstwa ścieralna SMA 11 z lepiszczem gumowo-asfaltowym © TPA (5/2014)29

30 DROGA GMINNA KAMIEŃ-BYKÓW pow.wrocławski Warstwa ścieralna SMA 11 z lepiszczem gumowo-asfaltowym © TPA (5/2014)30

31 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Nie stwierdzono wzrostu emisji szkodliwych substancji i niekorzystnego oddziaływania na człowieka. © TPA (5/2014)31

32 PODSUMOWANIE - Zalety Asfaltu Modyfikowanego Gumą Efektywność - Wytrzymałość mechaniczna  Zwiększona odporność na spękania zmęczeniowe  Zwiększona odporność na spękania niskotemperaturowe  Poprawiona odporność na koleinowanie pod ruchem Efektywność - Bezpieczeństwo użytkowników  Krótsza droga hamowania dzięki lepszej przyczepności koła do nawierzchni  Eliminacja akwaplaningu i lepsza widoczność podczas opadów przy użyciu asfaltu porowatego Ekologia  Możliwość zmniejszenia hałasu przy zastosowaniu „cichych nawierzchni”  Efektywne wykorzystanie odpadów jakimi są zużyte opony – 1200 opon na 1 pas długości 1 km przy grubości warstwy 5cm Ekonomia  Dłuższa żywotność nawierzchni drogowych  Tańsza alternatywa dla asfaltów modyfikowanych polimerami  Zmniejszenie nakładów na remonty i utrzymanie dróg © TPA (5/2014)32

33 33 Dziękuję za uwagę dr inż. Aleksander Zborowski aleksander.zborowski@tpaqi.com © TPA (5/2014)33


Pobierz ppt "Www.tpaqi.com EFEKTYWNOŚĆ EKONOMIA EKOLOGIA ASFALTY MODYFIKOWANE GUMĄ dr inż. Aleksander Zborowski Kongres ZDP Bełchatów 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google