Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IM. JANA BRZECHWY W RACIBORZU DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IM. JANA BRZECHWY W RACIBORZU DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 IM. JANA BRZECHWY W RACIBORZU DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA BRZECHWY W RACIBORZU DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

2 The most saintly resident of Racibórz Heilige Eufemia Piastówna- Ratibors meistgottgefällige Einwohnerin Św. Eufemia Piastówna- najbardziej świątobliwa mieszkanka Raciborza

3 The st. Thomas Becket's castle chapel Schlosskapelle des heiligen Thomas Becketa Kaplica św. Tomasza Becketa ur w Londynie, zm Canterbery

4 The egiptian mummy in the museum of Racibórz.
Dżet- Amonet- ius- anach – ägyptische Mumie in Ratibor Dżet – Amonet – ius – anach - egipska mumia w Raciborzu

5 Silesian Venus Schlesische Venus - das Figürchen zählt 6 tausend Jahre, sie stammt aus der Steinzeit (IV Jahrtausend vor Christus) Śląska Wenus

6 A traditional silesian dish.
Schlesisches Mittagsgericht Tradycyjne śląskie danie.

7 Gingerbread from Racibórz
Ratiborer Lebkuchen. Raciborskie pierniki

8 Gingerbread and dilicious cakes.
Ratiborer Lebkuchen Raciborskie pierniki

9 Europe Europa U K POLAND

10 Poland – Racibórz Polen - Ratibor

11 The town hall Rathaus Urząd miasta Racibórz

12 zweisprachigen Ortstafeln Dwujęzyczne nazwy miejscowości
bilingual signs zweisprachigen Ortstafeln Dwujęzyczne nazwy miejscowości

13 147814 Grupa Liczba osób Anzahl der Personen Ślązacy 846719 435750
The national census Nationales Generales Verzeichnis 2011 Narodowy Spis Powszechny 2011 Grupa Liczba osób Anzahl der Personen Ogółem Jako pierwsza identyfikacja (w tym jedyna) Jako jedyna identyfikacja Jako druga identyfikacja Wraz z identyfikacją polską Ślązacy 846719 435750 375635 410969 430798 Kaszubi 232547 17746 16377 214801 215784 Niemcy 147814 74464 44549 73350 63847

14 Our school building before the renovation
Das Schulgebäude vor der Renovierung. Budynek szkolny przed remontem

15 Das Schulgebäude nach der Renovierung.
Our school building after the renovation Das Schulgebäude nach der Renovierung. Budynek szkolny po termomodernizacji.

16 Modern multimedia devices
Modern multimedia devices. Moderne Multimediagerät Nowoczesny sprzęt multimedialny

17 The education in lower grades. Nauczanie wczesnoszkolne
Primӓrstufe Nauczanie wczesnoszkolne

18 I.T. classroom Informatik Pracownia informatyczna

19 The bilingual teaching in our school is realized through:
- bilingual subject teaching - bilingual ceremonies - „ The german day” Bilingualer Unterricht in unserer Schule unter der Leitung von: - bilingualer Unterricht - bilingualer Schulfeiern - ”Deutschtag” in der Schule Nauczanie dwujęzyczne realizowane jest w naszej szkole poprzez: Dwujęzyczne zajęcia, Dwujęzyczne uroczystości szkolne „Dzień niemiecki”

20 The pupils use websites in german.
Schüler verwenden deutschsprachige webseiten Uczniowie korzystają z niemieckojęzycznych stron internetowych

21 The pupils use websites in german.
Schüler verwenden deutschsprachige webseiten

22 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE Szkoła stwarza warunki do prezentacji osiągnięć uczniów, na różnego rodzaju uroczystościach w formie dwujęzycznej, gdzie zapraszani są rodzice, przedstawiciele DFK, goście z Niemiec, za wyjątkiem: Dnia Odzyskania Niepodległości, Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Placówka organizuje i realizuje: 1. uroczystości szkolne: Dzień kultury niemieckiej, Dzień polsko niemiecki, palenie bałwana 2. uroczystości środowiskowe, np.: Sommerfest, dożynki, Dzień Św. Marcina, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, 3. projekty międzyprzedmiotowe, np.: „Joseph von Eichendorff przyjaciel młodzieży” 4. projekty zewnętrzne dofinansowywane ze środków UE,

23 St. Martin's day at 11th November Dzień Świętego Marcina, 11 listopada Martinstag, jedes Jahr den 11 November

24 Mother's day Muttertag Dzień Matki

25 The Christmasparty Weihnachtsfeier Jasełka

26 The ceremonial 'knighting' of first-graders Einschulung Pasowanie na ucznia

27 School patron's day Patrontag Dzień Patrona

28 Dzień polsko - niemiecki
The polish-german day Polnisch-deutsch Tag Dzień polsko - niemiecki

29 We welcome spring – snowman burning Witamy wiosnę – palenie bałwana
Frühlingsanfang Witamy wiosnę – palenie bałwana

30 Open door day Tag der offenen Tür Dni Otwarte

31 German culture day. Tag der Deutschen Kultur Dzień Kultury Niemieckiej

32 The pupils are reciting Joseph von Eichendorff's poems
Schüler rezitieren Gedichte von Joseph von Eichendorff Uczniowie recytują wiersze Josepha von Eichendorffa

33 The summary ceremony of the Joseph von Eichendorff project
Akademie der Zusammenfassung des Projekts: "Joseph von Eichendorff - Freund der Jugend " Akademia podsumowująca projekt „Joseph von Eichendorff – przyjaciel młodzieży”

34 Zweisprachige webseite
Our bilingual website Zweisprachige webseite Dwujęzyczna strona internetowa

35 The Hermann-Niermann foundation chairman is visiting our school.
Viele Auslandsgäste, die durch die Minderheit eingeladen werden besuchen unsere Schüler. Szkoła odwiedzana jest przez zagranicznych gości Fundacji – wizyta przewodniczącego Fundacji Hermanna-Niermanna Tag der offenen Tür

36 OUR CITY RACIBÓRZ Assumption of the Blessed Virgin Mary church
Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria Kościół Wniebowzięcia NMP

37 Racibórz in the old days
RATIBOR RACIBÓRZ Racibórz in the old days Ratibor früher… Racibórz dawniej…

38 The Marian column. Mariensäule kolumna maryjna

39 St. Jacob's and Paul's church
OUR CITY RACIBÓRZ St. Jacob's and Paul's church St.-Jakobs- Kirche Kościół Jakuba i Pawła

40 OUR CITY RACIBÓRZ – Piast Castle Piastenschloss
zamek piastowski

41 OUR CITY RACIBÓRZ The prison tower in Racibórz Käfigturm
Baszta więzienna XVI wieku.

42 OUR CITY RACIBÓRZ Moravian gate Arboretum Mährischen Pforte arborertum
Arboretum Bramy Morawskiej

43 You will find our city on the website:


Pobierz ppt "IM. JANA BRZECHWY W RACIBORZU DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google