Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetajniach na Litwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetajniach na Litwie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetajniach na Litwie.

4 Był pierwszym synem Weroniki z Kunatów i Aleksandra Miłosza.

5 Był polskim prawnikiem, dyplomatą, poetą, prozaikiem, eseistą, historykiem literatury, tłumaczem w latach 1951– 1989.

6 Na dawnych terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, wychowywał się Miłosz wraz ze swą wielokulturową atmosferą, która wywarła na niego decydujący wpływ na jego twórczość.

7 Zarówno dla niego inspirację stanowiło spokojne życie na wsi, jak i szalone podróże z ojcem. Ogromny wpływ na poetę miały także wydarzenia historyczne, których był naocznym świadkiem.

8 19 września 1917 urodził się jego młodszy brat, Andrzej Miłosz, późniejszy reżyser dokumentalista, publicysta i tłumacz.

9 Miłosz studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, najpierw polonistykę na Wydziale Humanistycznym, po krótkim czasie przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych, by studiować prawo.

10 Debiut Miłosza przypada na rok 1930 – w piśmie Alma Mater Vilnensis ukazują się wtedy jego dwa wiersze. Miłosz jest w tym czasie współzałożycielem grupyŻagary. W tym czasie odbywa także swoją pierwszą (letnią, studencką) podróż do Paryża.

11 Debiut książkowy to rok 1933 i tomik Poemat o czasie zastygłym. Uzyskał on uznanie i został wyróżniony nagrodą Związku Zawodowego Literatów Polskich. Pieniądze uzyskane ze stypendium Funduszu Kultury Narodowej umożliwiają Miłoszowi roczny pobyt w Paryżu. Po powrocie na Litwę, w 1936 r. wydaje kolejny tomik poezji, Trzy zimy.

12 W tym czasie Miłosz pracuje w rozgłośni radiowej Polskiego Radia w Wilnie. Zostaje z niej usunięty za lewicowe poglądy i wyjeżdża do Włoch. Po powrocie związuje się z Warszawą, gdzie pracuje znów w Polskim Radiu. Jego wiersze i artykuły zaczynają ukazywać się w czasopismach literackich, m.in. w Pionie, Kwadrydze, Ateneum.

13 Po rozpoczętej 1 września 1939 niemieckiej agresji na Polskę, Miłosz udał się na południe kraju. Kiedy 17 września na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow wojska Armii Czerwonej rozpoczęły inwazję na wschodniej granicy Rzeczypospolitej, poeta znajdował się już w Rumunii. Wojska ZSRR zajęły Wilno a potem przekazały je Litwinom. Miłosz powrócił do rodzinnego miasta, przyjmując obywatelstwo litewskie.

14 Jednak już 14 czerwca 1940 150 tys. żołnierzy ZSRR wkroczyło na teren Litwy i rozpoczęła się sowiecka okupacja. Poetą bardzo wstrząsnęły te wydarzenia, co miało odzwierciedlenie w jego poezji. Opuścił Wilno i przeniósł się do okupowanej przez Niemców Warszawy, gdzie pracował jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej.

15 Uczestniczył w podziemnym życiu literackim, pod pseudonimem Jan Syruć opublikował w 1940 r. tom Wiersze. Po upadku 2 października 1944 r. powstania warszawskiego wyjechał do Krakowa, w którym pozostał do końca 1945 roku.

16 Publikuje w Czytelniku tom wierszy Ocalenie. Miłosz wyjeżdża do Nowego Jorku jako pracownik dyplomatyczny, pracuje w konsulacie w Nowym Jorku, później w Waszyngtonie jako attache kulturalny. Tam powstaje jego słynny Traktat moralny ogłoszony w 1948 r. w Twórczości.

17 Przyjazd Miłosza latem 1949 r. do Polski powoduje wstrząs – poeta uświadamia sobie prawdę o ustroju totalitarnym. W 1950 r. zostaje I sekretarzem ambasady PRL w Paryżu. 1 lutego 1951 zwraca się do władz francuskich o azyl i przeprowadza się do Maisons-Lafitte. Niedługo później w paryskiej kulturze ogłasza swój artykuł Nie oraz rozpoczyna prace nad Zniewolonym umysłem.

18 W 1960 r. otrzymuje posadę wykładowcy na Uniwersytecie Kalifornijskim, na Wydziale Literatur i Języków Słowiańskich. Przez najbliższe 20 lat Miłosz godził stanowisko wykładowcy z twórczością pisarską. Ogłasza tomiki wierszy: Król Popiel i inne wiersze, Gucio zaczarowany, Miasto bez imienia, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.

19 W 1974 r. otrzymuje nagrodę Pen Clubu za tłumaczenie poezji polskiej na język angielski.

20 W 1978 roku Miłosz otrzymał Międzynarodową Nagrodę Literacką Neustadt zwaną "Małym Noblem".

21 W 1990 Miłosz został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (otrzymał legitymację nr 1).

22 w 1992 r. przyjeżdża do rodzinnej Litwy, gdzie otrzymuje tam tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W 1993 r. na stałe osiada w Krakowie.

23 Trzy zimy - 1936 Wiersze - 1940 Ocalenie - 1945 Traktat poetycki - 1957 Gucio zaczarowany - 1965 Miasto bez imienia - 1969 Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada - 1974 Traktat moralny, Hymn o perle - 1982 Nieobjęta ziemia - 1984 Kroniki - 1987 Dalsze okolice - 1991 Na brzegu rzeki - 1994 To - 2000 Druga przestrzeń - 2002

24 Czesław Miłosz zmarł w Krakowie 14 sierpnia 2004 roku.


Pobierz ppt "Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetajniach na Litwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google